ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ a team junior 17: BIG SURPRISE

ราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่า a team junior 17 ประกาศ Big Surprise แล้ว

หลังจากอ่านใบสมัครไปพร้อมๆ ติดตามสถานการณ์โรคระบาด เราตัดสินใจว่าเพื่อเซฟน้องจูเนียร์ทุกคนที่สุด ปีนี้ a team ของดการจัดเวิร์กช็อปสำหรับ a team junior 17 แต่จะคัดเลือกคนที่ส่งผลงานมาเข้าสู่รอบสัมภาษณ์กันเลย โดยผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกจะได้รับอีเมลยืนยันและรายละเอียดการสัมภาษณ์ต่อไป

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก a team junior 17: BIG SURPRISE มีดังต่อไปนี้

 

Content Creator

จิราพร ยมเกิด

จรัสลักษณ์ มินนี่ ตระกูลยิ่งยง

พิชญา ใจสุยะ

บุญรักษา สาแสง

เมธากุล ชาบัญ

เมธาวี รัชตวิจิน

Manisorn Wannasirikul

สิรวิชญ์ บุญประสิทธิการ

ศดานันท์ เสมอวงษ์

อัจฉราวรรณ อัครธรรม

Kullapas Pruksajarnsiri

Natthanee Limwattanaphan

 

Visual Designer

แพรนิกา สินคณารักษ์

พลอยนภรัตน์ ศิริกรโภคกุล 

ธันยมัย วัดเขียว

รดา มุสิกรัตน์

Suphanit Rusmeerojwong

 

Photographer

พศิน รัตนเพชตระกูล

Pandaree Wajitanon

Nutchaya Chetchotiros

ณาฌารัฐ ภักดีอาสา

Yada Kongdachalert

พีรวิชญ์ ศรีสวัสดิ์

พลอยพรรณ หว่านเงิน

ญานิศา เดชวิลัย

 

Video Creator

กานต์สิรี เมฆสกล

จีรนันท์ บุญโต

ทรัพย์ทวี สมีแจ้ง

สรัลชนา บุญชูกุศล

 

Proofreader and Sub-editor

พิทยุตม์ สงเดช

สรวิชญ์ ภักดีอาษา

ชมทิศา วิชาธีรสกุล

พิชามญชุ์ ศรีชัยสวัสดิ์

วรนุช ขาวเกตุ

สุภิชา โพธิ์แสง

 

AUTHOR