ปีนี้สอนให้ Tilly Birds รู้ว่า

ปีนี้สอนให้รู้ว่าเพลง Tilly Birds แม่งดังได้เหมือนกันว่ะ

สำหรับวงดนตรีอายุ 10 ปี ที่คิดมาตลอดว่าคงต้องใช้เวลาอีกเป็นสิบๆ ปีกว่าเพลงของพวกเขาจะฮิตติดชาร์ต แต่การที่อยู่ๆ เพลงคิด(แต่ไม่)ถึงกลายเป็นเพลงฮิตแห่งปี จนมียอดวิวทะลุ 90 ล้านไปแล้วย่อมเป็นเรื่องที่เกินคาดฝันไปไกล

แต่นอกจากการมีเพลงฮิตติดชาร์ตและการเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตติดต่อกันแล้ว 2020 ก็ยังเป็นปีแห่งการเรียนรู้ของสมาชิกทั้งสามอย่าง เติร์ดอนุโรจน์ เกตุเลขา, บิลลี่ณัฐดนัย ชูชาติ และ ไมโลธุวานันท์ ตันติวัฒนวรกุล ทั้งการคาดหวัง ความผิดหวัง ไปจนถึงการสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิต

_______________

ปีนี้สอนให้รู้ว่าคือบทความซีรีส์พิเศษส่งท้ายปีจาก a day ว่าด้วยสิ่งที่ผู้คนจากหลากหลายแวดวงเรียนรู้ในปี 2020

อ่านบทสัมภาษณ์ ปีนี้สอนให้รู้ว่า “เพลง Tilly Birds แม่งดังได้เหมือนกันว่ะ” Tilly Birds

“ปีนี้สอนให้รู้ว่าเพลง แม่งดังได้เหมือนกันว่ะ”
สำหรับวงดนตรีอายุ 10 ปี ที่คิดมาตลอดว่าคงต้องใช้เวลาอีกเป็นสิบๆ ปีกว่าเพลงของพวกเขาจะฮิตติดชาร์ต แต่การที่อยู่ๆ เพลง ‘คิด(แต่ไม่)ถึง’ กลายเป็นเพลงฮิตแห่งปี จนมียอดวิวทะลุ 90 ล้านไปแล้วย่อมเป็นเรื่องที่เกินคาดฝันไปไกล
แต่นอกจากการมีเพลงฮิตติดชาร์ตและการเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตติดต่อกันแล้ว 2020 ก็ยังเป็นปีแห่งการเรียนรู้ของสมาชิกทั้งสามอย่าง ‘เติร์ด–อนุโรจน์ เกตุเลขา’ , ‘บิลลี่–ณัฐดนัย ชูชาติ’ และ ‘ไมโล–ธุวานันท์ ตันติวัฒนวรกุล’ ทั้งการคาดหวัง ความผิดหวัง ไปจนถึงการสูญเสียครั้งใหญ่ใน
“ปีนี้สอนให้รู้ว่าเพลง แม่งดังได้เหมือนกันว่ะ”

