x

ขอบคุณที่สมัครใช้บริการ
E-Newsletter ของ a day
กรุณาเช็คอีเมลของคุณ
เพื่อเปิดใช้งานได้เลย :-)

Thank you for joining our community.
Please check your e-mail
to activate our E-Newsletter.
Enjoy! :-)

TCDC ขอนแก่น : จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้วัฒนธรรมอีสาน

ปัจจุบันนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก
TCDC

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
(Thailand Creative & Design Center – TCDC) เป็นสำนักงานบริหารองค์ความรู้
(องค์กรมหาชน) ที่อยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรี TCDC ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ.
2547 ตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมา พวกเขาทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ของสังคมไทย
เราค่อยๆ เห็น TCDC เติบโต ส่งต่อองค์ความรู้
และจุดประกายความคิดที่มีค่าเหล่านั้นเรื่อยมา
โดยมีศูนย์การเรียนรู้ขนาดใหญ่อยู่ที่อาคารไปรษณีย์กลาง กรุงเทพมหานคร

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา สิ่งที่
TCDC มุ่งเน้นและทำมาตลอดคือการนำคลังความคิดสร้างสรรค์ที่ตัวเองมีขยายไปสู่ประชาชนทั่วประเทศ
ดังนั้นพวกเขาจึงพยายามขยายสาขาศูนย์การเรียนรู้จากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาคต่างๆ
เรื่อยมา

ในกรณีของศูนย์การเรียนรู้ขนาดใหญ่
นอกจากสาขากรุงเทพมหานคร TCDC ยังมี TCDC เชียงใหม่ที่เปิดตัวไปเมื่อ พ.ศ. 2556 เพื่อเป็นตัวกลางในการเผยแพร่และเก็บองค์ความรู้พื้นถิ่นให้กับคนในภาคเหนือ
ประชาชนต่างให้ความสนใจและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และในปีนี้ TCDC
ก็กำลังมีแผนจะเปิดศูนย์การเรียนรู้ระดับภูมิภาคสาขาใหม่

ใช่แล้ว,
นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางภาคอีสาน ที่มี่ชื่อว่า ‘TCDC ขอนแก่น’


“เรามีคำถามมาตลอดว่าเราจะเอา
TCDC ไปเจอผู้คนตามภาคต่างๆ ได้อย่างไร” กิติรัตน์ ปิติพานิช
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC เริ่มเล่าให้เราฟังถึงที่มา
TCDC ขอนแก่น

“เราพยายามเปิดให้ครบทุกภาค
และต่อจากเชียงใหม่ เราก็มองมาที่อีสาน สำหรับเรา
อีสานเป็นแหล่งวัฒนธรรมข้อมูลใหญ่ในประเทศไทย ดังนั้นศูนย์ฯ
ที่เราจัดตั้งเรามองเห็นว่ามันอยู่ภายใต้จุดประสงค์หลัก 3 อย่าง
คือหนึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์
สองคือเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับภาคอีสานและประเทศเพื่อนบ้าน สามคือเป็นแหล่งช่วยพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ที่กำลังจะเกิดขึ้น”

แล้วทำไมต้องเป็นขอนแก่น –
เราสงสัย

“ขอนแก่นเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายสูงมากในภาคอีสาน
ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจที่ตื่นตัวมาก ระบบคมนาคมที่กำลังพัฒนา
รวมถึงภาพรวมที่กำลังพัฒนาเมืองอย่างเต็มรูปแบบซึ่งเป็นการขับเคลื่อนจากภาคเอกชน
การพัฒนาเมืองเหล่านี้เป็นสัญญานที่ดีว่าถ้าเราจะตั้งรกรากและทำอะไรที่เกี่ยวของกับภาคอีสาน
เราควรจะไปขอนแก่น” กิตติรัตน์อธิบายให้เราฟัง

TCDC ได้ลงพื้นที่ไปทำการสำรวจทั้งในแง่ของศิลปวัฒนธรรม
องค์ความรู้พื้นถิ่นและวิสัยทัศน์ของประชาชน ซึ่ง เลอชาติ ธรรมธีรเสถียร
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้สร้างสรรค์ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC
บอกกับเราว่าหลายสิ่งที่พวกเขาได้สัมผัสในการลงพื้นที่นั้นล้วนเป็นเครื่องยืนยันว่าพวกเขาตัดสินใจถูกที่เลือกขอนแก่นเป็นหมุดหมายต่อไป

“ขอนแก่นมีความพร้อมหลายด้านมาก นอกจากด้านเศรษฐกิจที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ภูมิภาค
พวกเขายังมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำและให้ความร่วมมือที่ดีกับเรามาตลอด
ที่สำคัญคือทรัพยากรด้านคน คนที่นี่พร้อมที่จะรับการมาถึงของ TCDC”
เลอชาติอธิบายให้เราฟังถึงความร่วมมือที่เขาได้รับ

“น่าตกใจที่ไม่ว่าเราจะไปคุยกับใคร
ทุกคนยินดีอยากจะร่วมมือกับเราหมด เขาตั้งความหวังอยากให้ TCDC
ขอนแก่นเกิดขึ้นจริงๆ อาจเป็นเพราะเขาเคยหวังจากรัฐบาลมาหลายครั้งแล้วผิดหวัง
การมาถึงของเราที่ดูจริงจังเลยจุดประกายความหวังของเขาอีกครั้ง
และเท่าที่เราคุยกับหลายภาคส่วน พวกเขารู้ว่าขอนแก่นเติบโตไปเร็วมาก
แต่เขาก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขายังต้องเติมคือด้านความคิดสร้างสรรค์
เขายังขาดตัวกลางที่เชื่อมเขากับโลก เขาคิดว่า TCDC จะเป็นประตูไปสู่โลกกว้างที่พาเขาไปได้ไกลกว่าเดิม”

