Ting Chu Studio – สตูดิโอเซรามิกที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนเป็นตัวเอง | studio visit

“เราไม่ได้พูดกับคนที่มาเวิร์กช็อปว่า ‘จงเป็น best self ของคุณนะ’ มันจะกดดันเขามาก แค่เขามีโอกาส มีพื้นที่ที่ได้เห็นกล้ามเนื้อของตัวเอง การทำงานของตัวเอง มีความภูมิใจต่อผลงานชิ้นเล็กๆ ของตัวเอง เราว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ของการทำงานศิลปะ มันคือเรื่องที่เรียบง่ายที่สุด มันถึงเป็นของทุกคนได้

Ting Chu Studio คือสตูดิโอสอนปั้นของ ‘ถิง ชู’ ศิลปินเซรามิกผู้เชื่อว่า คลาสเรียนของเธอไม่ใช่แค่สอนวิธีการทำของหนึ่งชิ้น แก้วหนึ่งใบ แต่ยังเป็นพื้นที่เปิดกว้างให้ผู้คนได้มาถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ค้นหาความสามารถใหม่ๆ หรือกระทั่งทำความรู้จักตัวเองให้ดีขึ้นผ่านงานศิลปะ


เราไม่ได้พูดกับคนที่มาเวิร์กช็อปว่า ‘จงเป็น best self ของคุณนะ’ มันจะกดดันเขามาก แค่เขามีโอกาส มีพื้นที่ที่ได้เห็นกล้ามเนื้อของตัวเอง การทำงานของตัวเอง มีความภูมิใจต่อผลงานชิ้นเล็กๆ ของตัวเอง เราว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ของการทำงานศิลปะ มันคือเรื่องที่เรียบง่ายที่สุด มันถึงเป็นของทุกคนได้
คือสตูดิโอสอนปั้นของ ‘ถิง ชู’ ศิลปินเซรามิกผู้เชื่อว่า คลาสเรียนของเธอไม่ใช่แค่สอนวิธีการทำของหนึ่งชิ้น แก้วหนึ่งใบ แต่ยังเป็นพื้นที่เปิดกว้างให้ผู้คนได้มาถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ค้นหาความสามารถใหม่ๆ หรือกระทั่งทำความรู้จักตัวเองให้ดีขึ้นผ่านงานศิลปะ
“เราไม่ได้พูดกับคนที่มาเวิร์กช็อปว่า ‘จงเป็น best self ของคุณนะ’ มันจะกดดันเขามาก แค่เขามีโอกาส มีพื้นที่ที่ได้เห็นกล้ามเนื้อของตัวเอง การทำงานของตัวเอง มีความภูมิใจต่อผลงานชิ้นเล็กๆ ของตัวเอง เราว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ของการทำงานศิลปะ มันคือเรื่องที่เรียบง่ายที่สุด มันถึงเป็นของทุกคนได้
คือสตูดิโอสอนปั้นของ ‘ถิง ชู’

