ปีนี้สอนให้ ศานนท์ หวังสร้างบุญ รู้ว่า

ปีนี้สอนให้รู้ว่า ไม่ว่าความไม่แน่นอนจะ ศานนท์ หวังสร้างบุญ เกิดขึ้นกี่ครั้งก็อย่าผิดหวังกับมัน

ศานนท์ หวังสร้างบุญคือผู้ร่วมก่อตั้ง Once Again Hostel และ Luk Hostel ที่พักที่อยากพัฒนาย่านรอบๆ อย่างประตูผีให้ดีขึ้น แต่ในชั่วโมงนี้ที่โควิด-19 ระบาดไปทั่วโลกทำให้ลูกค้าหายไปเกือบหมด อย่าว่าแต่หวังให้ย่านคึกคักเลย แค่จะทำให้โฮสเทลอยู่รอดยังลำบาก

แต่สิ่งที่ศานนท์ทำกลับเป็นโปรเจกต์ใหม่ชื่อ Locall บริการส่งอาหารจากย่านประตูผีที่ทำให้ผู้คนในกรุงเทพฯ ยังได้กินอาหารอร่อยๆ ในช่วงที่ล็อกดาวน์ ส่วนคนในย่านก็ยังไปรอดอย่างที่ศานนท์ตั้งใจ

โรคระบาด โปรเจกต์ใหม่ และปีนี้สอนให้ศานนท์รู้ว่าอะไร ไปฟังเขาเล่าได้ในวิดีโอนี้

_______________

ปีนี้สอนให้รู้ว่าคือบทความซีรีส์พิเศษส่งท้ายปีจาก a day ว่าด้วยสิ่งที่ผู้คนจากหลากหลายแวดวงเรียนรู้ในปี 2020

อ่านบทสัมภาษณ์ ปีนี้สอนให้รู้ว่า “ความไม่แน่นอนเกิดขึ้นกี่ครั้งก็อย่าผิดหวัง” ศานนท์ หวังสร้างบุญ

‘ปีนี้สอนให้รู้ว่า ไม่ว่าความไม่แน่นอนจะเกิดขึ้นกี่ครั้งก็อย่าผิดหวังกับมัน’
คือผู้ร่วมก่อตั้ง Once Again Hostel และ Luk Hostel ที่พักที่อยากพัฒนาย่านรอบๆ อย่างประตูผีให้ดีขึ้น แต่ในชั่วโมงนี้ที่โควิด-19 ระบาดไปทั่วโลกทำให้ลูกค้าหายไปเกือบหมด อย่าว่าแต่หวังให้ย่านคึกคักเลย แค่จะทำให้โฮสเทลอยู่รอดยังลำบาก
แต่สิ่งที่ศานนท์ทำกลับเป็นโปรเจกต์ใหม่ชื่อ Locall บริการส่งอาหารจากย่านประตูผีที่ทำให้ผู้คนในกรุงเทพฯ ยังได้กินอาหารอร่อยๆ ในช่วงที่ล็อกดาวน์ ส่วนคนในย่านก็ยังไปรอดอย่างที่ตั้งใจ

ศานนท์ หวังสร้างบุญ

โรคระบาด โปรเจกต์ใหม่ และปีนี้สอนให้รู้ว่าอะไร ไปฟังเขาเล่าได้ในวิดีโอนี้
‘ปีนี้สอนให้รู้ว่า ไม่ว่าความไม่แน่นอนจะเกิดขึ้นกี่ครั้งก็อย่าผิดหวังกับมัน’
คือผู้ร่วมก่อตั้ง Once Again Hostel และ Luk Hostel ที่พักที่อยากพัฒนาย่านรอบๆ อย่างประตูผีให้ดีขึ้น แต่ในชั่วโมงนี้ที่โควิด-19 ระบาดไปทั่วโลกทำให้ลูกค้าหายไปเกือบหมด อย่าว่าแต่หวังให้ย่านคึกคักเลย แค่จะทำให้โฮสเทลอยู่รอดยังลำบาก
แต่สิ่งที่ศานนท์ทำกลับเป็นโปรเจกต์ใหม่ชื่อ Locall บริการส่งอาหารจากย่านประตูผีที่ทำให้ผู้คนในกรุงเทพฯ ยังได้กินอาหารอร่อยๆ ในช่วงที่ล็อกดาวน์ ส่วนคนในย่านก็ยังไปรอดอย่างที่ตั้งใจ
โรคระบาด โปรเจกต์ใหม่ และปีนี้สอนให้รู้ว่าอะไร ไปฟังเขาเล่าได้ในวิดีโอนี้
‘ปีนี้สอนให้รู้ว่า ไม่ว่าความไม่แน่นอนจะเกิดขึ้นกี่ครั้งก็อย่าผิดหวังกับมัน’
คือผู้ร่วมก่อตั้ง Once Again Hostel และ Luk Hostel ที่พักที่อยากพัฒนาย่านรอบๆ อย่างประตูผีให้ดีขึ้น แต่ในชั่วโมงนี้ที่โควิด-19 ระบาดไปทั่วโลกทำให้ลูกค้าหายไปเกือบหมด อย่าว่าแต่หวังให้ย่านคึกคักเลย แค่จะทำให้โฮสเทลอยู่รอดยังลำบาก
แต่สิ่งที่ศานนท์ทำกลับเป็นโปรเจกต์ใหม่ชื่อ Locall บริการส่งอาหารจากย่านประตูผีที่ทำให้ผู้คนในกรุงเทพฯ ยังได้กินอาหารอร่อยๆ ในช่วงที่ล็อกดาวน์ ส่วนคนในย่านก็ยังไปรอดอย่างที่ตั้งใจ
โรคระบาด โปรเจกต์ใหม่ และปีนี้สอนให้รู้ว่าอะไร ไปฟังเขาเล่าได้ในวิดีโอนี้
‘ปีนี้สอนให้รู้ว่า ไม่ว่าความไม่แน่นอนจะเกิดขึ้นกี่ครั้งก็อย่าผิดหวังกับมัน’
คือผู้ร่วมก่อตั้ง Once Again Hostel และ Luk Hostel ที่พักที่อยากพัฒนาย่านรอบๆ อย่างประตูผีให้ดีขึ้น แต่ในชั่วโมงนี้ที่โควิด-19 ระบาดไปทั่วโลกทำให้ลูกค้าหายไปเกือบหมด อย่าว่าแต่หวังให้ย่านคึกคักเลย แค่จะทำให้โฮสเทลอยู่รอดยังลำบาก
แต่สิ่งที่ศานนท์ทำกลับเป็นโปรเจกต์ใหม่ชื่อ Locall บริการส่งอาหารจากย่านประตูผีที่ทำให้ผู้คนในกรุงเทพฯ ยังได้กินอาหารอร่อยๆ ในช่วงที่ล็อกดาวน์ ส่วนคนในย่านก็ยังไปรอดอย่างที่ตั้งใจ
โรคระบาด โปรเจกต์ใหม่ และปีนี้สอนให้รู้ว่าอะไร ไปฟังเขาเล่าได้ในวิดีโอนี้
‘ปีนี้สอนให้รู้ว่า ไม่ว่าความไม่แน่นอนจะเกิดขึ้นกี่ครั้งก็อย่าผิดหวังกับมัน’
คือผู้ร่วมก่อตั้ง Once Again Hostel และ Luk Hostel ที่พักที่อยากพัฒนาย่านรอบๆ อย่างประตูผีให้ดีขึ้น แต่ในชั่วโมงนี้ที่โควิด-19 ระบาดไปทั่วโลกทำให้ลูกค้าหายไปเกือบหมด อย่าว่าแต่หวังให้ย่านคึกคักเลย แค่จะทำให้โฮสเทลอยู่รอดยังลำบาก
แต่สิ่งที่ศานนท์ทำกลับเป็นโปรเจกต์ใหม่ชื่อ Locall บริการส่งอาหารจากย่านประตูผีที่ทำให้ผู้คนในกรุงเทพฯ ยังได้กินอาหารอร่อยๆ ในช่วงที่ล็อกดาวน์ ส่วนคนในย่านก็ยังไปรอดอย่างที่ตั้งใจ

ศานนท์ หวังสร้างบุญ

โรคระบาด โปรเจกต์ใหม่ และปีนี้สอนให้รู้ว่าอะไร ไปฟังเขาเล่าได้ในวิดีโอนี้
‘ปีนี้สอนให้รู้ว่า ไม่ว่าความไม่แน่นอนจะเกิดขึ้นกี่ครั้งก็อย่าผิดหวังกับมัน’
คือผู้ร่วมก่อตั้ง Once Again Hostel และ Luk Hostel ที่พักที่อยากพัฒนาย่านรอบๆ อย่างประตูผีให้ดีขึ้น แต่ในชั่วโมงนี้ที่โควิด-19 ระบาดไปทั่วโลกทำให้ลูกค้าหายไปเกือบหมด อย่าว่าแต่หวังให้ย่านคึกคักเลย แค่จะทำให้โฮสเทลอยู่รอดยังลำบาก
แต่สิ่งที่ศานนท์ทำกลับเป็นโปรเจกต์ใหม่ชื่อ Locall บริการส่งอาหารจากย่านประตูผีที่ทำให้ผู้คนในกรุงเทพฯ ยังได้กินอาหารอร่อยๆ ในช่วงที่ล็อกดาวน์ ส่วนคนในย่านก็ยังไปรอดอย่างที่ตั้งใจ
โรคระบาด โปรเจกต์ใหม่ และปีนี้สอนให้รู้ว่าอะไร ไปฟังเขาเล่าได้ในวิดีโอนี้
‘ปีนี้สอนให้รู้ว่า ไม่ว่าความไม่แน่นอนจะเกิดขึ้นกี่ครั้งก็อย่าผิดหวังกับมัน’
คือผู้ร่วมก่อตั้ง Once Again Hostel และ Luk Hostel ที่พักที่อยากพัฒนาย่านรอบๆ อย่างประตูผีให้ดีขึ้น แต่ในชั่วโมงนี้ที่โควิด-19 ระบาดไปทั่วโลกทำให้ลูกค้าหายไปเกือบหมด อย่าว่าแต่หวังให้ย่านคึกคักเลย แค่จะทำให้โฮสเทลอยู่รอดยังลำบาก
แต่สิ่งที่ศานนท์ทำกลับเป็นโปรเจกต์ใหม่ชื่อ Locall บริการส่งอาหารจากย่านประตูผีที่ทำให้ผู้คนในกรุงเทพฯ ยังได้กินอาหารอร่อยๆ ในช่วงที่ล็อกดาวน์ ส่วนคนในย่านก็ยังไปรอดอย่างที่ตั้งใจ
โรคระบาด โปรเจกต์ใหม่ และปีนี้สอนให้รู้ว่าอะไร ไปฟังเขาเล่าได้ในวิดีโอนี้
‘ปีนี้สอนให้รู้ว่า ไม่ว่าความไม่แน่นอนจะเกิดขึ้นกี่ครั้งก็อย่าผิดหวังกับมัน’
คือผู้ร่วมก่อตั้ง Once Again Hostel และ Luk Hostel ที่พักที่อยากพัฒนาย่านรอบๆ อย่างประตูผีให้ดีขึ้น แต่ในชั่วโมงนี้ที่โควิด-19 ระบาดไปทั่วโลกทำให้ลูกค้าหายไปเกือบหมด อย่าว่าแต่หวังให้ย่านคึกคักเลย แค่จะทำให้โฮสเทลอยู่รอดยังลำบาก
แต่สิ่งที่ศานนท์ทำกลับเป็นโปรเจกต์ใหม่ชื่อ Locall บริการส่งอาหารจากย่านประตูผีที่ทำให้ผู้คนในกรุงเทพฯ ยังได้กินอาหารอร่อยๆ ในช่วงที่ล็อกดาวน์ ส่วนคนในย่านก็ยังไปรอดอย่างที่ตั้งใจ
โรคระบาด โปรเจกต์ใหม่ และปีนี้สอนให้รู้ว่าอะไร ไปฟังเขาเล่าได้ในวิดีโอนี้
‘ปีนี้สอนให้รู้ว่า ไม่ว่าความไม่แน่นอนจะเกิดขึ้นกี่ครั้งก็อย่าผิดหวังกับมัน’
คือผู้ร่วมก่อตั้ง Once Again Hostel และ Luk Hostel ที่พักที่อยากพัฒนาย่านรอบๆ อย่างประตูผีให้ดีขึ้น แต่ในชั่วโมงนี้ที่โควิด-19 ระบาดไปทั่วโลกทำให้ลูกค้าหายไปเกือบหมด อย่าว่าแต่หวังให้ย่านคึกคักเลย แค่จะทำให้โฮสเทลอยู่รอดยังลำบาก
แต่สิ่งที่ศานนท์ทำกลับเป็นโปรเจกต์ใหม่ชื่อ Locall บริการส่งอาหารจากย่านประตูผีที่ทำให้ผู้คนในกรุงเทพฯ ยังได้กินอาหารอร่อยๆ ในช่วงที่ล็อกดาวน์ ส่วนคนในย่านก็ยังไปรอดอย่างที่ตั้งใจ
โรคระบาด โปรเจกต์ใหม่ และปีนี้สอนให้รู้ว่าอะไร ไปฟังเขาเล่าได้ในวิดีโอนี้
‘ปีนี้สอนให้รู้ว่า ไม่ว่าความไม่แน่นอนจะเกิดขึ้นกี่ครั้งก็อย่าผิดหวังกับมัน’
คือผู้ร่วมก่อตั้ง Once Again Hostel และ Luk Hostel ที่พักที่อยากพัฒนาย่านรอบๆ อย่างประตูผีให้ดีขึ้น แต่ในชั่วโมงนี้ที่โควิด-19 ระบาดไปทั่วโลกทำให้ลูกค้าหายไปเกือบหมด อย่าว่าแต่หวังให้ย่านคึกคักเลย แค่จะทำให้โฮสเทลอยู่รอดยังลำบาก
แต่สิ่งที่ศานนท์ทำกลับเป็นโปรเจกต์ใหม่ชื่อ Locall บริการส่งอาหารจากย่านประตูผีที่ทำให้ผู้คนในกรุงเทพฯ ยังได้กินอาหารอร่อยๆ ในช่วงที่ล็อกดาวน์ ส่วนคนในย่านก็ยังไปรอดอย่างที่ตั้งใจ

xds

โรคระบาด โปรเจกต์ใหม่ และปีนี้สอนให้รู้ว่าอะไร ไปฟังเขาเล่าได้ในวิดีโอนี้
‘ปีนี้สอนให้รู้ว่า ไม่ว่าความไม่แน่นอนจะเกิดขึ้นกี่ครั้งก็อย่าผิดหวังกับมัน’
คือผู้ร่วมก่อตั้ง Once Again Hostel และ Luk Hostel ที่พักที่อยากพัฒนาย่านรอบๆ อย่างประตูผีให้ดีขึ้น แต่ในชั่วโมงนี้ที่โควิด-19 ระบาดไปทั่วโลกทำให้ลูกค้าหายไปเกือบหมด อย่าว่าแต่หวังให้ย่านคึกคักเลย แค่จะทำให้โฮสเทลอยู่รอดยังลำบาก
แต่สิ่งที่ศานนท์ทำกลับเป็นโปรเจกต์ใหม่ชื่อ Locall บริการส่งอาหารจากย่านประตูผีที่ทำให้ผู้คนในกรุงเทพฯ ยังได้กินอาหารอร่อยๆ ในช่วงที่ล็อกดาวน์ ส่วนคนในย่านก็ยังไปรอดอย่างที่ตั้งใจ
โรคระบาด โปรเจกต์ใหม่ และปีนี้สอนให้รู้ว่าอะไร ไปฟังเขาเล่าได้ในวิดีโอนี้

AUTHOR

PHOTOGRAPHER

ณัฐวัฒน์ ตั้งธนกิจโรจน์

ชื่อโทนี่ แต่พวกเขามักจะรู้จักผมในนาม Whereisone

ILLUSTRATOR

พนิดา มีเดช

กราฟิกดีไซเนอร์นิตยสาร a day ผู้มักตื่นสาย แต่หลงใหลแสงแดดยามเช้า และข้าวสวยร้อนๆ

Video Creator

นวภัทร์ นาวาเจริญ

วีดีโอครีเอเตอร์คนที่ชอบเดินจ่ายตลาด

ชาคริต นิลศาสตร์

อดีตตากล้องนิตยสาร HAMBURGER /ค้นพบว่าตัวเองมีความสุขและสนุกทุกครั้งที่ได้ทำงานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว