โตมร ศุขปรีชา และเรื่องลึกๆ ของความรู้ | a day talk EP.13

โตมร ศุขปรีชา เป็นคนที่สวมหมวกหลายใบ ทั้งในฐานะนักเขียน นักแปล และบรรณาธิการ แต่ปัจจุบัน หมวกใบล่าสุดของเขาคือ Chief Creative Director ของ OKMD ซึ่งมีชื่อภาษาไทยเครียดๆ ว่า สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

หลายคนคงเคยได้ยินชื่อ OKMD (Office of Knowledge Management and Development) แต่อาจจะไม่รู้ว่าองค์การนี้ทำอะไร เล่าโดยย่อ OKMD เป็นองค์การที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ และสื่อสารความรู้ โดยมีหน่วยงานในสังกัดที่เป็นเสมือนหน้าร้าน 2 หน่วยงาน คือ มิวเซียมสยาม และ TK Park

ทำไมต้องมีการจัดการความรู้ ความรู้ที่บอกสอนกันไม่ได้เป็นอย่างไร การสร้างดีมานด์-ซัพพลายของความรู้มีความสำคัญอย่างไร ฯลฯ คุยเรื่องลึกๆ ของความรู้ กับ โตมร ศุขปรีชา a day talk EP.13 ดำเนินรายการโดย เอี่ยว-ศิวะภาค เจียรวนาลี บรรณาธิการบริหาร a day

This image has an empty alt attribute; its file name is listen-on-03-1.jpg
วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ
วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ
This image has an empty alt attribute; its file name is podbean.jpg
วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ

AUTHOR