อดีต|ของ|ปัจจุบัน EP.06 Croissant เบเกอรีที่โด่งดังเพราะมารี อ็องตัวแน็ต และทหารชาวออสเตรีย

ครัวซองต์

ว่ากันว่าครัวซองต์เป็นเบเกอรี่ที่ทำยากที่สุด เป็นขนมปราบเซียนที่ซื้อกินง่ายกว่าทำเอง

แต่ถ้าหากต้องย้อนกลับไปหาต้นกำเนิดว่าครัวซองต์มาจากไหนและดังขึ้นมาได้ยังไง เราคงต้องเดินทางย้อนกลับไปในช่วงที่พระนางมารี อ็องตัวแน็ต เดินทางจากออสเตรียมาเตรียมสมรสกับว่าที่กษัตริย์คนต่อไป คือเจ้าชายหลุยส์ที่ 16

ครัวซองต์

ใครรู้จักประวัติของราชินีคนนี้คงรู้ดีว่าเธอใช้ชีวิตหรูหรา เป็นแฟชั่นนิสต้าในหมู่ชนชั้นสูง แต่ถ้าเป็นเรื่องอาหารการกิน พระนางมารี อ็องตัวแน็ต กลับเป็นคนทานง่ายมาก มื้อเช้าของเธอมักเริ่มด้วย kipferl ขนมปังแบบออสเตรีย ทานคู่กับกาแฟหรือช็อกโกแลตร้อน 

และคิฟเฟิร์ลนี่แหละที่เป็นต้นกำเนิดของครัวซองต์ เพราะหลังจากที่ชนชั้นสูงรู้ว่าพระนางมารี อ็องตัวแน็ต ชอบทานมากหลายคนจึงแห่ไปกินตามจนดังระเบิดระเบ้อในหมู่เชื้อพระวงศ์และขุนนางชั้นสูง

แต่คิฟเฟิร์ลถูกดัดแปลงกลายเป็นครัวซองต์ที่เราลิ้มรสกันในปัจจุบันได้ยังไง เตย มนสิชา และ ยุ้ย กนกพรรณ แห่งพื้นที่ให้เล่า จะพาเราย้อนอดีตไปหาต้นกำเนิดครัวซองต์กันในรายการ อดีต | ของ | ปัจจุบัน EP.06

ครัวซองต์
ครัวซองต์
ครัวซองต์
Croissant
Croissant
ใครรู้จักประวัติของราชินีคนนี้คงรู้ดีว่าเธอใช้ชีวิตหรูหรา เป็นแฟชั่นนิสต้าในหมู่ชนชั้นสูง แต่ถ้าเป็นเรื่องอาหารการกิน พระนางมารี อ็องตัวแน็ต กลับเป็นคนทานง่ายมาก มื้อเช้าของเธอมักเริ่มด้วย kipferl ขนมปังแบบออสเตรีย ทานคู่กับกาแฟหรือช็อกโกแลตร้อน

ครัวซองต์

และคิฟเฟิร์ลนี่แหละที่เป็นต้นกำเนิดของครัวซองต์ เพราะหลังจากที่ชนชั้นสูงรู้ว่าพระนางมารี อ็องตัวแน็ต ชอบทานมากหลายคนจึงแห่ไปกินตามจนดังระเบิดระเบ้อในหมู่เชื้อพระวงศ์และขุนนางชั้นสูง แต่คิฟเฟิร์ลถูกดัดแปลงกลายเป็นครัวซองต์ที่เราลิ้มรสกันในปัจจุบันได้ยังไง เตย มนสิชา และ ยุ้ย กนกพรรณ แห่งพื้นที่ให้เล่า จะพาเราย้อนอดีตไปหาต้นกำเนิดครัวซองต์กันในรายการ อดีต | ของ | ปัจจุบัน EP.06
ใครรู้จักประวัติของราชินีคนนี้คงรู้ดีว่าเธอใช้ชีวิตหรูหรา เป็นแฟชั่นนิสต้าในหมู่ชนชั้นสูง แต่ถ้าเป็นเรื่องอาหารการกิน พระนางมารี อ็องตัวแน็ต กลับเป็นคนทานง่ายมาก มื้อเช้าของเธอมักเริ่มด้วย kipferl ขนมปังแบบออสเตรีย ทานคู่กับกาแฟหรือช็อกโกแลตร้อน
และคิฟเฟิร์ลนี่แหละที่เป็นต้นกำเนิดของครัวซองต์ เพราะหลังจากที่ชนชั้นสูงรู้ว่าพระนางมารี อ็องตัวแน็ต ชอบทานมากหลายคนจึงแห่ไปกินตามจนดังระเบิดระเบ้อในหมู่เชื้อพระวงศ์และขุนนางชั้นสูง แต่คิฟเฟิร์ลถูกดัดแปลงกลายเป็นครัวซองต์ที่เราลิ้มรสกันในปัจจุบันได้ยังไง เตย มนสิชา และ ยุ้ย กนกพรรณ แห่งพื้นที่ให้เล่า จะพาเราย้อนอดีตไปหาต้นกำเนิดครัวซองต์กันในรายการ อดีต | ของ | ปัจจุบัน EP.06
ใครรู้จักประวัติของราชินีคนนี้คงรู้ดีว่าเธอใช้ชีวิตหรูหรา เป็นแฟชั่นนิสต้าในหมู่ชนชั้นสูง แต่ถ้าเป็นเรื่องอาหารการกิน พระนางมารี อ็องตัวแน็ต กลับเป็นคนทานง่ายมาก มื้อเช้าของเธอมักเริ่มด้วย kipferl ขนมปังแบบออสเตรีย ทานคู่กับกาแฟหรือช็อกโกแลตร้อน
และคิฟเฟิร์ลนี่แหละที่เป็นต้นกำเนิดของครัวซองต์ เพราะหลังจากที่ชนชั้นสูงรู้ว่าพระนางมารี อ็องตัวแน็ต ชอบทานมากหลายคนจึงแห่ไปกินตามจนดังระเบิดระเบ้อในหมู่เชื้อพระวงศ์และขุนนางชั้นสูง แต่คิฟเฟิร์ลถูกดัดแปลงกลายเป็นครัวซองต์ที่เราลิ้มรสกันในปัจจุบันได้ยังไง เตย มนสิชา และ ยุ้ย กนกพรรณ แห่งพื้นที่ให้เล่า จะพาเราย้อนอดีตไปหาต้นกำเนิดครัวซองต์กันในรายการ อดีต | ของ | ปัจจุบัน EP.06
ใครรู้จักประวัติของราชินีคนนี้คงรู้ดีว่าเธอใช้ชีวิตหรูหรา เป็นแฟชั่นนิสต้าในหมู่ชนชั้นสูง แต่ถ้าเป็นเรื่องอาหารการกิน พระนางมารี อ็องตัวแน็ต กลับเป็นคนทานง่ายมาก มื้อเช้าของเธอมักเริ่มด้วย kipferl ขนมปังแบบออสเตรีย ทานคู่กับกาแฟหรือช็อกโกแลตร้อน
และคิฟเฟิร์ลนี่แหละที่เป็นต้นกำเนิดของครัวซองต์ เพราะหลังจากที่ชนชั้นสูงรู้ว่าพระนางมารี อ็องตัวแน็ต ชอบทานมากหลายคนจึงแห่ไปกินตามจนดังระเบิดระเบ้อในหมู่เชื้อพระวงศ์และขุนนางชั้นสูง แต่คิฟเฟิร์ลถูกดัดแปลงกลายเป็นครัวซองต์ที่เราลิ้มรสกันในปัจจุบันได้ยังไง เตย มนสิชา และ ยุ้ย กนกพรรณ แห่งพื้นที่ให้เล่า จะพาเราย้อนอดีตไปหาต้นกำเนิดครัวซองต์กันในรายการ อดีต | ของ | ปัจจุบัน EP.06
