Inspired & Creative Content Creator พื้นที่รวมคอนเทนต์ว่าด้วยความคิดสร้างสรรค์และพลังของคนรุ่นใหม่

COLDVENTRY

“Coventry is a city which has taken a lot of knocks over the years and this is the time for us to spring back and to show the world what we are made of.”


– David Burbidge

Coventry กำลังจะเป็น UK City of Culture 2021 เมืองในภูมิภาคมิดแลนด์ของอังกฤษที่มีเรื่องเล่าและประวัติศาสตร์ซ่อนอยู่ทุกมุม ไม่ว่าจะถูกทำลายจนบอบช้ำมากเท่าไร แต่โคเวนทรี่ก็ยังคงมีเรื่องเล่ามาเติมเต็มสถาปัตยกรรมอันเว้าแหว่งอยู่เสมอ

เช่นเดียวกับเรา ถึงแม้เรื่องราวที่เคยพบเจอมาจะมีเรื่องชอบบ้าง ไม่ชอบบ้าง ดีบ้าง ไม่ดีบ้าง แต่เรื่องราวต่างๆ ก็เป็นส่วนเติมเต็มให้เราเป็นเราในวันนี้…และเราพร้อมจะเล่าให้ทุกคนฟังโดยไม่เคอะเขินอีกต่อไป

ใครมีเซ็ตภาพถ่ายสวยๆ อยากส่งมาลงคอลัมน์นี้บ้าง คลิกที่นี่เลย

Author

อิสรีย์ ฉัตรไชยศิริ

พิสูจน์อักษร a team junior 11 ที่พยายามออกเดินทางจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองและค่อยๆ ไล่ทำ bucket list ของตัวเองให้เป็นจริงทีละข้อๆ

Related Posts

x

ขอบคุณที่สมัครใช้บริการ
E-Newsletter ของ a day
กรุณาเช็คอีเมลของคุณ
เพื่อเปิดใช้งานได้เลย :-)

Thank you for joining our community.
Please check your e-mail
to activate our E-Newsletter.
Enjoy! :-)