Ting Chu Studio

ศิลปินเซรามิกผู้เชื่อว่า คลาสเรียนของเธอไม่ใช่แค่สอนวิธีการทำของหนึ่งชิ้น แก้วหนึ่งใบ แต่ยังเป็นพื้นที่เปิดกว้างให้ผู้คนได้มาถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ค้นหาความสามารถใหม่ๆ หรือกระทั่งทำความรู้จักตัวเองให้ดีขึ้นผ่านงานศิลปะ
“เราไม่ได้พูดกับคนที่มาเวิร์กช็อปว่า ‘จงเป็น best self ของคุณนะ’ มันจะกดดันเขามาก แค่เขามีโอกาส มีพื้นที่ที่ได้เห็นกล้ามเนื้อของตัวเอง การทำงานของตัวเอง มีความภูมิใจต่อผลงานชิ้นเล็กๆ ของตัวเอง เราว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ของการทำงานศิลปะ มันคือเรื่องที่เรียบง่ายที่สุด มันถึงเป็นของทุกคนได้
คือสตูดิโอสอนปั้นของ ‘ถิง ชู’ ศิลปินเซรามิกผู้เชื่อว่า คลาสเรียนของเธอไม่ใช่แค่สอนวิธีการทำของหนึ่งชิ้น แก้วหนึ่งใบ แต่ยังเป็นพื้นที่เปิดกว้างให้ผู้คนได้มาถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ค้นหาความสามารถใหม่ๆ หรือกระทั่งทำความรู้จักตัวเองให้ดีขึ้นผ่านงานศิลปะ
“เราไม่ได้พูดกับคนที่มาเวิร์กช็อปว่า ‘จงเป็น best self ของคุณนะ’ มันจะกดดันเขามาก แค่เขามีโอกาส มีพื้นที่ที่ได้เห็นกล้ามเนื้อของตัวเอง การทำงานของตัวเอง มีความภูมิใจต่อผลงานชิ้นเล็กๆ ของตัวเอง เราว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ของการทำงานศิลปะ มันคือเรื่องที่เรียบง่ายที่สุด มันถึงเป็นของทุกคนได้
คือสตูดิโอสอนปั้นของ ‘ถิง ชู’ ศิลปินเซรามิกผู้เชื่อว่า คลาสเรียนของเธอไม่ใช่แค่สอนวิธีการทำของหนึ่งชิ้น แก้วหนึ่งใบ แต่ยังเป็นพื้นที่เปิดกว้างให้ผู้คนได้มาถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ค้นหาความสามารถใหม่ๆ หรือกระทั่งทำความรู้จักตัวเองให้ดีขึ้นผ่านงานศิลปะ
“เราไม่ได้พูดกับคนที่มาเวิร์กช็อปว่า ‘จงเป็น best self ของคุณนะ’ มันจะกดดันเขามาก แค่เขามีโอกาส มีพื้นที่ที่ได้เห็นกล้ามเนื้อของตัวเอง การทำงานของตัวเอง มีความภูมิใจต่อผลงานชิ้นเล็กๆ ของตัวเอง เราว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ของการทำงานศิลปะ มันคือเรื่องที่เรียบง่ายที่สุด มันถึงเป็นของทุกคนได้
คือสตูดิโอสอนปั้นของ ‘ถิง ชู’ ศิลปินเซรามิกผู้เชื่อว่า คลาสเรียนของเธอไม่ใช่แค่สอนวิธีการทำของหนึ่งชิ้น แก้วหนึ่งใบ แต่ยังเป็นพื้นที่เปิดกว้างให้ผู้คนได้มาถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ค้นหาความสามารถใหม่ๆ หรือกระทั่งทำความรู้จักตัวเองให้ดีขึ้นผ่านงานศิลปะ
“เราไม่ได้พูดกับคนที่มาเวิร์กช็อปว่า ‘จงเป็น best self ของคุณนะ’ มันจะกดดันเขามาก แค่เขามีโอกาส มีพื้นที่ที่ได้เห็นกล้ามเนื้อของตัวเอง การทำงานของตัวเอง มีความภูมิใจต่อผลงานชิ้นเล็กๆ ของตัวเอง เราว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ของการทำงานศิลปะ มันคือเรื่องที่เรียบง่ายที่สุด มันถึงเป็นของทุกคนได้
คือสตูดิโอสอนปั้นของ ‘ถิง ชู’ ศิลปินเซรามิกผู้เชื่อว่า คลาสเรียนของเธอไม่ใช่แค่สอนวิธีการทำของหนึ่งชิ้น แก้วหนึ่งใบ แต่ยังเป็นพื้นที่เปิดกว้างให้ผู้คนได้มาถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ค้นหาความสามารถใหม่ๆ หรือกระทั่งทำความรู้จักตัวเองให้ดีขึ้นผ่านงานศิลปะ
“เราไม่ได้พูดกับคนที่มาเวิร์กช็อปว่า ‘จงเป็น best self ของคุณนะ’ มันจะกดดันเขามาก แค่เขามีโอกาส มีพื้นที่ที่ได้เห็นกล้ามเนื้อของตัวเอง การทำงานของตัวเอง มีความภูมิใจต่อผลงานชิ้นเล็กๆ ของตัวเอง เราว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ของการทำงานศิลปะ มันคือเรื่องที่เรียบง่ายที่สุด มันถึงเป็นของทุกคนได้
คือสตูดิโอสอนปั้นของ ‘ถิง ชู’ ศิลปินเซรามิกผู้เชื่อว่า คลาสเรียนของเธอไม่ใช่แค่สอนวิธีการทำของหนึ่งชิ้น แก้วหนึ่งใบ แต่ยังเป็นพื้นที่เปิดกว้างให้ผู้คนได้มาถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ค้นหาความสามารถใหม่ๆ หรือกระทั่งทำความรู้จักตัวเองให้ดีขึ้นผ่านงานศิลปะ
“เราไม่ได้พูดกับคนที่มาเวิร์กช็อปว่า ‘จงเป็น best self ของคุณนะ’ มันจะกดดันเขามาก แค่เขามีโอกาส มีพื้นที่ที่ได้

