ลบภาพจำ ‘คนพิการ’ ไม่ได้พิการ แต่พวกเขากำลังพิการโอกาส กับ อภิชาติ จันทร์ทองแท้ บริษัท แบ่ง-ปัน-ให้ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด | SE TALK with a day EP.6

ลบภาพจำ ‘คนพิการ’ ไม่ได้พิการ แต่พวกเขากำลังพิการโอกาส กับ อภิชาติ จันทร์ทองแท้ บริษัท แบ่ง-ปัน-ให้ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด | SE TALK with a day EP.6

คนพิการไม่ได้ด้อยโอกาส แต่แค่พวกเขาไม่มีพื้นที่พัฒนาศักยภาพ

บางคนมักมีภาพจำว่า คนพิการนั้นด้อยโอกาส แต่ความเป็นจริงแล้ว พวกเขาไม่ได้มีโอกาสและพื้นที่มากพอในการพัฒนาตัวเองมากนักในสังคม นั้นจึงทำให้อภิชาติ จันทร์ทอง ซึ่งเคยทำงานในสาย HR ที่สนใจการทำกิจกรรมเพื่อสังคม และเล็งเห็นโอกาสที่ทุกบริษัทต้องมองหาคนพิการมาช่วยทำงาน เพื่อลดต้นทุนของบริษัท

เขาจึงนำโอกาสเหล่านี้ก่อตั้งบริษัทแบ่ง-ปัน-ให้ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองในการทำงานและหารายได้เลี้ยงชีพ ขณะเดียวกันบริษัทต่างๆ ก็ได้แรงงานที่มีคุณภาพและสร้างกำไรให้กับธุรกิจอีกทางหนึ่งเช่นเดียวกัน

a day Podcast ชวนฟังรายการ SE Talk with a day X สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เปิดโลก Social Enterprise ธุรกิจที่สร้างด้วยหัวใจ แปลงกำไรคืนสู่สังคมกับตอนที่ 6: ลบภาพจำ ‘คนพิการ’ ไม่ได้พิการ แต่พวกเขากำลังพิการโอกาส กับ อภิชาติ จันทร์ทองแท้ บริษัท แบ่ง-ปัน-ให้ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

AUTHOR