วัด วัง เวียง วิถี

อัตลักษณ์ของชาติไทย
วิถีความเป็นไทยผ่านงานเทศกาล และสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์สร้างขึ้น
ล้วนจะมีจุดร่วมกันคือลวดลายประณีตบรรจง เส้นสีที่สดใสมีชีวิตชีวา
ขณะเดียวกันก็สงบนิ่งอยู่ในที โดยแต่ละภูมิภาคของไทยก็จะมีบุคลิกและวัฒนธรรมที่ต่างกันไป
แต่ยังเชื่อมโยงกันผ่านสีสันของพื้นที่ใต้เส้นศูนย์สูตรนี้ ที่สะท้อนถึงการดำรงอยู่ในภูมิภาคเขตร้อน

The Thai identity and way of life
displayed through festivals and artifacts all share one thing in common: the
artistic combination of elaborate patterns, vivid colors, and a sense of
peacefulness. While each region of Thailand has its own unique characteristics
and cultures, they relate to each other through the colors of the area just
above the equator, depicting living in the tropical zone.

แวะไปชมผลงานภาพถ่ายของเกรียงไกร ไวยกิจ ได้แบบเต็มๆ ในนิทรรศการภาพถ่ายดิจิทัล ‘Capture Thailand’s Greatness’ ที่โชว์รูมโซนี่ สโตร์ ชั้น 2 สยามพารากอน ได้ถึง 31 กรกฎาคมนี้

AUTHOR