COLDVENTRY

“Coventry is a city which has taken a lot of knocks over the years and this is the time for us to spring back and to show the world what we are made of.”


– David Burbidge

Coventry กำลังจะเป็น UK City of Culture 2021 เมืองในภูมิภาคมิดแลนด์ของอังกฤษที่มีเรื่องเล่าและประวัติศาสตร์ซ่อนอยู่ทุกมุม ไม่ว่าจะถูกทำลายจนบอบช้ำมากเท่าไร แต่โคเวนทรี่ก็ยังคงมีเรื่องเล่ามาเติมเต็มสถาปัตยกรรมอันเว้าแหว่งอยู่เสมอ

เช่นเดียวกับเรา ถึงแม้เรื่องราวที่เคยพบเจอมาจะมีเรื่องชอบบ้าง ไม่ชอบบ้าง ดีบ้าง ไม่ดีบ้าง แต่เรื่องราวต่างๆ ก็เป็นส่วนเติมเต็มให้เราเป็นเราในวันนี้…และเราพร้อมจะเล่าให้ทุกคนฟังโดยไม่เคอะเขินอีกต่อไป

ใครมีเซ็ตภาพถ่ายสวยๆ อยากส่งมาลงคอลัมน์นี้บ้าง คลิกที่นี่เลย

AUTHOR