สุ่มชะตากรรมแล้วศึกษาความสำคัญของนโยบายเด็กเล็กผ่านโปรเจกต์ “โชคดี…ที่ได้เกิดเป็นคนไทย?”

สุ่มชะตากรรมแล้วศึกษาความสำคัญของนโยบายเด็กเล็กผ่านโปรเจกต์ “โชคดี…ที่ได้เกิดเป็นคนไทย?”

คนไทย

คนไทย

จริงหรือที่คนเราเกิดมามีฐานะและคุณภาพชีวิตต่างกันแล้วต้องจำทนก้มหน้ายอมรับไป เพียงเพราะเหตุผลว่าบุญพาวาสนาส่ง เป็นเรื่องของเวรกรรมที่ทำกันมา ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมคนที่เกิดในประเทศที่เจริญแล้วเขาก็มีชีวิตที่ดี ไม่เห็นต้องลำบากแบบคนจนบ้านเรา

เพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของโชคชะตา แต่เกี่ยวโยงกับการเมืองและรัฐบาลที่ทำหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศต่างหาก เห็นได้ชัดจากโปรเจกต์เว็บไซต์ “โชคดี…ที่ได้เกิดเป็นคนไทย?” ที่ชวนเราตั้งคำถามว่า “ถ้ากลับมาเกิดใหม่เป็นคนไทยอีกครั้งวันนี้ เราจะพบกับโชคดีอะไรบ้าง?” โดยเป็นการผสมผสานดีไซน์สนุกๆ กับการนำเสนอข้อมูลปัญหาชีวิตคนไทยเข้าด้วยกัน

เมื่อเข้าหน้าเว็บไซต์แล้วกดเขย่าเซียมซีเพื่อไปเกิดเรียบร้อย คุณจะได้รับดวงชะตาของคุณที่ว่าด้วยหัวข้อฐานะ สุขภาพ โภชนาการ และการเรียนรู้ แยกเป็นตามฐานะ เช่น จนมาก จน ปานกลาง รวย และรวยมาก พร้อมกับคำทำนายว่าจะคุณโตมาเป็นแบบไหน ซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณสุ่มได้เกิดมาฐานะจนมาก โอกาสต่างๆ ก็พากันน้อยลงตามไปด้วยอย่างน่าใจหาย

คนไทย

ทั้งนี้ในเว็บไซต์ยังมีข้อมูลอื่นๆ อย่างการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตระหว่างลูกชาวฟินแลนด์กับลูกของคนไทยว่าได้รับสวัสดิการใดจากรัฐบ้าง รวมถึงข้อมูลสถิติ ข้อเท็จจริง และแนวโน้มของคนไทยในอนาคตว่าจะมีโอกาสแก่ตายกันหมดก่อนร่ำรวย

ทั้งหมดนี้ก็เพื่อนำเสนอให้คนทั่วไปได้รับทราบถึงสถานการณ์นโยบายและการลงทุนกับเด็กเล็กของรัฐไทยที่เต็มไปด้วยเงื่อนไข ความไม่เท่าเทียม การจัดการที่ไม่มีคุณภาพ รวมไปถึงจำนวนเงินอุดหนุนที่ไม่เพียงพอ เพื่อกระตุ้นให้ภาคประชาชนร่วมกันผลักดันเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้าเริ่มต้นที่ 600 บาท / คน / เดือน หรือมากกว่านี้ โดยไม่ต้องคัด ไม่ต้องตัด ไม่ต้องอด

นอกจากนี้เว็บไซต์ยังมีกิมมิกให้ผู้ใช้งานสามารถอธิษฐานขอพรต่างๆ ในกรณีที่ถ้าต้องเกิดใหม่เป็นคนไทยอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ ส่วนใครที่อยากแชร์ผลการสุ่มชะตากรรมของตัวเองก็ทำได้เช่นกัน และใครที่อยากค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม ด้านล่างสุดก็มีแหล่งข้อมูลเตรียมไว้ให้

