10 ปี THAILAND ZOCIAL AWARDS รางวัลที่บอกเราว่า อนาคตของโลกโซเชียลอยู่ในมือทุกคน

เดินทางมาถึงปีที่ 10 แล้ว สำหรับ THAILAND ZOCIAL AWARDS 2022 งานประกาศรางวัลโซเชียลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับวงการโซเชียลที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการมอบรางวัลให้กับผู้ใช้โซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ

งานในปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ในรูปแบบ VIRTUAL EVENT ซึ่งกว่า 300 รางวัลที่ประกาศออกมานั้นเราได้ทราบผลกันไปแล้ว

zocial awards

ผู้จัดงานนี้คือ บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยี ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลตลาด โดยได้พัฒนา ‘WISESIGHT METRIC’ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การวัดผล ร่วมกับคณะที่ปรึกษาจากหลากหลายแวดวง เพื่อความสมบูรณ์ของผลการตัดสิน

พูดถึงประวัติศาสตร์ของรางวัล THAILAND ZOCIAL AWARDS หรือ TZA ต้องย้อนกลับไปในปี 2013 ซึ่งเป็นปีแรกของการจัดงาน ในตอนนั้นยังมีคนไทยใช้โซเชียลมีเดียแค่ 25 เปอร์เซ็นต์ TZA ครั้งแรกจัดขึ้นพร้อมกับข้อสงสัยที่ตามมาว่า ทำไมคนนี้ถึงได้รับรางวัล? รางวัลนี้ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน? และทำไมโซเชียลมีเดียถึงสำคัญขนาดนั้น?

ในเวลาต่อมาก็อย่างที่เราทราบกันว่า โซเชียลมีเดียได้รับความนิยมอย่างก้าวกระโดดไปพร้อมๆ กับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในบ้านเรา TZA เองก็เริ่มให้ความรู้ผ่านการสรุปข้อมูลโซเชียลมีเดีย พฤติกรรมผู้บริโภคของทั้งประเทศ เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้นักการตลาดได้ใช้เป็นจุดอ้างอิงในการวางกลยุทธ์ได้อย่างแม่นยำ

Stage

ส่วนตัวรางวัล TZA ก็พัฒนาประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยในการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่บนโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ครอบคลุมทุกคนทุกกลุ่มที่ทำผลงานโดดเด่นสมควรได้รับรางวัลมากยิ่งขึ้น

แต่ปัญญาประดิษฐ์เองก็จำเป็นต้องเรียนรู้วิธีคิดจากผู้รู้จริงหลากหลายมุมมอง ในวงการโซเชียลมีเดีย นั่นจึงเป็นที่มาของเหล่าที่ปรึกษา TZA ที่มาจากหลากหลายวงการ ไม่ว่าจะเป็น การตลาด สื่อสารมวลชน เอเจนซี่ นักวิชาการ โดยตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา บรรดาที่ปรึกษาจะมารวมตัวกันถ่ายทอดแนวคิดวิธีการวัดผลประสิทธิภาพที่เหมาะสมของโซเชียลมีเดียในแต่ละปี

ทีมงาน TZA ก็เช่นกัน นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่เก่งที่สุดของไวซ์ไซท์จะเข้ามาช่วยฟัง แล้วถอดแนวคิดแปลงให้กลายเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์สามารถประมวลผลได้สำเร็จ หลังจากนั้นก็ส่งผลที่ได้ออกไปทำการรับรองผลโดยคณะที่ปรึกษา ซึ่งตลอดมาคณะที่ปรึกษาไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงผลรางวัลเลย

นั่นจึงทำให้รางวัล TZA มีความเป็นธรรมและสามารถพิสูจน์ได้

Brand mentors

สำหรับเกณฑ์การพิจารณารางวัลจากดัชนีชี้วัดที่เรียกว่า ‘WISESIGHT METRIC’ เพื่อวัดผลประสิทธิภาพการทำงานบนโซเชียลมีเดีย จะวัดผลใน 4 ช่องทาง คือ Facebook, Instagram, Twitter, YouTube และในครั้งนี้แบ่ง METRIC ที่ใช้วัดผลรางวัลออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

BRAND METRIC

ใช้วัดประสิทธิภาพของกลุ่มรางวัล BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA

