เขียนข่าวออนไลน์อย่างไรให้ดีและแตกต่าง | a day HOW EP.2

ข่าวไปถึงผู้คนเร็วขึ้น ง่ายขึ้น ทรงพลังยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุนี้ คนข่าวจึงต้องอาศัยทั้งทักษะ ประสบการณ์ และความเร็ว ทำเนื้อหาเพื่อชิงไหวชิง Reach สร้างความโดดเด่นบนโซเชียล มีเดีย อย่างไรก็ตาม ในสายตาของ สุภชาติ เล็บนาค บรรณาธิการบริหาร The Momentum เขาเชื่อว่าต่อให้ต้องเร็วแค่ไหน คนเขียนข่าวออนไลน์ต้องไม่ทิ้งหลักการสำคัญที่จะทำให้ข่าวนั้นดี มีพลัง และอาจนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมได้

a day HOW ตอนที่สอง ชวนสุภชาติมาเล่าวิธีเขียนข่าวแบบ The Momentum ซึ่งไม่เคยเล่าที่ไหนให้เราศึกษา ดูดีๆ จะพบว่าหลักการของเขาใช้ได้ทั้งกับนักข่าวและ Content Creator ที่นับวันสมรภูมิสายนี้ดุเดือดไม่แพ้งานข่าวเลย

AUTHOR