ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย daypoets society

หลังผ่านการคัดเลือกใบสมัครและสัมภาษณ์อย่างเข้มข้น ในที่สุดเราก็ได้รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายโครงการ daypoets society เรียบร้อย

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านเข้ารอบทุกคน และขอขอบคุณผู้สมัครทุกคนที่สนใจงานปีนี้อย่างล้นหลาม ส่วนคนที่ยังไม่ผ่านในปีนี้ไม่ต้องเสียใจไป อย่างที่เคยบอกว่าเราพิจารณาจากความเหมาะสมหลายด้าน ปีนี้ไม่เหมาะ ปีหน้าก็ยังมี หวังว่าจะได้เจอกันอีกครั้งครับ

คนที่มีชื่อด้านล่างนี้ ทีมงานของสื่อแต่ละหัวจะติดต่อกลับไปเพื่อนัดแนะวันเวลาในการเข้ามาเริ่มฝึกงาน โปรดติดตามผลงานของพวกเขาและเธอเร็วๆ นี้

 

The Momentum (The Mo Junior)

Writers

กันยณัฏฐ์ พรจันทร์ทอง

จิรภัทร บุณยะกาญจน

ธนวรรธน์ พงษ์นิมิตร

พัทธมน เจวจินดา

วรกมล องค์วานิชย์

อัจจิมา อรุณนวล

 

Photographer

ธันยชนก กล้าหาญ

 

Graphic Designers

จิดาภา วิชัยพันธ์

ชลเพชร สร้อยศรี

ปทิตตา วาสนาส่งชูสกุล

วรเศรษฐ์ ศุทธาพิสิษฐ์

 

Multimedia Journalists

พิชชาภา โชติพัฒนกุล

ภัคธร สุขสำราญ

ภรภัทร เลิศภัทรธาดา

สุริยา ทันใจ

 

a day (a team junior 15)

Visual Designers

ปนัดดา เย็นสนิท

สุธาทิพย์ อุปสุข

 

Photographers

พิชย์ สุนทโรสถ์

ณัฐวุฒิ เตจา

 

Proofreaders

ณิชาภัทร สมบุญธรรม

ธัญวรัตม์ วงศ์เรือง

 

Video Creators

ศราวุฒิ จันทร์นวน

จิรกานต์ สกุณี

 

Editorial Staffs

พัชระ เฟื่องถี

มลภษร ชูวงษ์

เกียรติก้อง เทียมธรรม

พัฒนา ค้าขาย

มธุริน รายรัตน์

 

a day BULLETIN (BULLETIN JUNIOR)

Content Creators

กรแก้ว บัวสระแก้ว

ปารณ ศรีสุนทร

อโนชา บุญรัศมี

 

Proofreader & Web Editors

เกวลี แต้ประเสริฐ

ภาคิน วลัยวรางกูร

 

Photographer

พิชชาภา พลนิกรกิจ

 

Video Creators

ณัฐพล ทอแสงเพชร

ณิชกานต์ กาเผือก

 

Graphic Designer

จริยาบูรณ์ กลิ่นศรีสุข

 

a book (a book junior)

Editorial Staff

ซัลมา อินทรประชา

 

Graphic Designers

กมลวัลท์ มงคลปัญญา

ศศิ อุบลฉาย

 

Marketing

นพดล เลิศเอกสิริ

 

Proofreader

เบญจพร หรูวรวิจิตร

AUTHOR