ใครที่สนใจอยากลองสุ่มชะตากรรมและศึกษาเกี่ยวกับนโยบายเด็กเล็กในไทย สามารถเข้าไปดูได้ที่ theread.co/data-visualize

คนไทย
จริงหรือที่คนเราเกิดมามีฐานะและคุณภาพชีวิตต่างกันแล้วต้องจำทนก้มหน้ายอมรับไป เพียงเพราะเหตุผลว่าบุญพาวาสนาส่ง เป็นเรื่องของเวรกรรมที่ทำกันมา ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมคนที่เกิดในประเทศที่เจริญแล้วเขาก็มีชีวิตที่ดี ไม่เห็นต้องลำบากแบบคนจนบ้านเรา
เพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของโชคชะตา แต่เกี่ยวโยงกับการเมืองและรัฐบาลที่ทำหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศต่างหาก เห็นได้ชัดจากโปรเจกต์เว็บไซต์ “โชคดี…ที่ได้เกิดเป็นคนไทย?” ที่ชวนเราตั้งคำถามว่า “ถ้ากลับมาเกิดใหม่เป็นคนไทยอีกครั้งวันนี้ เราจะพบกับโชคดีอะไรบ้าง?” โดยเป็นการผสมผสานดีไซน์สนุกๆ กับการนำเสนอข้อมูลปัญหาชีวิตคนไทยเข้าด้วยกัน
เพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของโชคชะตา แต่เกี่ยวโยงกับการเมืองและรัฐบาลที่ทำหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศต่างหาก เห็นได้ชัดจากโปรเจกต์เว็บไซต์ “โชคดี…ที่ได้เกิดเป็นคนไทย?” ที่ชวนเราตั้งคำถามว่า “ถ้ากลับมาเกิดใหม่เป็นคนไทยอีกครั้งวันนี้ เราจะพบกับโชคดีอะไรบ้าง?” โดยเป็นการผสมผสานดีไซน์สนุกๆ กับการนำเสนอข้อมูลปัญหาชีวิตคนไทยเข้าด้วยกัน
เมื่อเข้าหน้าเว็บไซต์แล้วกดเขย่าเซียมซีเพื่อไปเกิดเรียบร้อย คุณจะได้รับดวงชะตาของคุณที่ว่าด้วยหัวข้อฐานะ สุขภาพ โภชนาการ และการเรียนรู้ แยกเป็นตามฐานะ เช่น จนมาก จน ปานกลาง รวย และรวยมาก พร้อมกับคำทำนายว่าจะคุณโตมาเป็นแบบไหน ซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณสุ่มได้เกิดมาฐานะจนมาก โอกาสต่างๆ ก็พากันน้อยลงตามไปด้วยอย่างน่าใจหาย
ทั้งหมดนี้ก็เพื่อนำเสนอให้คนทั่วไปได้รับทราบถึงสถานการณ์นโยบายและการลงทุนกับเด็กเล็กของรัฐไทยที่เต็มไปด้วยเงื่อนไข ความไม่เท่าเทียม การจัดการที่ไม่มีคุณภาพ รวมไปถึงจำนวนเงินอุดหนุนที่ไม่เพียงพอ เพื่อกระตุ้นให้ภาคประชาชนร่วมกันผลักดันเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้าเริ่มต้นที่ 600 บาท / คน / เดือน หรือมากกว่านี้ โดยไม่ต้องคัด ไม่ต้องตัด ไม่ต้องอด
นอกจากนี้เว็บไซต์ยังมีกิมมิกให้ผู้ใช้งานสามารถอธิษฐานขอพรต่างๆ ในกรณีที่ถ้าต้องเกิดใหม่เป็นคนไทยอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ ส่วนใครที่อยากแชร์ผลการสุ่มชะตากรรมของตัวเองก็ทำได้เช่นกัน และใครที่อยากค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม ด้านล่างสุดก็มีแหล่งข้อมูลเตรียมไว้ให้