ใครรู้จักประวัติของราชินีคนนี้คงรู้ดีว่าเธอใช้ชีวิตหรูหรา เป็นแฟชั่นนิสต้าในหมู่ชนชั้นสูง แต่ถ้าเป็นเรื่องอาหารการกิน พระนางมารี อ็องตัวแน็ต กลับเป็นคนทานง่ายมาก มื้อเช้าของเธอมักเริ่มด้วย kipferl ขนมปังแบบออสเตรีย ทานคู่กับกาแฟหรือช็อกโกแลตร้อน
และคิฟเฟิร์ลนี่แหละที่เป็นต้นกำเนิดของครัวซองต์ เพราะหลังจากที่ชนชั้นสูงรู้ว่าพระนางมารี อ็องตัวแน็ต ชอบทานมากหลายคนจึงแห่ไปกินตามจนดังระเบิดระเบ้อในหมู่เชื้อพระวงศ์และขุนนางชั้นสูง แต่คิฟเฟิร์ลถูกดัดแปลงกลายเป็นครัวซองต์ที่เราลิ้มรสกันในปัจจุบันได้ยังไง เตย มนสิชา และ ยุ้ย กนกพรรณ แห่งพื้นที่ให้เล่า จะพาเราย้อนอดีตไปหาต้นกำเนิดครัวซองต์กันในรายการ อดีต | ของ | ปัจจุบัน EP.06
ใครรู้จักประวัติของราชินีคนนี้คงรู้ดีว่าเธอใช้ชีวิตหรูหรา เป็นแฟชั่นนิสต้าในหมู่ชนชั้นสูง แต่ถ้าเป็นเรื่องอาหารการกิน พระนางมารี อ็องตัวแน็ต กลับเป็นคนทานง่ายมาก มื้อเช้าของเธอมักเริ่มด้วย kipferl ขนมปังแบบออสเตรีย ทานคู่กับกาแฟหรือช็อกโกแลตร้อน
และคิฟเฟิร์ลนี่แหละที่เป็นต้นกำเนิดของครัวซองต์ เพราะหลังจากที่ชนชั้นสูงรู้ว่าพระนางมารี อ็องตัวแน็ต ชอบทานมากหลายคนจึงแห่ไปกินตามจนดังระเบิดระเบ้อในหมู่เชื้อพระวงศ์และขุนนางชั้นสูง แต่คิฟเฟิร์ลถูกดัดแปลงกลายเป็นครัวซองต์ที่เราลิ้มรสกันในปัจจุบันได้ยังไง เตย มนสิชา และ ยุ้ย กนกพรรณ แห่งพื้นที่ให้เล่า จะพาเราย้อนอดีตไปหาต้นกำเนิดครัวซองต์กันในรายการ อดีต | ของ | ปัจจุบัน EP.06
ใครรู้จักประวัติของราชินีคนนี้คงรู้ดีว่าเธอใช้ชีวิตหรูหรา เป็นแฟชั่นนิสต้าในหมู่ชนชั้นสูง แต่ถ้าเป็นเรื่องอาหารการกิน พระนางมารี อ็องตัวแน็ต กลับเป็นคนทานง่ายมาก มื้อเช้าของเธอมักเริ่มด้วย kipferl ขนมปังแบบออสเตรีย ทานคู่กับกาแฟหรือช็อกโกแลตร้อน
และคิฟเฟิร์ลนี่แหละที่เป็นต้นกำเนิดของครัวซองต์ เพราะหลังจากที่ชนชั้นสูงรู้ว่าพระนางมารี อ็องตัวแน็ต ชอบทานมากหลายคนจึงแห่ไปกินตามจนดังระเบิดระเบ้อในหมู่เชื้อพระวงศ์และขุนนางชั้นสูง แต่คิฟเฟิร์ลถูกดัดแปลงกลายเป็นครัวซองต์ที่เราลิ้มรสกันในปัจจุบันได้ยังไง เตย มนสิชา และ ยุ้ย กนกพรรณ แห่งพื้นที่ให้เล่า จะพาเราย้อนอดีตไปหาต้นกำเนิดครัวซองต์กันในรายการ อดีต | ของ | ปัจจุบัน EP.06
ใครรู้จักประวัติของราชินีคนนี้คงรู้ดีว่าเธอใช้ชีวิตหรูหรา เป็นแฟชั่นนิสต้าในหมู่ชนชั้นสูง แต่ถ้าเป็นเรื่องอาหารการกิน พระนางมารี อ็องตัวแน็ต กลับเป็นคนทานง่ายมาก มื้อเช้าของเธอมักเริ่มด้วย kipferl ขนมปังแบบออสเตรีย ทานคู่กับกาแฟหรือช็อกโกแลตร้อน
และคิฟเฟิร์ลนี่แหละที่เป็นต้นกำเนิดของครัวซองต์ เพราะหลังจากที่ชนชั้นสูงรู้ว่าพระนางมารี อ็องตัวแน็ต ชอบทานมากหลายคนจึงแห่ไปกินตามจนดังระเบิดระเบ้อในหมู่เชื้อพระวงศ์และขุนนางชั้นสูง แต่คิฟเฟิร์ลถูกดัดแปลงกลายเป็นครัวซองต์ที่เราลิ้มรสกันในปัจจุบันได้ยังไง เตย มนสิชา และ ยุ้ย กนกพรรณ แห่งพื้นที่ให้เล่า จะพาเราย้อนอดีตไปหาต้นกำเนิดครัวซองต์กันในรายการ อดีต | ของ | ปัจจุบัน EP.06

AUTHOR