พัฒนาของดีในตรัง ต่อยอดให้ปัง กับ กวน กวนนิโต้ บริษัท ตรังวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด | SE TALK with a day EP.8

พัฒนาของดีในตรังอย่างไรให้เท่าทันกับยุคสมัย?

หากพูดถึงของดีจังหวัดตรัง หลายคนอาจจะนึกถึงอาหาร อย่างร้านติ่มซำเจ้าเด็ด หรืออาหารทะเล แต่ความเป็นจริงแล้ว ของดีจังหวัดตรังไม่ได้มีเพียงแค่อาหารน่ากิน แต่ยังมีผลงานฝีมือชุมชนที่น่าสนใจ ทั้งอาหาร เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องจักรสานและทริปท่องเที่ยววิถีชุมชนที่โดดเด่นไม่แพ้ใคร

ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มคนมากมาย เพราะมีเบื้องหลังสำคัญอย่างบริษัท ตรัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัดที่ช่วยส่งเสริมผลงานของชุมชนให้เข้าถึงคนซื้อมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน ไปจนถึงการประชาสัมพันธ์สินค้า

a day Podcast ชวนฟังรายการ SE Talk with a day X สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เปิดโลก Social Enterprise ธุรกิจที่สร้างด้วยหัวใจ แปลงกำไรคืนสู่สังคมกับตอนที่ 8: พัฒนาของดีในตรัง ต่อยอดให้ปัง กับคุณกวน กวนนิโต้ บริษัท ตรังวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

AUTHOR