เสริมสกิลชีวิตให้ ‘เด็กออทิสติก’ อยู่รอดในสังคม กับ ชูศักดิ์ จันทยานนท์ มูลนิธิออทิสติกไทย | SE TALK with a day EP.2

“เด็กออทิสติก เขาเป็นคนที่มีความสามารถ แต่พวกเขาไม่มีโอกาสในการค้นหาตัวเองเหมือนคนอื่น”

บางคนมักจะมีภาพจำและตัดสินไปก่อนว่า เด็กออทิสติกไม่มีความสามารถ ทั้งๆ ที่ไม่ได้เปิดโอกาสให้พวกเขาได้ทดลองทำเหมือนคนอื่นๆ ซึ่งปัญหาของเด็กออทิสติกไม่ได้อยู่ที่ตัวของพวกเขาเพียงเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองเป็นสิ่งสำคัญ ที่ไม่รู้วิธีการรับมือกับเด็กออทิสติกที่ถูกต้องและไม่รู้ว่าควรส่งเสริมพวกเขาให้เติบโตได้อย่างไร

จากประเด็นปัญหาดังกล่าว จึงทำให้ ‘ชูศักดิ์ จันทยานนท์’ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิออทิสติกไทย และเป็นคุณพ่อท่านหนึ่งที่มีลูกเป็นออทิสติก อยากเปิดโอกาสให้เด็กออทิสติกได้โชว์ความสามารถและเป็นพื้นที่ให้ผู้ปกครองทำความเข้าใจกับพวกเขา ผ่านการสร้างศูนย์การเรียนรู้สอนวิชาต่างๆ ให้กับเด็กเอาตัวรอดในสังคม

a day Podcast ชวนฟังรายการ SE Talk with a day X สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เปิดโลก Social Enterprise ธุรกิจที่สร้างด้วยหัวใจ แปลงกำไรคืนสู่สังคมกับตอนที่ 2: เสริมสกิลชีวิตให้ ‘เด็กออทิสติก’ อยู่รอดในสังคม กับ ชูศักดิ์ จันทยานนท์ มูลนิธิออทิสติกไทย

AUTHOR