Tilly Birds

สำหรับวงดนตรีอายุ 10 ปี ที่คิดมาตลอดว่าคงต้องใช้เวลาอีกเป็นสิบๆ ปีกว่าเพลงของพวกเขาจะฮิตติดชาร์ต แต่การที่อยู่ๆ เพลง ‘คิด(แต่ไม่)ถึง’ กลายเป็นเพลงฮิตแห่งปี จนมียอดวิวทะลุ 90 ล้านไปแล้วย่อมเป็นเรื่องที่เกินคาดฝันไปไกล
แต่นอกจากการมีเพลงฮิตติดชาร์ตและการเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตติดต่อกันแล้ว 2020 ก็ยังเป็นปีแห่งการเรียนรู้ของสมาชิกทั้งสามอย่าง ‘เติร์ด–อนุโรจน์ เกตุเลขา’ , ‘บิลลี่–ณัฐดนัย ชูชาติ’ และ ‘ไมโล–ธุวานันท์ ตันติวัฒนวรกุล’ ทั้งการคาดหวัง ความผิดหวัง ไปจนถึงการสูญเสียครั้งใหญ่ใน
“ปีนี้สอนให้รู้ว่าเพลง แม่งดังได้เหมือนกันว่ะ”
สำหรับวงดนตรีอายุ 10 ปี ที่คิดมาตลอดว่าคงต้องใช้เวลาอีกเป็นสิบๆ ปีกว่าเพลงของพวกเขาจะฮิตติดชาร์ต แต่การที่อยู่ๆ เพลง ‘คิด(แต่ไม่)ถึง’ กลายเป็นเพลงฮิตแห่งปี จนมียอดวิวทะลุ 90 ล้านไปแล้วย่อมเป็นเรื่องที่เกินคาดฝันไปไกล
แต่นอกจากการมีเพลงฮิตติดชาร์ตและการเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตติดต่อกันแล้ว 2020 ก็ยังเป็นปีแห่งการเรียนรู้ของสมาชิกทั้งสามอย่าง ‘เติร์ด–อนุโรจน์ เกตุเลขา’ , ‘บิลลี่–ณัฐดนัย ชูชาติ’ และ ‘ไมโล–ธุวานันท์ ตันติวัฒนวรกุล’ ทั้งการคาดหวัง ความผิดหวัง ไปจนถึงการสูญเสียครั้งใหญ่ใน
“ปีนี้สอนให้รู้ว่าเพลง แม่งดังได้เหมือนกันว่ะ”
สำหรับวงดนตรีอายุ 10 ปี ที่คิดมาตลอดว่าคงต้องใช้เวลาอีกเป็นสิบๆ ปีกว่าเพลงของพวกเขาจะฮิตติดชาร์ต แต่การที่อยู่ๆ เพลง ‘คิด(แต่ไม่)ถึง’ กลายเป็นเพลงฮิตแห่งปี จนมียอดวิวทะลุ 90 ล้านไปแล้วย่อมเป็นเรื่องที่เกินคาดฝันไปไกล
แต่นอกจากการมีเพลงฮิตติดชาร์ตและการเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตติดต่อกันแล้ว 2020 ก็ยังเป็นปีแห่งการเรียนรู้ของสมาชิกทั้งสามอย่าง ‘เติร์ด–อนุโรจน์ เกตุเลขา’ , ‘บิลลี่–ณัฐดนัย ชูชาติ’ และ ‘ไมโล–ธุวานันท์ ตันติวัฒนวรกุล’ ทั้งการคาดหวัง ความผิดหวัง ไปจนถึงการสูญเสียครั้งใหญ่ใน
“ปีนี้สอนให้รู้ว่าเพลง แม่งดังได้เหมือนกันว่ะ”
สำหรับวงดนตรีอายุ 10 ปี ที่คิดมาตลอดว่าคงต้องใช้เวลาอีกเป็นสิบๆ ปีกว่าเพลงของพวกเขาจะฮิตติดชาร์ต แต่การที่อยู่ๆ เพลง ‘คิด(แต่ไม่)ถึง’ กลายเป็นเพลงฮิตแห่งปี จนมียอดวิวทะลุ 90 ล้านไปแล้วย่อมเป็นเรื่องที่เกินคาดฝันไปไกล
แต่นอกจากการมีเพลงฮิตติดชาร์ตและการเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตติดต่อกันแล้ว 2020 ก็ยังเป็นปีแห่งการเรียนรู้ของสมาชิกทั้งสามอย่าง ‘เติร์ด–อนุโรจน์ เกตุเลขา’ , ‘บิลลี่–ณัฐดนัย ชูชาติ’ และ ‘ไมโล–ธุวานันท์ ตันติวัฒนวรกุล’ ทั้งการคาดหวัง ความผิดหวัง ไปจนถึงการสูญเสียครั้งใหญ่ใน
“ปีนี้สอนให้รู้ว่าเพลง แม่งดังได้เหมือนกันว่ะ”
สำหรับวงดนตรีอายุ 10 ปี ที่คิดมาตลอดว่าคงต้องใช้เวลาอีกเป็นสิบๆ ปีกว่าเพลงของพวกเขาจะฮิตติดชาร์ต แต่การที่อยู่ๆ เพลง ‘คิด(แต่ไม่)ถึง’ กลายเป็นเพลงฮิตแห่งปี จนมียอดวิวทะลุ 90 ล้านไปแล้วย่อมเป็นเรื่องที่เกินคาดฝันไปไกล
แต่นอกจากการมีเพลงฮิตติดชาร์ตและการเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตติดต่อกันแล้ว 2020 ก็ยังเป็นปีแห่งการเรียนรู้ของสมาชิกทั้งสามอย่าง ‘เติร์ด–อนุโรจน์ เกตุเลขา’ , ‘บิลลี่–ณัฐดนัย ชูชาติ’ และ ‘ไมโล–ธุวานันท์ ตันติวัฒนวรกุล’ ทั้งการคาดหวัง ความผิดหวัง ไปจนถึงการสูญเสียครั้งใหญ่ใน
“ปีนี้สอนให้รู้ว่าเพลง แม่งดังได้เหมือนกันว่ะ”

Tilly Birds

สำหรับวงดนตรีอายุ 10 ปี ที่คิดมาตลอดว่าคงต้องใช้เวลาอีกเป็นสิบๆ ปีกว่าเพลงของพวกเขาจะฮิตติดชาร์ต แต่การที่อยู่ๆ เพลง ‘คิด(แต่ไม่)ถึง’ กลายเป็นเพลงฮิตแห่งปี จนมียอดวิวทะลุ 90 ล้านไปแล้วย่อมเป็นเรื่องที่เกินคาดฝันไปไกล
แต่นอกจากการมีเพลงฮิตติดชาร์ตและการเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตติดต่อกันแล้ว 2020 ก็ยังเป็นปีแห่งการเรียนรู้ของสมาชิกทั้งสามอย่าง ‘เติร์ด–อนุโรจน์ เกตุเลขา’ , ‘บิลลี่–ณัฐดนัย ชูชาติ’ และ ‘ไมโล–ธุวานันท์ ตันติวัฒนวรกุล’ ทั้งการคาดหวัง ความผิดหวัง ไปจนถึงการสูญเสียครั้งใหญ่ใน
“ปีนี้สอนให้รู้ว่าเพลง แม่งดังได้เหมือนกันว่ะ”
สำหรับวงดนตรีอายุ 10 ปี ที่คิดมาตลอดว่าคงต้องใช้เวลาอีกเป็นสิบๆ ปีกว่าเพลงของพวกเขาจะฮิตติดชาร์ต แต่การที่อยู่ๆ เพลง ‘คิด(แต่ไม่)ถึง’ กลายเป็นเพลงฮิตแห่งปี จนมียอดวิวทะลุ 90 ล้านไปแล้วย่อมเป็นเรื่องที่เกินคาดฝันไปไกล
แต่นอกจากการมีเพลงฮิตติดชาร์ตและการเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตติดต่อกันแล้ว 2020 ก็ยังเป็นปีแห่งการเรียนรู้ของสมาชิกทั้งสามอย่าง ‘เติร์ด–อนุโรจน์ เกตุเลขา’ , ‘บิลลี่–ณัฐดนัย ชูชาติ’ และ ‘ไมโล–ธุวานันท์ ตันติวัฒนวรกุล’ ทั้งการคาดหวัง ความผิดหวัง ไปจนถึงการสูญเสียครั้งใหญ่ใน
“ปีนี้สอนให้รู้ว่าเพลง แม่งดังได้เหมือนกันว่ะ”
สำหรับวงดนตรีอายุ 10 ปี ที่คิดมาตลอดว่าคงต้องใช้เวลาอีกเป็นสิบๆ ปีกว่าเพลงของพวกเขาจะฮิตติดชาร์ต แต่การที่อยู่ๆ เพลง ‘คิด(แต่ไม่)ถึง’ กลายเป็นเพลงฮิตแห่งปี จนมียอดวิวทะลุ 90 ล้านไปแล้วย่อมเป็นเรื่องที่เกินคาดฝันไปไกล
แต่นอกจากการมีเพลงฮิตติดชาร์ตและการเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตติดต่อกันแล้ว 2020 ก็ยังเป็นปีแห่งการเรียนรู้ของสมาชิกทั้งสามอย่าง ‘เติร์ด–อนุโรจน์ เกตุเลขา’ , ‘บิลลี่–ณัฐดนัย ชูชาติ’ และ ‘ไมโล–ธุวานันท์ ตันติวัฒนวรกุล’ ทั้งการคาดหวัง ความผิดหวัง ไปจนถึงการสูญเสียครั้งใหญ่ใน
“ปีนี้สอนให้รู้ว่าเพลง แม่งดังได้เหมือนกันว่ะ”