จริงหรือที่คนเราเกิดมามีฐานะและคุณภาพชีวิตต่างกันแล้วต้องจำทนก้มหน้ายอมรับไป เพียงเพราะเหตุผลว่าบุญพาวาสนาส่ง เป็นเรื่องของเวรกรรมที่ทำกันมา ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมคนที่เกิดในประเทศที่เจริญแล้วเขาก็มีชีวิตที่ดี ไม่เห็นต้องลำบากแบบคนจนบ้านเรา
เพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของโชคชะตา แต่เกี่ยวโยงกับการเมืองและรัฐบาลที่ทำหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศต่างหาก เห็นได้ชัดจากโปรเจกต์เว็บไซต์ “โชคดี…ที่ได้เกิดเป็นคนไทย?” ที่ชวนเราตั้งคำถามว่า “ถ้ากลับมาเกิดใหม่เป็นคนไทยอีกครั้งวันนี้ เราจะพบกับโชคดีอะไรบ้าง?” โดยเป็นการผสมผสานดีไซน์สนุกๆ กับการนำเสนอข้อมูลปัญหาชีวิตคนไทยเข้าด้วยกัน
เพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของโชคชะตา แต่เกี่ยวโยงกับการเมืองและรัฐบาลที่ทำหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศต่างหาก เห็นได้ชัดจากโปรเจกต์เว็บไซต์ “โชคดี…ที่ได้เกิดเป็นคนไทย?” ที่ชวนเราตั้งคำถามว่า “ถ้ากลับมาเกิดใหม่เป็นคนไทยอีกครั้งวันนี้ เราจะพบกับโชคดีอะไรบ้าง?” โดยเป็นการผสมผสานดีไซน์สนุกๆ กับการนำเสนอข้อมูลปัญหาชีวิตคนไทยเข้าด้วยกัน
เมื่อเข้าหน้าเว็บไซต์แล้วกดเขย่าเซียมซีเพื่อไปเกิดเรียบร้อย คุณจะได้รับดวงชะตาของคุณที่ว่าด้วยหัวข้อฐานะ สุขภาพ โภชนาการ และการเรียนรู้ แยกเป็นตามฐานะ เช่น จนมาก จน ปานกลาง รวย และรวยมาก พร้อมกับคำทำนายว่าจะคุณโตมาเป็นแบบไหน ซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณสุ่มได้เกิดมาฐานะจนมาก โอกาสต่างๆ ก็พากันน้อยลงตามไปด้วยอย่างน่าใจหาย
ทั้งหมดนี้ก็เพื่อนำเสนอให้คนทั่วไปได้รับทราบถึงสถานการณ์นโยบายและการลงทุนกับเด็กเล็กของรัฐไทยที่เต็มไปด้วยเงื่อนไข ความไม่เท่าเทียม การจัดการที่ไม่มีคุณภาพ รวมไปถึงจำนวนเงินอุดหนุนที่ไม่เพียงพอ เพื่อกระตุ้นให้ภาคประชาชนร่วมกันผลักดันเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้าเริ่มต้นที่ 600 บาท / คน / เดือน หรือมากกว่านี้ โดยไม่ต้องคัด ไม่ต้องตัด ไม่ต้องอด
นอกจากนี้เว็บไซต์ยังมีกิมมิกให้ผู้ใช้งานสามารถอธิษฐานขอพรต่างๆ ในกรณีที่ถ้าต้องเกิดใหม่เป็นคนไทยอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ ส่วนใครที่อยากแชร์ผลการสุ่มชะตากรรมของตัวเองก็ทำได้เช่นกัน และใครที่อยากค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม ด้านล่างสุดก็มีแหล่งข้อมูลเตรียมไว้ให้
จริงหรือที่คนเราเกิดมามีฐานะและคุณภาพชีวิตต่างกันแล้วต้องจำทนก้มหน้ายอมรับไป เพียงเพราะเหตุผลว่าบุญพาวาสนาส่ง เป็นเรื่องของเวรกรรมที่ทำกันมา ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมคนที่เกิดในประเทศที่เจริญแล้วเขาก็มีชีวิตที่ดี ไม่เห็นต้องลำบากแบบคนจนบ้านเรา
เพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของโชคชะตา แต่เกี่ยวโยงกับการเมืองและรัฐบาลที่ทำหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศต่างหาก เห็นได้ชัดจากโปรเจกต์เว็บไซต์ “โชคดี…ที่ได้เกิดเป็นคนไทย?” ที่ชวนเราตั้งคำถามว่า “ถ้ากลับมาเกิดใหม่เป็นคนไทยอีกครั้งวันนี้ เราจะพบกับโชคดีอะไรบ้าง?” โดยเป็นการผสมผสานดีไซน์สนุกๆ กับการนำเสนอข้อมูลปัญหาชีวิตคนไทยเข้าด้วยกัน
เพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของโชคชะตา แต่เกี่ยวโยงกับการเมืองและรัฐบาลที่ทำหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศต่างหาก เห็นได้ชัดจากโปรเจกต์เว็บไซต์ “โชคดี…ที่ได้เกิดเป็นคนไทย?” ที่ชวนเราตั้งคำถามว่า “ถ้ากลับมาเกิดใหม่เป็นคนไทยอีกครั้งวันนี้ เราจะพบกับโชคดีอะไรบ้าง?” โดยเป็นการผสมผสานดีไซน์สนุกๆ กับการนำเสนอข้อมูลปัญหาชีวิตคนไทยเข้าด้วยกัน
เมื่อเข้าหน้าเว็บไซต์แล้วกดเขย่าเซียมซีเพื่อไปเกิดเรียบร้อย คุณจะได้รับดวงชะตาของคุณที่ว่าด้วยหัวข้อฐานะ สุขภาพ โภชนาการ และการเรียนรู้ แยกเป็นตามฐานะ เช่น จนมาก จน ปานกลาง รวย และรวยมาก พร้อมกับคำทำนายว่าจะคุณโตมาเป็นแบบไหน ซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณสุ่มได้เกิดมาฐานะจนมาก โอกาสต่างๆ ก็พากันน้อยลงตามไปด้วยอย่างน่าใจหาย
ทั้งหมดนี้ก็เพื่อนำเสนอให้คนทั่วไปได้รับทราบถึงสถานการณ์นโยบายและการลงทุนกับเด็กเล็กของรัฐไทยที่เต็มไปด้วยเงื่อนไข ความไม่เท่าเทียม การจัดการที่ไม่มีคุณภาพ รวมไปถึงจำนวนเงินอุดหนุนที่ไม่เพียงพอ เพื่อกระตุ้นให้ภาคประชาชนร่วมกันผลักดันเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้าเริ่มต้นที่ 600 บาท / คน / เดือน หรือมากกว่านี้ โดยไม่ต้องคัด ไม่ต้องตัด ไม่ต้องอด
นอกจากนี้เว็บไซต์ยังมีกิมมิกให้ผู้ใช้งานสามารถอธิษฐานขอพรต่างๆ ในกรณีที่ถ้าต้องเกิดใหม่เป็นคนไทยอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ ส่วนใครที่อยากแชร์ผลการสุ่มชะตากรรมของตัวเองก็ทำได้เช่นกัน และใครที่อยากค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม ด้านล่างสุดก็มีแหล่งข้อมูลเตรียมไว้ให้
เมื่อเข้าหน้าเว็บไซต์แล้วกดเขย่าเซียมซีเพื่อไปเกิดเรียบร้อย คุณจะได้รับดวงชะตาของคุณที่ว่าด้วยหัวข้อฐานะ สุขภาพ โภชนาการ และการเรียนรู้ แยกเป็นตามฐานะ เช่น จนมาก จน ปานกลาง รวย และรวยมาก พร้อมกับคำทำนายว่าจะคุณโตมาเป็นแบบไหน ซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณสุ่มได้เกิดมาฐานะจนมาก โอกาสต่างๆ ก็พากันน้อยลงตามไปด้วยอย่างน่าใจหาย