พิจารณาความสามารถของแบรนด์ผ่านการสื่อสารผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียหลักของแบรนด์ (Official Channel) รวมถึงพิจารณาผ่านการได้รับการกล่าวถึงจากสื่อและผู้บริโภค โดยการวัดประสิทธิภาพเชิงปริมาณ (Quantity Performance) พิจารณาจาก Follower จำนวนผู้ติดตาม และการเติบโตของผู้ติดตาม, Interaction จำนวนความสนใจที่บุคคลมีต่อเนื้อหาของแบรนด์ และ Social Mention จำนวนการพูดถึงแบรนด์บนโซเชียลมีเดีย

การวัดประสิทธิภาพเชิงคุณภาพ (Quality Performance) พิจารณาจาก Comment & Share Ratio สัดส่วนของการแสดงความคิดเห็น และการส่งต่อเนื้อหาของแบรนด์, Advocacy การสนับสนุนเนื้อหาของแบรนด์โดยการแนะนำให้กับบุคคลอื่น, Intention จำนวนเนื้อหาที่แสดงความสนใจซื้อที่มีต่อแบรนด์, Sentiment กระแสตอบรับและความคิดเห็นลูกค้าต่อแบรนด์ และ Brand Love ความชื่นชอบในเนื้อหาของแบรนด์

ENTERTAINMENT METRIC

ใช้สำหรับวัดความนิยมของนักแสดง นักร้อง ภาพยนตร์ ละคร ข่าว รายการโทรทัศน์ เพลง และพอดแคสต์ บนโซเชียลมีเดีย ทั้งการตอบรับจากแฟนคลับและการพูดถึงในวงกว้าง

โดยปัจจัยในการวัดผล ได้แก่ Fan Base วัดปริมาณกลุ่มเป้าหมายและผู้ติดตาม, Interaction จำนวนความสนใจที่บุคคลมีต่อเนื้อหา, Share วัดระดับการกระจายเนื้อหาผ่านปริมาณการแชร์บนโซเชียลมีเดีย, Social Voice วัดปริมาณการพูดถึงผลงานของดารา นักแสดง ศิลปิน ละคร ภาพยนตร์ต่างๆ จากการทำกิจกรรมการตลาดบนโซเชียลมีเดีย

ในส่วนของกลุ่มรางวัลผู้ผลิตรายการออนไลน์ (Online Channel) จะใช้วิธีการวัดผลที่แตกต่างออกไป โดยพิจารณาจาก Fan ปริมาณการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและผู้ติดตาม, View จำนวนผู้เข้าชม และ Interaction ความสนใจที่มีต่อเนื้อหา

INFLUENCER METRIC

ใช้วัดประสิทธิภาพของกลุ่มรางวัล BEST INFLUENCER PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA โดยวัดความสามารถของบล็อกเกอร์ อินฟลูเอนเซอร์ และผู้ทรงอิทธิพลบนโซเชียลในสาขาต่างๆ ใน 2 รูปแบบ คือ 1) การวัดประสิทธิภาพของผู้จัดทำคอนเทนต์ 2) การวัดประสิทธิภาพของคอนเทนต์ โดยพิจารณาจาก Advocacy การสนับสนุนการแชร์เนื้อหาจากแฟนที่ติดตาม, Intention ความสนใจในการซื้อที่เกิดขึ้นจากการผลิตเนื้อหา, Sentiment ความรู้สึกที่ตอบสนองต่ออินฟลูเอนเซอร์, Interaction ประสิทธิภาพ หรือความสนใจต่อเนื้อหา และ Fan ปริมาณการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและผู้ติดตาม

Wisesight CEO

10 ปีผ่านไป ปัจจุบันมีผู้ใช้โซเชียลมีเดียในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 75 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง กล้า ตั้งสุวรรณ CEO บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด พูดไว้ได้อย่างน่าคิดว่า “ถึงแม้อนาคตของโซเชียลมีเดียจะเป็นสิ่งที่เราไม่รู้แน่ชัด แต่สิ่งที่แน่ชัดคือ พวกเราสามารถร่วมกันเขียนอนาคตของวงการโซเชียลมีเดียในบ้านเราได้ ในแบบที่เราอยากจะให้มันเป็น”

และนั่นก็คือสิ่งที่ THAILAND ZOCIAL AWARDS กำลังบอกเราเช่นกัน

ผลรางวัล THAILAND ZOCIAL AWARDS 2022

Best Brand Performance on Social Media

Automotive (กลุ่มธุรกิจยานยนต์) ได้แก่ Toyota Motor

Bank (กลุ่มธุรกิจธนาคาร) ได้แก่ SCB

Beverage (กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม) ได้แก่ NESCAFÉ

Broadcasting (กลุ่มสื่อภายใต้การดูแลของ กสทช.) ได้แก่ Workpoint

Construction Material (กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง) ได้แก่ SCG

Consumer Electronics (กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค) ได้แก่ Vivo

Cosmetics (กลุ่มธุรกิจเครื่องสำอาง) ได้แก่ Bobbi Brown

Delivery & Logistics (กลุ่มธุรกิจบริการขนส่ง คน สิ่งของ หรืออาหาร) ได้แก่ Grab

Department Store & Super Store (กลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้า หรือ Supermarket) ได้แก่ centralwOrld

E-Commerce Platform (กลุ่มธุรกิจตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) ได้แก่ Shopee

Financial Service (Credit Card) (กลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการบัตรเครดิต) ได้แก่ Krungsri First Choice

Financial Service (Leasing) (กลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการสินเชื่อทางการเงิน) ได้แก่ เงินติดล้อ

Food (กลุ่มธุรกิจอาหาร) ได้แก่ MAMA

Gold & Jewelry (กลุ่มธุรกิจทองคำและอัญมณี) ได้แก่ Aurora

Government & State Enterprise (กลุ่มหน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ) ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข

Home & Decoration (กลุ่มธุรกิจตกแต่งบ้าน) ได้แก่ IKEA

Hospital (กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์) ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Hospitality & Tourism (กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม) ได้แก่ Sri panwa

Insurance (กลุ่มธุรกิจประกัน) ได้แก่ Muang Thai Life

Mom & Baby (กลุ่มธุรกิจสินค้าแม่และเด็ก) ได้แก่ BEAR BRAND

Out of Home Entertainment (กลุ่มธุรกิจสถานบันเทิงและสวนสนุก) ได้แก่ Major Cineplex

Personal Care (กลุ่มธุรกิจสินค้าของใช้ส่วนตัว) ได้แก่ Yves Rocher

Real Estate & Property Development (กลุ่มธุรกิจผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่อยู่อาศัย) ได้แก่ Sansiri

Restaurant (กลุ่มธุรกิจบริการอาหารและคาเฟ่) ได้แก่ KFC

Skincare (กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์บำรุงผิว) ได้แก่ LANEIGE

Supermarket  (กลุ่มธุรกิจจำหน่ายสินค้าในชีวิตประจำวัน) ได้แก่ Big C

Telecommunication (กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม) ได้แก่ AIS

Transportation (กลุ่มธุรกิจบริการขนส่งสาธารณะ) ได้แก่ Thai Airways 

Best Brand Performance on Social Media by Platform

Best Brand Performance on Social Media by Facebook สาขา Best Mobile Video ได้แก่ NIVEA

Best Brand Performance on Social Media by Facebook สาขา Best Campaign Innovation ได้แก่ Samsung

Best Brand Performance on Social Media by Pantip สาขา Highest Quality ได้แก่ โรงพยาบาลรามคำแหง

Best Entertainment Performance on Social Media by Pantip สาขาละคร ได้แก่ กระเช้าสีดา

Best Brand Performance on Social Media by TikTok สาขา Best Campaign ได้แก่ Garnier

Best Brand Performance on Social Media by TikTok สาขา Innovative Campaign  ได้แก่ Mirinda Root Beer

Best Brand Performance on Social Media by Twitter ได้แก่ Shopee

Best Brand Performance on Social Media by YouTube ได้แก่ Shopee

Best Influencer Performance on Social Media by YouTube ได้แก่ Zbing

Best Media Innovation

ผู้ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อที่ปลอดภัยบนโลกโซเชียล ได้แก่ The Standard

Best Entertainment Performance on Social Media

Actor (สาขานักแสดงชาย) ได้แก่ ไบร์ท วชิรวิชญ์

Actress (สาขานักแสดงหญิง) ได้แก่ ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก

Duo or Group Artist (สาขาศิลปินกลุ่ม) ได้แก่ BNK48

Female Artist (สาขาศิลปินหญิง) ได้แก่ MILLI

Male Artist (สาขาศิลปินชาย) ได้แก่ นนท์ ธนนท์

Online Channel (สาขารายการออนไลน์) ได้แก่ HeHaa TV

Podcast (สาขารายการพอดแคสต์) ได้แก่ Mission To The Moon

Song (สาขาเพลงแห่งปี) ได้แก่ สองใจ – ดา เอ็นโดรฟิน

Thai Movie (สาขาภาพยนตร์ไทย) ได้แก่ ร่างทรง

Thai News Program (สาขารายการข่าว) ได้แก่ เรื่องเล่าเช้านี้

Thai Series (สาขาละครไทย) ได้แก่ กระเช้าสีดา

Thai TV Program (สาขารายการโทรทัศน์) ได้แก่ The Wall Song ร้องข้ามกำแพง

Best Influencer Performance on Social Media

Academic (สาขาการศึกษา) ได้แก่ อาจารย์อดัม

Art & Design (สาขาศิลปะ และการออกแบบ) ได้แก่ Sundae Kids

Automotive (สาขายานยนต์) ได้แก่ Life of Cars Bkk – ตามติดชีวิต 4 ล้อ

Beauty & Fashion (สาขาความสวย ความงาม และแฟชั่น) ได้แก่ Archita Station

Change Maker (สาขาผู้เคลื่อนไหวทางสังคม) ได้แก่ Environman

Cooking & Chef (สาขาการทำอาหาร) ได้แก่ KRUA.CO by sangdad

Family & Senior (สาขาครอบครัวและผู้สูงอายุ) ได้แก่ หญิงชรา กะ หมาน้อย

Film & Literature (สาขาภาพยนตร์ และวรรณกรรม) ได้แก่ JUST ดู IT.

Food & Dining (สาขาร้านอาหาร) ได้แก่ ชีวิตติดรีวิว

Gadget & Technology (สาขาแก็ดแจ็ตและเทคโนโลยี) ได้แก่ iMoD

Gaming & Esport (สาขาเกมมิ่ง) ได้แก่ กิต งายย 

Health & Wellness (สาขาสุขภาพและการออกกำลังกาย) ได้แก่ Bebe Fit Routine

Investment & Personal Finance (สาขาการเงินและการลงทุน) ได้แก่ ลงทุนแมน

Local Culture (สาขาผู้ผลิตเนื้อหาเชิงท้องถิ่น) ได้แก่ รีวิวเชียงใหม่

Parenting & Kids (สาขาพ่อ แม่ และเด็ก) ได้แก่ Little Monster

Pets (สาขาสัตว์เลี้ยง) ได้แก่ ชิเอลแมวมึน

Travel (สาขาท่องเที่ยว) ได้แก่ I Roam Alone

Variety (สาขาไลฟ์สไตล์) ได้แก่ NANAKE555

vTuber (สาขาผู้ผลิตเนื้อหาโดยตัวละครสมมติ) ได้แก่ Aisha Channel

Special Award

มอบให้กับผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ได้แก่ แอนชิลี สก็อต-เคมมิส ส่งเสริมทัศนคติ และมุมมอง ให้ทุกคนเคารพในความต่าง และรักในสรีระของตนเองผ่านแคมเปญ “Real Size Beauty” คอนเซปต์ความงามที่ไม่มีรูปร่างตายตัว เพราะผู้คนในโลกมีความหลากหลาย มีสรีระที่แตกต่างกัน และทุกคนมีความสวยในแบบของตัวเอง 

Honorary Influencer Award

รางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับผู้ทรงอิทธิพลบนโซเชียลที่ได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จอย่างสูงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงเป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจให้กับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์รุ่นใหม่ ให้สร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมาบนโซเชียล ได้แก่

กฤษณ์ บุญญะรัง ผู้ก่อตั้ง บริษัท เดอะสกา ฟิล์ม จำกัด เจ้าของช่องยูทูบ Bie The Ska 

พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด (SHOW NO LIMIT) เจ้าของเว็บไซต์ Beartai.com 

สรศาสตร์ วิเศษสินธุ์ เจ้าของเพจ Gluta Story 

Best Performing Brand of the Decade

รางวัลไฮไลต์เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบการเดินทางเข้าสู่ปีที่ 10 ของ THAILAND ZOCIAL AWARDS ที่มอบให้กับแบรนด์ที่ทำผลงานโดดเด่นบนโซเชียลมีเดียตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ KFC

ที่มา https://thailand.zocialawards.com/2022
ติดตามรับชมงานประกาศรางวัล THAILAND ZOCIAL AWARDS ครั้งที่ 10 ย้อนหลังได้ทาง www.facebook.com/thailandzocialawards

AUTHOR