CATS OF HIGASHI KOEN

เหล่าแมวจรในสวนฮิกาชิฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัย
จากสายตาคนที่ไม่ได้ชอบแมวเท่าไร แต่ไปนั่งมองแมวบ่อยๆ ตลอดระยะเวลาเกือบ 5 ปี จนรู้สึกผูกพันกันขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูก

ใครมีเซ็ตภาพถ่ายสวยๆ อยากส่งมาลงคอลัมน์นี้บ้าง คลิกที่นี่เลย

AUTHOR