ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ การวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับสังคมผู้สูงวัยในอนาคต กับ เจนวิทย์ วิโสจสงคราม บริษัท บัดดี้โฮมแคร์ จำกัด | SE TALK with a day EP.9

ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ การวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับสังคมผู้สูงวัยในอนาคต กับ เจนวิทย์ วิโสจสงคราม บริษัท บัดดี้โฮมแคร์ จำกัด | SE TALK with a day EP.9

ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุจะช่วยเหลือสังคมได้อย่างไร?

ทุกวันนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้ว และจะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ขณะเดียวกันปัญหาสังคม อย่างเด็กที่ขาดโอกาสเข้าถึงการศึกษาก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ เจนวิทย์ วิโสจสงคราม ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท บัดดี้โฮมแคร์ จำกัดและสมาชิก เล็งเห็นโอกาสทำธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ โดยสอนวิชาให้คนที่ขาดโอกาสได้มีความรู้ อาชีพ และรายได้เลี้ยงดูตัวเองในระยะยาว

เบื้องหลังธุรกิจดังกล่าวจะมีแนวคิดและวิธีการอย่างไรจนเกิดเป็นโมเดลธุรกิจนี้ a day Podcast ชวนฟังรายการ SE Talk with a day X สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เปิดโลก Social Enterprise ธุรกิจที่สร้างด้วยหัวใจ แปลงกำไรคืนสู่สังคม ตอนที่ 9: ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ การวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับสังคมผู้สูงวัยในอนาคต กับ เจนวิทย์ วิโสจสงคราม บริษัท บัดดี้โฮมแคร์ จำกัด

AUTHOR