เมื่อได้องค์ความรู้พื้นถิ่นจากการลงพื้นที่มาแล้ว
ขั้นตอนต่อไปจึงเป็นการพัฒนาและวางรากฐานความรู้นั้นเพื่อเสริมส่วนที่ขาดอย่างที่ใครหลายคนในพื้นที่หวัง
องค์ประกอบเหล่านี้นำมาสู่แนวทางและนโยบายที่ TCDC
ขอนแก่นกำลังจะสร้างขึ้นให้เกิดในภาคอีสานโดยมีขอนแก่นเป็นจุดศูนย์กลาง

“หลายสิ่งหลายอย่างที่นี่ต้องการการอัพเดต
ต้นทุนที่ดีของพวกเขามีอยู่แล้ว ทักษะภูมิปัญญามีอยู่พร้อม หรืออย่างในชนบทไกลๆ
ก็ยังมีคนที่แอคทีฟมากๆ หรือคนที่วิ่งหาโอกาสซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่
สิ่งที่เรานำเข้าไปเติมจึงเป็นหลักการในการดีไซน์
เราเข้าไปทำให้เขารู้ว่าความคิดสร้างสรรค์มันสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่คุณมีกับสิ่งใหม่ๆ
โดยที่ตอบโจทย์พื้นที่และตอบโจทย์โลกได้
คนขอนแก่นทุกคนที่เห็นแผนงานของเราต่างประทับใจ ช่วยเหลือเราอย่างดี
มันทำให้เราทำงานง่ายขึ้นมากๆ” เลอชาติเล่าให้ฟังพร้อมรอยยิ้มที่บอกว่าเขาเองก็ประทับใจในตัวขอนแก่นเช่นกัน

ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด TCDC
ขอนแก่นจะเปิดตัวในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ โดยบทบาทที่พวกเขาวางไว้คือ TCDC
ขอนแก่นจะเป็น Design and Knowledge Center of Isan
โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบฐานข้อมูลเชิงความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาค รวมถึงการมี Isan
Material Center ที่รวมวัสดุพื้นถิ่นซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนาน
วัสดุเหล่านี้จะจัดแสดงอย่างทันสมัยและง่ายต่อการนำมาใช้งานต่อยอดในธุรกิจที่กำลังจะเกิดขึ้น
เทรนด์ธุรกิจนี้สอดคล้องกับนโยบายการเป็นแหล่งบ่มเพาะ Creative Business
ในภาคอีสานพอดี ซึ่งในงานเปิดตัว TCDC
ขอนแก่นที่กำลังจะถึงนี้ ความโดดเด่นทางด้านวัสดุของอีสานจะถูกนำมาบอกต่อผ่านนิทรรศการแรกของ TCDC ขอนแก่นนั่นคือ Isan Material
Showcase
โดยพวกเขาตั้งเป้าจะให้นิทรรศการนี้เป็นการเปิดตัวและบอกต่อไปกับทุกคนว่าวัสดุท้องถิ่น
นักออกแบบ และผู้ประกอบการของภาคอีสานล้วนมีศักยภาพและเป็นต้นแบบให้กับการพัฒนาได้

จากปัจจัยที่เล่ามา
TCDC ขอนแก่นดูมีแนวโน้มที่ดีมากที่จะประสบความสำเร็จ
ซึ่งเลอชาติบอกกับเราว่าสิ่งเหล่านี้มีที่มา

“TCDC ตั้งความหวังไว้เสมอ
เพราะเวลาเราลงไปสร้างศูนย์การเรียนรู้ใหญ่ที่ไหนเราค่อนข้างจริงจัง
เราทำเพราะอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจริงๆ
และต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่กลืนไปกับท้องถิ่น
ดังนั้นเราเลยคุยกับคนเยอะมาก สิ่งที่เราสัมผัสได้คือคนขอนแก่นแอคทีฟมาก
เขาพยายามผลักดันตัวเองอยู่แล้ว ไม่ได้มีความคิดว่าจะต้องรอรัฐ พอเราเข้าไปเราเลยเป็นเหมือนสปริงบอร์ดผลักดันเขาอีกที
ความคิดเหล่านี้หาไม่ได้ง่ายๆ” เลอชาติกล่าวกับเราทิ้งท้าย

ไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ TCDC
ขอนแก่นกำลังจะเกิดขึ้น
สิ่งนี้จะเป็นเหมือนการติดปีกให้กับขอนแก่นที่กำลังเติบโตได้ทยานออกไปเชื่อมต่อกับโลกกว้าง
ศูนย์การเรียนรู้จะเข้ามาเติมเต็มให้ขอนแก่นสมบูรณ์มากขึ้น
โดยที่ยังคงรากเหง้าของวัฒนธรรมท้องถิ่นได้เหมือนเดิม
และเราไม่ห่วงเลยว่ามันจะประสบความสำเร็จหรือเปล่า
เพราะจากที่ฟังเรื่องราวมาทั้งหมด คนขอนแก่นจะต่อยอดความรู้เหล่านี้ไปจนทำให้ TCDC
ขอนแก่นประสบความสำเร็จแน่ๆ

อีกไม่นานเกินรอ

ติดตามเรื่องราวเมืองขอนแก่นเพิ่มเติมได้ใน a day 211 ฉบับขอนแก่น วางขายแล้วตามแผงหนังสือทั่วไป หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ godaypoets.com/aday211

Author

a team

กองบรรณาธิการ นิตยสาร a day