‘Together To Net Zero’ เป้าหมายใหม่จาก GC ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2050

เดือนพฤศจิกายนนี้คนที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมคงรู้ดีว่ามีการประชุมหนึ่งที่น่าจับตามองชื่อว่า COP26 หรือการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ซึ่งในงานครั้งก่อนหน้า หลายๆ ประเทศทั่วโลกได้ประกาศถึงแนวทางที่จะมุ่งไปสู่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกใบนี้อย่างยั่งยืน GC จึงประกาศเป้าหมายใหม่ ตั้งเป้าว่าจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ในปี 2050 ด้วย

“เป้าหมายของเราในปี 2030 คือต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 20% โดยดึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งลูกค้า พนักงาน ใช้สามวิธีการ หนึ่ง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงาน นำเชื้อเพลิงสะอาดมาใช้ สอง ปรับพอร์ตโฟลิโอการลงทุน ลงทุนในธุรกิจคาร์บอนต่ำ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สาม เข้าช่วยลดในวิธีการอื่นๆ เช่น ปลูกป่า, ทำ Carbon Capture จับก๊าซเรือนกระจกที่อยู่ในชั้นบรรยากาศลงไปใต้พื้นดิน, ลงทุนเรื่อง R&D หานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยลดคาร์บอนได้มากขึ้น” ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าว

 ‘Together to Net Zero’ คือแคมเปญที่จะเข้ามาสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจที่เติบโตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน “GC มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับสากล ด้วยความตั้งใจในการเป็น ‘เคมีที่เข้าถึงความสุข’ หรือ ‘Chemistry for Better Living’ ฉะนั้นหากจะทำให้สำเร็จได้ของที่ผลิตจะต้องดี และกระบวนการผลิตก็ต้องดีด้วย ทั้งสามเรื่องที่เราจะทำเพื่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ จะทำให้ทุกคนมีส่วนร่วม ทั้งเรื่องกระบวนการผลิต การลงทุน และการสร้างนวัตกรรมให้ลูกค้า”

แนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ในปี 2050 GC เป็นไม่กี่บริษัทที่มีแผนระยะยาวชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง “เราจะลดก๊าซเรือนกระจก แต่จะไม่ลดการเติบโตของธุรกิจ ในอดีตที่ผ่านมาจะเห็นว่าการขยายธุรกิจของ GC ไปในธุรกิจต่างๆ ที่หลากหลาย ในส่วนของธุรกิจที่เป็นกรีนโปรดักต์ เราทำเรื่องนี้มาตั้งแต่แรก ลงทุนในธุรกิจที่เป็น Bio-based และ Eco business มีการนำวัสดุหมุนเวียนมาใช้ และสร้างมูลค่าเพิ่ม”

Together To Net Zero
Together To Net Zero

เขายอมรับว่าการขยายธุรกิจที่ว่านี้ทำให้ GC มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่ตามแผนงานของการขยายธุรกิจเขาชี้แจงว่า GC จะปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สูงที่สุดในปี 2025 จากนั้นจึงจะค่อยๆ ลดลง โดยมีเป้าที่ชัดเจนตาม 3 แนวทางที่กล่าวไปแล้วข้างต้น โดยแนวทางที่หนึ่ง-เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นับเป็นการลดโดยตรงเพราะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาจากการใช้พลังงานในการผลิต สอง-ปรับพอร์ตโฟลิโอการลงทุน จะช่วยให้ไปถึงเป้ามากขึ้น เมื่อปรับเปลี่ยนพลังงานที่ต้องซื้อมาใช้ในกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จะช่วยลดประมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 3 ล้านตัน สาม-เข้าช่วยลดในวิธีการอื่นๆ เช่น การนำเทคโนโลยีกักเก็บมาใช้ การปลูกป่าทดแทน เป็นต้น

Together To Net Zero

อ่านเพิ่มเติม Together To Net Zero https://bit.ly/3G9LVt1

AUTHOR