สถานีจักรยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะในสถานศึกษา นำแนวคิด EV sharing แก้ปัญหาได้อย่างถูกจุด

นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมมากมายถูกคิดขึ้นเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตโดยไม่ทำลายสมดุลของธรรมชาติเหมือนที่ผ่านมา

การใช้พลังงานไฟฟ้าในรถยนต์และแนวคิดการแบ่งปัน (sharing) ไม่ใช่เรื่องใหม่ การนำสองสิ่งนี้มาเจอกัน เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทำให้การเดินทางด้วยพลังงานสะอาดเข้าถึงคนได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม  

นวัตกรรมนี้เกิดขึ้นจริงที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในโครงการศึกษาพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบ่งปัน 

ช่วงเริ่มต้น โครงการได้ติดตั้งสถานีให้บริการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าภายใน มจธ. ชื่อ Honda PCX Electric Smart Station ให้บริการจักรยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่สำหรับสับเปลี่ยน เวลาจะใช้งานต้องจองผ่านแอปพลิเคชั่น

โครงการนี้เริ่มเปิดตัวสถานีแรกตั้งแต่ปี 2019 ก่อนขยับเพิ่มขึ้นอีก 2 สถานีในปี 2020 ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งทั้ง 3 สถานีจะมีการเก็บข้อมูลเพื่อรวบรวมไว้ในระบบเดียว 

โครงการนี้น่าสนใจตรงที่ทำในมหาวิทยาลัย สถานศึกษาแบบนี้มักมีขนาดใหญ่ อาคารแต่ละแห่งอยู่ห่างกัน การเดินทางจากจุด A ไป B ต้องใช้ขนส่งสาธารณะหรือพาหนะที่คล่องตัว ไม่แปลกที่นักศึกษาเลือกใช้มอเตอร์ไซค์ในการเดินทาง แต่การเดินทางแบบนี้ก็สิ้นเปลืองพลังงานไม่น้อย การคิดสถานี EV sharing เป็นเหมือนการยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัว เดินทางสะดวกขึ้น โดยไม่ปล่อยมลพิษขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ

นอกจากทำเพื่อให้บริการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว เป้าหมายข้อหนึ่งของโครงการคือการศึกษาความเป็นไปได้ของการทำเป็นจักรยานยนต์ไฟฟ้ารับจ้างสาธารณะในอนาคต 

สถานี Honda PCX Electric Smart Station ถูกออกแบบโดยใช้พลังงานสะอาดในทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาของสถานี เพื่อชาร์จแบตเตอรี่สำหรับสับเปลี่ยน ใช้ซ้ำได้ และถูกนำไปใช้กับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าต่อไป

สำหรับการเก็บข้อมูลถูกจัดเก็บและแสดงข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งเป็นข้อมูลการขับขี่ ข้อมูลของสถานีให้บริการ และข้อมูลแบตเตอรี่สำหรับสับเปลี่ยน ซึ่งถูกรวบรวมไว้บน cloud server ก่อนแสดงผลข้อมูลบนศูนย์ข้อมูลและเว็บไซต์ของแอปพลิเคชั่น ข้อมูลเหล่านี้จะถูกบันทึกอย่างละเอียด ตั้งแต่สถานะการใช้งาน ตำแหน่งของรถ ความเร็ว ระยะทาง ระดับพลังงานของแบตเตอรี่ หรือแม้แต่ข้อมูลภายในสถานีอย่างการใช้พลังงานและการผลิตจากแผงโซลาร์เซลล์ รวมถึงระบบความปลอดภัยของสถานีด้วย

ยิ่งเห็นยิ่งรู้สึกว่า จักรยานยนต์ไฟฟ้าจะไม่ใช่พาหนะทางเลือก แต่จะเป็นพาหนะเดินทางหลักสำหรับคนเมืองในไม่ช้า

AUTHOR

PHOTOGRAPHER

พิชญุตม์ คชารักษ์

ชีวิตหลักๆ นอกจากถ่ายภาพ ชอบชกมวยเป็นชีวิตจิตใจ ฟังเพลงที่ดนตรีฉูดฉาดกับเบียร์เย็นๆ