ปั่นวัดใจร้อยกว่ากิโลเมตรในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ปั่นวัดใจร้อยกว่ากิโลเมตรในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เส้นทาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง-สามแยกทุ่งเจดีย์
สถานที่: จังหวัดราชบุรี
ระยะทาง: 109 กิโลเมตร (ไป-กลับ)
จักรยาน: เสือหมอบหรือเสือภูเขา

ราชบุรีเป็นหนึ่งในไม่กี่จังหวัดที่มีชื่อเสียงจากกีฬา คนในวงการวิ่งยกให้ ‘จอมบึงมาราธอน’ ซึ่งจัดในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เป็นงานวิ่งดีที่สุดงานหนึ่งในไทย

ปัจจุบันมีกีฬาหลายประเภทที่หันมาสนใจจัดในจังหวัดนี้ หนึ่งในนั้นคือ กีฬาจักรยาน เพราะที่นี่มีเส้นทางน่าปั่นหลากหลาย ทั้งเส้นทำความเร็วสำหรับจักรยานเสือหมอบ และเส้นทางกรวดลุยป่าสำหรับจักรยานเสือภูเขา เส้นทางที่เราจะแนะนำวันนี้เป็นแบบแรก ผ่านสถานที่น่าสนใจทั้งในและนอกเมือง

เราเริ่มปั่นกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถานศึกษาซึ่งเป็นแกนหลักในการทำกิจกรรมด้านกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังมีอาจารย์ที่จัดกีฬาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรอย่างจริงจัง เราจะปั่นตามเส้นทางที่คนท้องถิ่นเรียกว่า ‘เส้นจอมบึง-บ้านชัฏป่าหวาย-สวนผึ้ง’ ผ่านสามแยกชัฏป่าหวาย ผ่านโรงพยาบาลสวนผึ้ง

เราจะปั่นจนเจอที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง จากนั้นจะไปเส้น ‘สวนผึ้ง-บ้านถ้ำหิน-บ้านตะโกล่าง’ ผ่านโรงเรียนตระเวนชายแดน ผ่านสามแยกทุ่งเจดีย์ ปั่นผ่านเจ้าแม่กวนอิม ฟาร์มแกะ กลับมาผ่านที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง มุ่งหน้ากลับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงบนเส้นทางเดิม

เส้นทางนี้ยาวประมาณ 109 กิโลเมตร สภาพเส้นทางไม่เรียบ มีทางชันช่วงโรงเรียนตระเวนชายแดนและสามแยกทุ่งเจดีย์ รวมๆ เป็นเส้นทางปั่นในราชบุรีที่ท้าทาย มือใหม่อาจจะต้องเผื่อเวลาช่วงปั่นขึ้นเนินหน่อย ถ้ากลัวกลับมาจุดเริ่มต้นดึกเกินไปให้วกกลับบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสวนผึ้งแล้วกลับมหาวิทยาลัย ระยะทางจะเหลือประมาณหกสิบกว่ากิโลเมตร

*เส้นทางนี้กำลังจะใช้ในการแข่งขัน Thailand Cycling Tour Challenge โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดูรายละเอียดและวิธีลงสมัครได้ที่ facebook.com/adaymagazine

gallery

AUTHOR