ANGKOR WAT

“ความยิ่งใหญ่ของปราสาท ยังสู้ความสามารถของ (แรง) คนที่สร้างขึ้นมาไม่ได้”

.

นครวัดจัดเป็นมรดกโลกที่สำคัญแห่งหนึ่ง สามารถเดินทางโดยเครื่องบินจากกรุงเทพฯ โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

แต่สถานที่แห่งนี้กลับเป็นที่นิยมสำหรับชาวต่างชาติมากๆ
โดยเฉพาะชาวฝรั่งเศส รวมถึง ชาวจีน เกาหลี และญี่ปุ่น

.

ถ้ามองแต่ละส่วนของนครวัดดูดีๆ หรือศึกษาประวัติการสร้าง จะทราบได้ว่าแต่ละชิ้นส่วนกว่าจะสำเร็จมาได้ก็ด้วยแรงงานช้างหลายหมื่นเชือก และแรงงานของคนนับแสน

.

นครวัด โดยรวมแล้วดูเก่าแก่และเสื่อมโทรม
หลายๆ ส่วนถูกทำลายไปตามเวลา ธรรมชาติ และมนุษย์

ลองมาเยี่ยมชมความสามารถของแรงงานที่สร้างขึ้นมา
คุณจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของนครวัดแห่งนี้

ใครมีเซ็ตภาพถ่ายสวยๆ อยากส่งมาลงคอลัมน์นี้บ้าง คลิกที่นี่เลย

AUTHOR