All Thai Women พื้นที่รวมเสียงผู้หญิงไทยที่ต้องการบอกว่าพวกเธอเจอปัญหาอะไรในสังคมปิตาธิปไตยบ้าง

All Thai Women พื้นที่รวมเสียงผู้หญิงไทยที่ต้องการบอกว่าพวกเธอเจอปัญหาอะไรในสังคมปิตาธิปไตยบ้าง

thai women

เคยสงสัยไหมว่าทำไมผู้หญิงถึงไม่กล้าไปไหนคนเดียว ต่อให้เป็นพื้นที่สาธารณะอย่างสวนหรือสนามกีฬา ถ้าไม่มีคนเยอะมากพอ ผู้หญิงก็แทบไม่อยากอยู่ในพื้นที่นั้น หรือต่อให้เป็นภายในบ้าน ผู้หญิงเองก็ยังต้องเผชิญการกดขี่จากการโดนบังคับให้ทำงานบ้าน แต่งตัวให้เรียบร้อย หรือกระทั่งท่าทางการแสดงออก

ถึงแม้คุณอาจจะไม่รู้สึกแบบนั้น หรือกระทั่งผู้หญิงรอบข้างจะไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ นั่นก็ไม่ได้แปลว่าปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศไม่เกิดขึ้นจริง ด้วยเหตุนี้ Spring Movement และ DRG (Democracy Restoration Group) จึงจับมือกันสร้างเว็บไซต์ allthaiwomen.com เพื่อเป็นพื้นที่รวบรวมปัญหา แบ่งปันเรื่องราว และให้กำลังใจกันของผู้หญิงไทยในสังคมปิตาธิปไตย

thai women

“ชื่อเว็บไซต์มาจากการเห็นคำว่า ‘not all men but all women’ แล้วรู้สึกว่าใช่ ผู้หญิงมีอะไรร่วมกันเพราะ ‘ความเป็นผู้หญิง’ ทำให้ผู้หญิงต้องเจอปัญหาหรือสถานการณ์บางอย่างที่เพศอื่นๆ ไม่เจอ แต่อีกมุมก็จะมีคนบอกว่าสังคมปิตาธิปไตยไม่มีอยู่จริง เฟมินิสต์เรียกร้องอะไรไม่รู้ ฯลฯ เราเลยอยากมีพื้นที่ที่เป็นทั้งที่ให้ผู้หญิงมาแชร์ประสบการณ์ ให้กำลังใจกัน และในขณะเดียวกันก็เป็นหลักฐานว่าปัญหา อคติ และการเลือกปฏิบัติที่เกิดกับเพศหญิงมีอยู่จริง” ตัวแทนของ Spring Movement เล่าถึงที่มาโปรเจกต์

เพราะตั้งใจให้เกิดการแบ่งปันและรับรู้ทำความเข้าใจ ตัวเว็บไซต์จึงมีสองหน้าที่หลักๆ นั่นคือ การเป็นพื้นที่ให้ผู้หญิงไทยมาแบ่งปันเรื่องราวกับประสบการณ์ที่เป็นปัญหาอันเนื่องมาจากการเป็นผู้หญิง โดยแบ่งตามสถานที่ ได้แก่ โรงเรียน บ้าน ตลาด เป็นต้น ซึ่งนอกจากหมวดสถานที่แล้ว เว็บไซต์ยังมีการแยกหมวดหมู่ตามประเด็นปัญหาที่ผู้หญิงประสบด้วย เช่น การถูกคุกคาม มาตรฐานความงาม การถูกทำให้เป็นวัตถุทางเพศ เป็นต้น ส่วนอีกหน้าที่ของเว็บไซต์คือการเป็นแหล่งข้อมูลให้ทุกคนที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลปัญหาที่ผู้หญิงไทยต้องเจอ โดยผู้อ่านสามารถส่งสติ๊กเกอร์ให้กำลังใจผู้เขียนโพสต์นั้นได้ด้วย

thai women

แม้ตัวเว็บไซต์จะเพิ่งเปิดให้ใช้งานได้ไม่นาน แต่ก็มีผู้สนใจจำนวนไม่น้อย ซึ่งทาง Spring Movement ก็มองถึงแผนการที่จะทำให้ All Thai Women เกิดประโยชน์มากขึ้น

“เป้าหมายระยะสั้นของเว็บไซต์คือเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ผู้หญิงสามารถมาระบายและบอกเล่าเรื่องราวที่ตัวเองเจอได้ คนอ่านก็กดส่งสติ๊กเกอร์ให้กำลังใจได้ หลายคนมาบอกกับเราว่าโปรเจกต์นี้ทำให้พวกเขาได้เล่าสิ่งที่อาจจะไม่กล้าเล่าให้คนอื่นฟังในชีวิตจริง เหมือนอย่างน้อยเขาก็มีพื้นที่ตรงนี้ 

thai women

“ส่วนเป้าหมายระยะยาวคือเราอยากให้เว็บไซต์เป็นเหมือนหลักฐานการมีอยู่ของปิตาธิปไตย ยืนยันว่าเรื่องราวหรือปัญหาต่างๆ ที่ผู้หญิงเจอมีอยู่จริง ซึ่งข้อมูลและเรื่องราวเราแบ่งตามสถานที่และหมวดหมู่ อาจจะใช้เป็นข้อมูลได้ว่าผู้หญิงไทยมักเจอปัญหาอะไรแบบไหนบ้างเพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อได้ อย่างในแง่การออกแบบพื้นที่สาธารณะให้เป็นมิตรกับผู้หญิง การออกนโยบายทางการเมือง เป็นต้น”

ผู้ที่สนใจอยากเข้าไปแบ่งปันเรื่องราวและเรียนรู้สิ่งที่ผู้หญิงไทยต้องเจอ สามารถเข้าไปได้ที่ allthaiwomen.com หรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้และโปรเจกต์ทางสังคมอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ Spring Movement