ทั้งหมดนี้ก็เพื่อนำเสนอให้คนทั่วไปได้รับทราบถึงสถานการณ์นโยบายและการลงทุนกับเด็กเล็กของรัฐไทยที่เต็มไปด้วยเงื่อนไข ความไม่เท่าเทียม การจัดการที่ไม่มีคุณภาพ รวมไปถึงจำนวนเงินอุดหนุนที่ไม่เพียงพอ เพื่อกระตุ้นให้ภาคประชาชนร่วมกันผลักดันเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้าเริ่มต้นที่ 600 บาท / คน / เดือน หรือมากกว่านี้ โดยไม่ต้องคัด ไม่ต้องตัด ไม่ต้องอด
นอกจากนี้เว็บไซต์ยังมีกิมมิกให้ผู้ใช้งานสามารถอธิษฐานขอพรต่างๆ ในกรณีที่ถ้าต้องเกิดใหม่เป็นคนไทยอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ ส่วนใครที่อยากแชร์ผลการสุ่มชะตากรรมของตัวเองก็ทำได้เช่นกัน และใครที่อยากค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม ด้านล่างสุดก็มีแหล่งข้อมูลเตรียมไว้ให้
จริงหรือที่คนเราเกิดมามีฐานะและคุณภาพชีวิตต่างกันแล้วต้องจำทนก้มหน้ายอมรับไป เพียงเพราะเหตุผลว่าบุญพาวาสนาส่ง เป็นเรื่องของเวรกรรมที่ทำกันมา ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมคนที่เกิดในประเทศที่เจริญแล้วเขาก็มีชีวิตที่ดี ไม่เห็นต้องลำบากแบบคนจนบ้านเรา
เมื่อเข้าหน้าเว็บไซต์แล้วกดเขย่าเซียมซีเพื่อไปเกิดเรียบร้อย คุณจะได้รับดวงชะตาของคุณที่ว่าด้วยหัวข้อฐานะ สุขภาพ โภชนาการ และการเรียนรู้ แยกเป็นตามฐานะ เช่น จนมาก จน ปานกลาง รวย และรวยมาก พร้อมกับคำทำนายว่าจะคุณโตมาเป็นแบบไหน ซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณสุ่มได้เกิดมาฐานะจนมาก โอกาสต่างๆ ก็พากันน้อยลงตามไปด้วยอย่างน่าใจหาย
ทั้งหมดนี้ก็เพื่อนำเสนอให้คนทั่วไปได้รับทราบถึงสถานการณ์นโยบายและการลงทุนกับเด็กเล็กของรัฐไทยที่เต็มไปด้วยเงื่อนไข ความไม่เท่าเทียม การจัดการที่ไม่มีคุณภาพ รวมไปถึงจำนวนเงินอุดหนุนที่ไม่เพียงพอ เพื่อกระตุ้นให้ภาคประชาชนร่วมกันผลักดันเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้าเริ่มต้นที่ 600 บาท / คน / เดือน หรือมากกว่านี้ โดยไม่ต้องคัด ไม่ต้องตัด ไม่ต้องอด
นอกจากนี้เว็บไซต์ยังมีกิมมิกให้ผู้ใช้งานสามารถอธิษฐานขอพรต่างๆ ในกรณีที่ถ้าต้องเกิดใหม่เป็นคนไทยอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ ส่วนใครที่อยากแชร์ผลการสุ่มชะตากรรมของตัวเองก็ทำได้เช่นกัน และใครที่อยากค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม ด้านล่างสุดก็มีแหล่งข้อมูลเตรียมไว้ให้
จริงหรือที่คนเราเกิดมามีฐานะและคุณภาพชีวิตต่างกันแล้วต้องจำทนก้มหน้ายอมรับไป เพียงเพราะเหตุผลว่าบุญพาวาสนาส่ง เป็นเรื่องของเวรกรรมที่ทำกันมา ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมคนที่เกิดในประเทศที่เจริญแล้วเขาก็มีชีวิตที่ดี ไม่เห็นต้องลำบากแบบคนจนบ้านเรา

AUTHOR