วิชาเลี้ยงวัวให้มีความสุข

Ben & Jerry’s กับ a day เปิดหลักสูตรสุดพิเศษพาผู้โชคดี
2 คน เดินทางไปที่รัฐเวอร์มอนต์ สหรัฐอเมริกา
เพื่อเรียนรู้การทำไอศครีมให้เป็นมากกว่าไอศครีมแบบที่หาเรียนที่ไหนไม่ได้
อย่างเช่น วิชาเลี้ยงวัวให้มีความสุข

ฟังดูเผินๆ
เหมือนว่าวิชาเลี้ยงวัวให้มีความสุขไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการทำไอศครีม แต่ Ben
& Jerry’s เชื่อไหมว่า
ส่วนผสมสำคัญของไอศครีมอย่าง ‘นม’ นั้น ไม่ได้เลือกสรรกันโดยดูแค่ค่าไขมัน แต่นมที่ดีต้องมีมาจากผืนดินที่ดี เกษตรกรโคนมที่ใส่ใจในการเลี้ยงวัว การใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็ง
เมื่อเรานำปัจจัยทั้งหมดนี้มารวมกัน ก็จะทำให้วัวมีความสุขไปพร้อมกับโลกของเรา และก็จะได้น้ำนมที่พิเศษสำหรับไอศครีมคุณภาพเยี่ยมนั่นเอง

ถ้าลงรายละเอียดกันสักนิดก็จะเห็นว่า
การเลี้ยงวัวให้มีความสุขนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
เพราะผืนดินที่ปลูกหญ้าให้วัวกินนั้นต้องมีการจัดการดูแลรักษาไม่ให้เกิดการพังทลายของหน้าดิน
(ซึ่งมักจะเกิดในพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยว) แล้วก็ต้องป้องกันไม่ให้มลพิษไม่ว่าจะจากส่วนไหนก็ตามปนเปื้อนลงในดินและแหล่งน้ำ
เราถึงจะได้พื้นที่เลี้ยงวัวที่ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้าง

Ben & Jerry’s มีโปรแกรมที่เรียกว่า Caring
Dairy
ที่ทำกับฟาร์มกว่า 300 แห่งในอเมริกาและยุโรป
เป็นการเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงวัวของครอบครัวเกษตรกรเพื่อให้ได้น้ำนมที่ดีขึ้น
และขายได้ราคาที่สูงขึ้น
โดยโปรแกรมนี้จะไม่เข้าไปเปลี่ยนแปลงให้ทุกฟาร์มผลิตนมแบบเดียวกันหมด
แต่ฟาร์มทุกแห่งควรผลิตน้ำนมที่มีรสชาติเฉพาะของตัวเอง เช่นเดียวกับไอศครีมของ Ben
& Jerry’s

Ben & Jerry’s สนับสนุนให้แม่วัวหมื่นกว่าตัวที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
มีน้ำสะอาดที่เพียงพอ และมีพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อให้ใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ
ไม่ต้องอุดอู้อยู่ในคอกแคบๆ เหมือนวัวในฟาร์มทั่วไป
ส่วนเจ้าของฟาร์มและพนักงานของฟาร์มก็ต้องมีความสุขจากการเลี้ยงวัวด้วยเช่นกัน
พวกเขาต้องมีสภาพการทำงานที่ดี มีชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม
และมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างสร้างสรรค์

ซึ่งนอกจากการเลี้ยงวัวมีสุขแล้ว ‘ไข่’ ที่ใช้ทำไอศครีมทั้งหมด ก็ต้องมาจากแม่ไก่ที่มีความสุขด้วยเช่นเดียวกัน ไข่ทั้งหมดของ Ben & Jerry’s มาจากฟาร์มที่เลี้ยงไก่นอกกรง ซึ่งได้มาตรฐานและผ่านการรับรองของ Certified Humane ที่รับประกันว่า แม่ไก่มีชีวิตเป็นอิสระไม่ต่างจากแม่วัวอีกด้วย

ถ้าอยากเห็นกับตาว่า
กระบวนการเลี้ยงวัวให้มีความสุขของชาวเกษตรกรโคนมเป็นอย่างไร วัวมีความสุขแบบไหน
และน้ำนมที่ได้มีรสชาติพิเศษกว่าน้ำนมปกติยังไง ต้องมาดูด้วยตัวเองกับโครงการ Ice
Cream School ของ Ben & Jerry’s กับ a
day ดูรายละเอียดโครงการได้ที่นี่ ถ้าสนใจก็รีบสมัครกันเข้ามานะ
เพราะว่าหมดเขตรับสมัคร 14 สิงหาคม 2559

AUTHOR