เริ่มต้นธุรกิจเพื่อสังคมอย่างมั่นใจ เติบโตได้อย่างมั่นคง กับ นภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม | SE TALK with a day EP.7

เริ่มต้นธุรกิจเพื่อสังคมอย่างมั่นใจ เติบโตได้อย่างมั่นคง กับ นภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม | SE TALK with a day EP.7

การทำธุรกิจเพื่อสังคมต่างจากธุรกิจทั่วไปอย่างไร ?

SE Talk หลายตอนก่อนหน้านี้ เล่าถึงคนทำงานธุรกิจเพื่อสังคมมากมาย จนถึงครั้งนี้เราชวนมาทำความรู้จักกับแหล่งบ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคมในไทย ที่ช่วยสร้างผู้ประกอบการเหล่านี้ให้เติบโตอย่างมั่นคงกับ ‘นภา เศรษฐกร’ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจเพื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสำคัญของธุรกิจและสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงหากใครสนใจอยากทำสิ่งเหล่านี้ จะเริ่มต้นอย่างไร SE Talk ตอนนี้มีคำตอบ!

a day Podcast ชวนฟังรายการ SE Talk with a day X สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เปิดโลก Social Enterprise ธุรกิจที่สร้างด้วยหัวใจ แปลงกำไรคืนสู่สังคมกับตอนที่ 7: เริ่มต้นธุรกิจเพื่อสังคมอย่างมั่นใจ เติบโตได้อย่างมั่นคง กับ นภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

AUTHOR