111Tin

เห็นกล้ามเนื้อของตัวเอง การทำงานของตัวเอง มีความภูมิใจต่อผลงานชิ้นเล็กๆ ของตัวเอง เราว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ของการทำงานศิลปะ มันคือเรื่องที่เรียบง่ายที่สุด มันถึงเป็นของทุกคนได้
คือสตูดิโอสอนปั้นของ ‘ถิง ชู’ ศิลปินเซรามิกผู้เชื่อว่า คลาสเรียนของเธอไม่ใช่แค่สอนวิธีการทำของหนึ่งชิ้น แก้วหนึ่งใบ แต่ยังเป็นพื้นที่เปิดกว้างให้ผู้คนได้มาถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ค้นหาความสามารถใหม่ๆ หรือกระทั่งทำความรู้จักตัวเองให้ดีขึ้นผ่านงานศิลปะ
“เราไม่ได้พูดกับคนที่มาเวิร์กช็อปว่า ‘จงเป็น best self ของคุณนะ’ มันจะกดดันเขามาก แค่เขามีโอกาส มีพื้นที่ที่ได้เห็นกล้ามเนื้อของตัวเอง การทำงานของตัวเอง มีความภูมิใจต่อผลงานชิ้นเล็กๆ ของตัวเอง เราว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ของการทำงานศิลปะ มันคือเรื่องที่เรียบง่ายที่สุด มันถึงเป็นของทุกคนได้
คือสตูดิโอสอนปั้นของ ‘ถิง ชู’ ศิลปินเซรามิกผู้เชื่อว่า คลาสเรียนของเธอไม่ใช่แค่สอนวิธีการทำของหนึ่งชิ้น แก้วหนึ่งใบ แต่ยังเป็นพื้นที่เปิดกว้างให้ผู้คนได้มาถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ค้นหาความสามารถใหม่ๆ หรือกระทั่งทำความรู้จักตัวเองให้ดีขึ้นผ่านงานศิลปะ
“เราไม่ได้พูดกับคนที่มาเวิร์กช็อปว่า ‘จงเป็น best self ของคุณนะ’ มันจะกดดันเขามาก แค่เขามีโอกาส มีพื้นที่ที่ได้เห็นกล้ามเนื้อของตัวเอง การทำงานของตัวเอง มีความภูมิใจต่อผลงานชิ้นเล็กๆ ของตัวเอง เราว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ของการทำงานศิลปะ มันคือเรื่องที่เรียบง่ายที่สุด มันถึงเป็นของทุกคนได้
คือสตูดิโอสอนปั้นของ ‘ถิง ชู’ ศิลปินเซรามิกผู้เชื่อว่า คลาสเรียนของเธอไม่ใช่แค่สอนวิธีการทำของหนึ่งชิ้น แก้วหนึ่งใบ แต่ยังเป็นพื้นที่เปิดกว้างให้ผู้คนได้มาถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ค้นหาความสามารถใหม่ๆ หรือกระทั่งทำความรู้จักตัวเองให้ดีขึ้นผ่านงานศิลปะ
“เราไม่ได้พูดกับคนที่มาเวิร์กช็อปว่า ‘จงเป็น best self ของคุณนะ’ มันจะกดดันเขามาก แค่เขามีโอกาส มีพื้นที่ที่ได้เห็นกล้ามเนื้อของตัวเอง การทำงานของตัวเอง มีความภูมิใจต่อผลงานชิ้นเล็กๆ ของตัวเอง เราว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ของการทำงานศิลปะ มันคือเรื่องที่เรียบง่ายที่สุด มันถึงเป็นของทุกคนได้ Ting Chu Studio
คือสตูดิโอสอนปั้นของ ‘ถิง ชู’ ศิลปินเซรามิกผู้เชื่อว่า คลาสเรียนของเธอไม่ใช่แค่สอนวิธีการทำของหนึ่งชิ้น แก้วหนึ่งใบ แต่ยังเป็นพื้นที่เปิดกว้างให้ผู้คนได้มาถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ค้นหาความสามารถใหม่ๆ หรือกระทั่งทำความรู้จักตัวเองให้ดีขึ้นผ่านงานศิลปะ
“เราไม่ได้พูดกับคนที่มาเวิร์กช็อปว่า ‘จงเป็น best self ของคุณนะ’ มันจะกดดันเขามาก แค่เขามีโอกาส มีพื้นที่ที่ได้เห็นกล้ามเนื้อของตัวเอง การทำงานของตัวเอง มีความภูมิใจต่อผลงานชิ้นเล็กๆ ของตัวเอง เราว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ของการทำงานศิลปะ มันคือเรื่องที่เรียบง่ายที่สุด มันถึงเป็นของทุกคนได้
คือสตูดิโอสอนปั้นของ ‘ถิง ชู’ ศิลปินเซรามิกผู้เชื่อว่า คลาสเรียนของเธอไม่ใช่แค่สอนวิธีการทำของหนึ่งชิ้น แก้วหนึ่งใบ แต่ยังเป็นพื้นที่เปิดกว้างให้ผู้คนได้มาถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ค้นหาความสามารถใหม่ๆ หรือกระทั่งทำความรู้จักตัวเองให้ดีขึ้นผ่านงานศิลปะ
“เราไม่ได้พูดกับคนที่มาเวิร์กช็อปว่า ‘จงเป็น best self ของคุณนะ’ มันจะกดดันเขามาก แค่เขามีโอกาส มีพื้นที่ที่ได้เห็นกล้ามเนื้อของตัวเอง การทำงานของตัวเอง มีความภูมิใจต่อผลงานชิ้นเล็กๆ ของตัวเอง เราว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ของการทำงานศิลปะ มันคือเรื่องที่เรียบง่ายที่สุด มันถึงเป็นของทุกคนได้
คือสตูดิโอสอนปั้นของ ‘ถิง ชู’ ศิลปินเซรามิกผู้เชื่อว่า คลาสเรียนของเธอไม่ใช่แค่สอนวิธีการทำของหนึ่งชิ้น แก้วหนึ่งใบ แต่ยังเป็นพื้นที่เปิดกว้างให้ผู้คนได้มาถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ค้นหาความสามารถใหม่ๆ หรือกระทั่งทำความรู้จักตัวเองให้ดีขึ้นผ่านงาน