สำหรับวงดนตรีอายุ 10 ปี ที่คิดมาตลอดว่าคงต้องใช้เวลาอีกเป็นสิบๆ ปีกว่าเพลงของพวกเขาจะฮิตติดชาร์ต แต่การที่อยู่ๆ เพลง ‘คิด(แต่ไม่)ถึง’ กลายเป็นเพลงฮิตแห่งปี จนมียอดวิวทะลุ 90 ล้านไปแล้วย่อมเป็นเรื่องที่เกินคาดฝันไปไกล
แต่นอกจากการมีเพลงฮิตติดชาร์ตและการเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตติดต่อกันแล้ว 2020 ก็ยังเป็นปีแห่งการเรียนรู้ของสมาชิกทั้งสามอย่าง ‘เติร์ด–อนุโรจน์ เกตุเลขา’ , ‘บิลลี่–ณัฐดนัย ชูชาติ’ และ ‘ไมโล–ธุวานันท์ ตันติวัฒนวรกุล’ ทั้งการคาดหวัง ความผิดหวัง ไปจนถึงการสูญเสียครั้งใหญ่ใน
“ปีนี้สอนให้รู้ว่าเพลง แม่งดังได้เหมือนกันว่ะ”
สำหรับวงดนตรีอายุ 10 ปี ที่คิดมาตลอดว่าคงต้องใช้เวลาอีกเป็นสิบๆ ปีกว่าเพลงของพวกเขาจะฮิตติดชาร์ต แต่การที่อยู่ๆ เพลง ‘คิด(แต่ไม่)ถึง’ กลายเป็นเพลงฮิตแห่งปี จนมียอดวิวทะลุ 90 ล้านไปแล้วย่อมเป็นเรื่องที่เกินคาดฝันไปไกล
แต่นอกจากการมีเพลงฮิตติดชาร์ตและการเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตติดต่อกันแล้ว 2020 ก็ยังเป็นปีแห่งการเรียนรู้ของสมาชิกทั้งสามอย่าง ‘เติร์ด–อนุโรจน์ เกตุเลขา’ , ‘บิลลี่–ณัฐดนัย ชูชาติ’ และ ‘ไมโล–ธุวานันท์ ตันติวัฒนวรกุล’ ทั้งการคาดหวัง ความผิดหวัง ไปจนถึงการสูญเสียครั้งใหญ่ใน
“ปีนี้สอนให้รู้ว่าเพลง แม่งดังได้เหมือนกันว่ะ”
สำหรับวงดนตรีอายุ 10 ปี ที่คิดมาตลอดว่าคงต้องใช้เวลาอีกเป็นสิบๆ ปีกว่าเพลงของพวกเขาจะฮิตติดชาร์ต แต่การที่อยู่ๆ เพลง ‘คิด(แต่ไม่)ถึง’ กลายเป็นเพลงฮิตแห่งปี จนมียอดวิวทะลุ 90 ล้านไปแล้วย่อมเป็นเรื่องที่เกินคาดฝันไปไกล
แต่นอกจากการมีเพลงฮิตติดชาร์ตและการเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตติดต่อกันแล้ว 2020 ก็ยังเป็นปีแห่งการเรียนรู้ของสมาชิกทั้งสามอย่าง ‘เติร์ด–อนุโรจน์ เกตุเลขา’ , ‘บิลลี่–ณัฐดนัย ชูชาติ’ และ ‘ไมโล–ธุวานันท์ ตันติวัฒนวรกุล’ ทั้งการคาดหวัง ความผิดหวัง ไปจนถึงการสูญเสียครั้งใหญ่ใน
“ปีนี้สอนให้รู้ว่าเพลง แม่งดังได้เหมือนกันว่ะ”

Txx

สำหรับวงดนตรีอายุ 10 ปี ที่คิดมาตลอดว่าคงต้องใช้เวลาอีกเป็นสิบๆ ปีกว่าเพลงของพวกเขาจะฮิตติดชาร์ต แต่การที่อยู่ๆ เพลง ‘คิด(แต่ไม่)ถึง’ กลายเป็นเพลงฮิตแห่งปี จนมียอดวิวทะลุ 90 ล้านไปแล้วย่อมเป็นเรื่องที่เกินคาดฝันไปไกล
แต่นอกจากการมีเพลงฮิตติดชาร์ตและการเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตติดต่อกันแล้ว 2020 ก็ยังเป็นปีแห่งการเรียนรู้ของสมาชิกทั้งสามอย่าง ‘เติร์ด–อนุโรจน์ เกตุเลขา’ , ‘บิลลี่–ณัฐดนัย ชูชาติ’ และ ‘ไมโล–ธุวานันท์ ตันติวัฒนวรกุล’ ทั้งการคาดหวัง ความผิดหวัง ไปจนถึงการสูญเสียครั้งใหญ่ใน
“ปีนี้สอนให้รู้ว่าเพลง แม่งดังได้เหมือนกันว่ะ”
สำหรับวงดนตรีอายุ 10 ปี ที่คิดมาตลอดว่าคงต้องใช้เวลาอีกเป็นสิบๆ ปีกว่าเพลงของพวกเขาจะฮิตติดชาร์ต แต่การที่อยู่ๆ เพลง ‘คิด(แต่ไม่)ถึง’ กลายเป็นเพลงฮิตแห่งปี จนมียอดวิวทะลุ 90 ล้านไปแล้วย่อมเป็นเรื่องที่เกินคาดฝันไปไกล
แต่นอกจากการมีเพลงฮิตติดชาร์ตและการเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตติดต่อกันแล้ว 2020 ก็ยังเป็นปีแห่งการเรียนรู้ของสมาชิกทั้งสามอย่าง ‘เติร์ด–อนุโรจน์ เกตุเลขา’ , ‘บิลลี่–ณัฐดนัย ชูชาติ’ และ ‘ไมโล–ธุวานันท์ ตันติวัฒนวรกุล’ ทั้งการคาดหวัง ความผิดหวัง ไปจนถึงการสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิต

AUTHOR

PHOTOGRAPHER

สรรพัชญ์ วัฒนสิงห์

ชีวิตต้องมีสีสัน

ILLUSTRATOR

พนิดา มีเดช

กราฟิกดีไซเนอร์นิตยสาร a day ผู้มักตื่นสาย แต่หลงใหลแสงแดดยามเช้า และข้าวสวยร้อนๆ

Video Creator

ชาคริต นิลศาสตร์

อดีตตากล้องนิตยสาร HAMBURGER /ค้นพบว่าตัวเองมีความสุขและสนุกทุกครั้งที่ได้ทำงานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

นวภัทร์ นาวาเจริญ

วีดีโอครีเอเตอร์คนที่ชอบเดินจ่ายตลาด