ส่วนเป้าหมายระยะยาวคือเราอยากให้เว็บไซต์เป็นเหมือนหลักฐานการมีอยู่ของปิตาธิปไตย ยืนยันว่าเรื่องราวหรือปัญหาต่างๆ ที่ผู้หญิงเจอมีอยู่จริง ซึ่งข้อมูลและเรื่องราวเราแบ่งตามสถานที่และหมวดหมู่ อาจจะใช้เป็นข้อมูลได้ว่าผู้หญิงไทยมักเจอปัญหาอะไรแบบไหนบ้างเพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อได้ อย่างในแง่การออกแบบพื้นที่สาธารณะให้เป็นมิตรกับผู้หญิง การออกนโยบายทางการเมือง เป็นต้น
เพราะตั้งใจให้เกิดการแบ่งปันและรับรู้ทำความเข้าใจ ตัวเว็บไซต์จึงมีสองหน้าที่หลักๆ นั่นคือ การเป็นพื้นที่ให้ผู้หญิงไทยมาแบ่งปันเรื่องราวกับประสบการณ์ที่เป็นปัญหาอันเนื่องมาจากการเป็นผู้หญิง โดยแบ่งตามสถานที่ ได้แก่ โรงเรียน บ้าน ตลาด เป็นต้น ซึ่งนอกจากหมวดสถานที่แล้ว เว็บไซต์ยังมีการแยกหมวดหมู่ตามประเด็นปัญหาที่ผู้หญิงประสบด้วย เช่น การถูกคุกคาม มาตรฐานความงาม การถูกทำให้เป็นวัตถุทางเพศ เป็นต้น ส่วนอีกหน้าที่ของเว็บไซต์คือการเป็นแหล่งข้อมูลให้ทุกคนที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลปัญหาที่ผู้หญิงไทยต้องเจอ โดยผู้อ่านสามารถส่งสติ๊กเกอร์ให้กำลังใจผู้เขียนโพสต์นั้นได้ด้วย
ส่วนเป้าหมายระยะยาวคือเราอยากให้เว็บไซต์เป็นเหมือนหลักฐานการมีอยู่ของปิตาธิปไตย ยืนยันว่าเรื่องราวหรือปัญหาต่างๆ ที่ผู้หญิงเจอมีอยู่จริง ซึ่งข้อมูลและเรื่องราวเราแบ่งตามสถานที่และหมวดหมู่ อาจจะใช้เป็นข้อมูลได้ว่าผู้หญิงไทยมักเจอปัญหาอะไรแบบไหนบ้างเพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อได้ อย่างในแง่การออกแบบพื้นที่สาธารณะให้เป็นมิตรกับผู้หญิง การออกนโยบายทางการเมือง เป็นต้น
เพราะตั้งใจให้เกิดการแบ่งปันและรับรู้ทำความเข้าใจ ตัวเว็บไซต์จึงมีสองหน้าที่หลักๆ นั่นคือ การเป็นพื้นที่ให้ผู้หญิงไทยมาแบ่งปันเรื่องราวกับประสบการณ์ที่เป็นปัญหาอันเนื่องมาจากการเป็นผู้หญิง โดยแบ่งตามสถานที่ ได้แก่ โรงเรียน บ้าน ตลาด เป็นต้น ซึ่งนอกจากหมวดสถานที่แล้ว เว็บไซต์ยังมีการแยกหมวดหมู่ตามประเด็นปัญหาที่ผู้หญิงประสบด้วย เช่น การถูกคุกคาม มาตรฐานความงาม การถูกทำให้เป็นวัตถุทางเพศ เป็นต้น ส่วนอีกหน้าที่ของเว็บไซต์คือการเป็นแหล่งข้อมูลให้ทุกคนที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลปัญหาที่ผู้หญิงไทยต้องเจอ โดยผู้อ่านสามารถส่งสติ๊กเกอร์ให้กำลังใจผู้เขียนโพสต์นั้นได้ด้วย
เพราะตั้งใจให้เกิดการแบ่งปันและรับรู้ทำความเข้าใจ ตัวเว็บไซต์จึงมีสองหน้าที่หลักๆ นั่นคือ การเป็นพื้นที่ให้ผู้หญิงไทยมาแบ่งปันเรื่องราวกับประสบการณ์ที่เป็นปัญหาอันเนื่องมาจากการเป็นผู้หญิง โดยแบ่งตามสถานที่ ได้แก่ โรงเรียน บ้าน ตลาด เป็นต้น ซึ่งนอกจากหมวดสถานที่แล้ว เว็บไซต์ยังมีการแยกหมวดหมู่ตามประเด็นปัญหาที่ผู้หญิงประสบด้วย เช่น การถูกคุกคาม มาตรฐานความงาม การถูกทำให้เป็นวัตถุทางเพศ เป็นต้น ส่วนอีกหน้าที่ของเว็บไซต์คือการเป็นแหล่งข้อมูลให้ทุกคนที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลปัญหาที่ผู้หญิงไทยต้องเจอ โดยผู้อ่านสามารถส่งสติ๊กเกอร์ให้กำลังใจผู้เขียนโพสต์นั้นได้ด้วย
ส่วนเป้าหมายระยะยาวคือเราอยากให้เว็บไซต์เป็นเหมือนหลักฐานการมีอยู่ของปิตาธิปไตย ยืนยันว่าเรื่องราวหรือปัญหาต่างๆ ที่ผู้หญิงเจอมีอยู่จริง ซึ่งข้อมูลและเรื่องราวเราแบ่งตามสถานที่และหมวดหมู่ อาจจะใช้เป็นข้อมูลได้ว่าผู้หญิงไทยมักเจอปัญหาอะไรแบบไหนบ้างเพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อได้ อย่างในแง่การออกแบบพื้นที่สาธารณะให้เป็นมิตรกับผู้หญิง การออกนโยบายทางการเมือง เป็นต้น
เพราะตั้งใจให้เกิดการแบ่งปันและรับรู้ทำความเข้าใจ ตัวเว็บไซต์จึงมีสองหน้าที่หลักๆ นั่นคือ การเป็นพื้นที่ให้ผู้หญิงไทยมาแบ่งปันเรื่องราวกับประสบการณ์ที่เป็นปัญหาอันเนื่องมาจากการเป็นผู้หญิง โดยแบ่งตามสถานที่ ได้แก่ โรงเรียน บ้าน ตลาด เป็นต้น ซึ่งนอกจากหมวดสถานที่แล้ว เว็บไซต์ยังมีการแยกหมวดหมู่ตามประเด็นปัญหาที่ผู้หญิงประสบด้วย เช่น การถูกคุกคาม มาตรฐานความงาม การถูกทำให้เป็นวัตถุทางเพศ เป็นต้น ส่วนอีกหน้าที่ของเว็บไซต์คือการเป็นแหล่งข้อมูลให้ทุกคนที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลปัญหาที่ผู้หญิงไทยต้องเจอ โดยผู้อ่านสามารถส่งสติ๊กเกอร์ให้กำลังใจผู้เขียนโพสต์นั้นได้ด้วย
ส่วนเป้าหมายระยะยาวคือเราอยากให้เว็บไซต์เป็นเหมือนหลักฐานการมีอยู่ของปิตาธิปไตย ยืนยันว่าเรื่องราวหรือปัญหาต่างๆ ที่ผู้หญิงเจอมีอยู่จริง ซึ่งข้อมูลและเรื่องราวเราแบ่งตามสถานที่และหมวดหมู่ อาจจะใช้เป็นข้อมูลได้ว่าผู้หญิงไทยมักเจอปัญหาอะไรแบบไหนบ้างเพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อได้ อย่างในแง่การออกแบบพื้นที่สาธารณะให้เป็นมิตรกับผู้หญิง การออกนโยบายทางการเมือง เป็นต้น
เพราะตั้งใจให้เกิดการแบ่งปันและรับรู้ทำความเข้าใจ ตัวเว็บไซต์จึงมีสองหน้าที่หลักๆ นั่นคือ การเป็นพื้นที่ให้ผู้หญิงไทยมาแบ่งปันเรื่องราวกับประสบการณ์ที่เป็นปัญหาอันเนื่องมาจากการเป็นผู้หญิง โดยแบ่งตามสถานที่ ได้แก่ โรงเรียน บ้าน ตลาด เป็นต้น ซึ่งนอกจากหมวดสถานที่แล้ว เว็บไซต์ยังมีการแยกหมวดหมู่ตามประเด็นปัญหาที่ผู้หญิงประสบด้วย เช่น การถูกคุกคาม มาตรฐานความงาม การถูกทำให้เป็นวัตถุทางเพศ เป็นต้น ส่วนอีกหน้าที่ของเว็บไซต์คือการเป็นแหล่งข้อมูลให้ทุกคนที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลปัญหาที่ผู้หญิงไทยต้องเจอ โดยผู้อ่านสามารถส่งสติ๊กเกอร์ให้กำลังใจผู้เขียนโพสต์นั้นได้ด้วย
เพราะตั้งใจให้เกิดการแบ่งปันและรับรู้ทำความเข้าใจ ตัวเว็บไซต์จึงมีสองหน้าที่หลักๆ นั่นคือ การเป็นพื้นที่ให้ผู้หญิงไทยมาแบ่งปันเรื่องราวกับประสบการณ์ที่เป็นปัญหาอันเนื่องมาจากการเป็นผู้หญิง โดยแบ่งตามสถานที่ ได้แก่ โรงเรียน บ้าน ตลาด เป็นต้น ซึ่งนอกจากหมวดสถานที่แล้ว เว็บไซต์ยังมีการแยกหมวดหมู่ตามประเด็นปัญหาที่ผู้หญิงประสบด้วย เช่น การถูกคุกคาม มาตรฐานความงาม การถูกทำให้เป็นวัตถุทางเพศ เป็นต้น ส่วนอีกหน้าที่ของเว็บไซต์คือการเป็นแหล่งข้อมูลให้ทุกคนที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลปัญหาที่ผู้หญิงไทยต้องเจอ โดยผู้อ่านสามารถส่งสติ๊กเกอร์ให้กำลังใจผู้เขียนโพสต์นั้นได้ด้วย

AUTHOR