2aao

ศิลปะ
“เราไม่ได้พูดกับคนที่มาเวิร์กช็อปว่า ‘จงเป็น best self ของคุณนะ’ มันจะกดดันเขามาก แค่เขามีโอกาส มีพื้นที่ที่ได้เห็นกล้ามเนื้อของตัวเอง การทำงานของตัวเอง มีความภูมิใจต่อผลงานชิ้นเล็กๆ ของตัวเอง เราว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ของการทำงานศิลปะ มันคือเรื่องที่เรียบง่ายที่สุด มันถึงเป็นของทุกคนได้
Ting Shu Studio คือสตูดิโอสอนปั้นของ ‘ถิง ชู’ ศิลปินเซรามิกผู้เชื่อว่า คลาสเรียนของเธอไม่ใช่แค่สอนวิธีการทำของหนึ่งชิ้น แก้วหนึ่งใบ แต่ยังเป็นพื้นที่เปิดกว้างให้ผู้คนได้มาถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ค้นหาความสามารถใหม่ๆ หรือกระทั่งทำความรู้จักตัวเองให้ดีขึ้นผ่านงานศิลปะ
“เราไม่ได้พูดกับคนที่มาเวิร์กช็อปว่า ‘จงเป็น best self ของคุณนะ’ มันจะกดดันเขามาก แค่เขามีโอกาส มีพื้นที่ที่ได้เห็นกล้ามเนื้อของตัวเอง การทำงานของตัวเอง มีความภูมิใจต่อผลงานชิ้นเล็กๆ ของตัวเอง เราว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ของการทำงานศิลปะ มันคือเรื่องที่เรียบง่ายที่สุด มันถึงเป็นของทุกคนได้
คือสตูดิโอสอนปั้นของ ‘ถิง ชู’ ศิลปินเซรามิกผู้เชื่อว่า คลาสเรียนของเธอไม่ใช่แค่สอนวิธีการทำของหนึ่งชิ้น แก้วหนึ่งใบ แต่ยังเป็นพื้นที่เปิดกว้างให้ผู้คนได้มาถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ค้นหาความสามารถใหม่ๆ หรือกระทั่งทำความรู้จักตัวเองให้ดีขึ้นผ่านงานศิลปะ
“เราไม่ได้พูดกับคนที่มาเวิร์กช็อปว่า ‘จงเป็น best self ของคุณนะ’ มันจะกดดันเขามาก แค่เขามีโอกาส มีพื้นที่ที่ได้เห็นกล้ามเนื้อของตัวเอง การทำงานของตัวเอง มีความภูมิใจต่อผลงานชิ้นเล็กๆ ของตัวเอง เราว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ของการทำงานศิลปะ มันคือเรื่องที่เรียบง่ายที่สุด มันถึงเป็นของทุกคนได้
คือสตูดิโอสอนปั้นของ ‘ถิง ชู’ ศิลปินเซรามิกผู้เชื่อว่า คลาสเรียนของเธอไม่ใช่แค่สอนวิธีการทำของหนึ่งชิ้น แก้วหนึ่งใบ แต่ยังเป็นพื้นที่เปิดกว้างให้ผู้คนได้มาถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ค้นหาความสามารถใหม่ๆ หรือกระทั่งทำความรู้จักตัวเองให้ดีขึ้นผ่านงานศิลปะ

AUTHOR

Video Creator

ชาคริต นิลศาสตร์

อดีตตากล้องนิตยสาร HAMBURGER /ค้นพบว่าตัวเองมีความสุขและสนุกทุกครั้งที่ได้ทำงานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว