‘เอส แอนด์ พี’ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ยกระดับการดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมาย Thailand Net Zero 2065  เนื่องในวันปลอดถุงพลาสติกสากล

‘เอส แอนด์ พี’ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ยกระดับการดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมาย Thailand Net Zero 2065 เนื่องในวันปลอดถุงพลาสติกสากล

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) โดย คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร (ขวาสุด) ร่วมประกาศเจตนารมณ์ยกระดับการดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมาย Thailand Net Zero 2065 เนื่องในวันปลอดถุงพลาสติกสากล โดยมี คุณโกเมนทร์ ทีฆธนานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (คนกลาง) เป็นประธานในงาน จัดโดยกรมการเปลี่ยน แปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (ซ้ายสุด) ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรมเดอะสุโกศล เอส แอนด์ พี เป็น 1 ใน 45 องค์กรจากภาคเอกชน ซึ่งเข้าร่วมในฐานะเครือข่ายร้านกาแฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Coffee Shop) เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อโลกที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

AUTHOR