BCG โมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนเทรนด์ธุรกิจที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกและผู้ประกอบการสู่ความยั่งยืน

BCG โมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนเทรนด์ธุรกิจที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกและผู้ประกอบการสู่ความยั่งยืน

ที่ผ่านมาเราอาจจะคุ้นเคยกับการทำธุรกิจที่ตอบโจทย์ปัญหาในกลุ่มลูกค้าของตัวเอง หรือผลิตสินค้าที่ใช้แล้วทิ้งเท่านั้น นำไปสู่ปัญหาโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ในขณะที่โลกทุกวันนี้ทุกอย่างเชื่อมถึงกัน นั่นจึงเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้หลายคนเริ่มมองปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัว เพราะนอกจากมนุษย์จะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาแล้ว เราทุกคนยังสามารถหยุดยั้งปัญหานี้ได้ด้วย

ด้านผู้ประกอบการเอง แม้จะรู้ว่าการทำธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นจะเป็นเรื่องดี แต่คำถามต่อมาคือ ต้องทำอย่างไรให้ธุรกิจสร้างกำไรขณะเดียวกันก็ไม่ทำลายโลกไปมากกว่าเดิม?

สำหรับผู้ประกอบการอาจเริ่มต้นเปลี่ยนธุรกิจของตัวเองด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เดิมทีเราอาจคุ้นเคยกับกระบวนการผลิตเดินทางเป็นเส้นตรง ‘นำมา-ผลิต-ทิ้ง’ แต่ปัจจุบันหลายธุรกิจเริ่มหันมาสร้างการเดินทางของผลิตภัณฑ์เป็นวงกลม ‘นำมา-ผลิต-รีไซเคิล’ มากขึ้นแล้ว แม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องใช้ความรู้หลายด้าน ทั้งหลักการหมุนเวียน การตลาด การจัดการ และต้องใช้สถานที่ จนไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน แต่การเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเข้ามาจึงทำให้เราเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องปรับตัวให้ไวขึ้น

เรามี 6 สเต็ปที่จะช่วยเปลี่ยนธุรกิจของคุณไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนในช่วงเริ่มต้น มาแนะนำแบบเข้าใจง่าย และนำไปปรับใช้กัน

รื้อวิธีคิดการทำธุรกิจใหม่

ส่วนสำคัญของการเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนคือการเปลี่ยนขั้นตอนสุดท้ายของผลิตภัณฑ์จากการกำจัด ซึ่งเป็นแนวคิดการทำธุรกิจแบบเดิมในการทำกำไร ให้กลายเป็นการนำกลับมาใช้ใหม่ เพราะทุกวันนี้หลายประเทศกำลังขับเคลื่อนประเด็นนี้อย่างจริงจัง หากธุรกิจยังไม่เริ่มปรับตัวอาจทำให้แข่งขันกับธุรกิจอื่นๆ ในตลาดได้ยากขึ้น

เริ่มหมุนเวียนตั้งแต่การออกแบบกระบวนการผลิตสินค้า

ข้อนี้เป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งอาจเริ่มออกแบบตั้งแต่สิ่งสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการหมุนเวียน มี 2 ลักษณะเด่น คือ ต้องเป็นชิ้นส่วนที่แยกส่วนได้ง่าย เพื่อซ่อมแซมและนำกลับมาใช้ใหม่ และมีความทนทานเพื่อให้มีอายุงานยาวนาน

เปลี่ยนวงจรชีวิตสินค้าให้เป็นวงกลม เพื่อนำไปสู่การรีไซเคิล

การเปลี่ยนวงจรสุดท้ายของผลิตภัณฑ์ให้นำกลับมาใช้ใหม่เป็นเป้าหมายสูงสุด ทำได้ด้วยการเลือกวัสดุที่มีคุณภาพ เมื่อสินค้าหมดอายุแล้วสามารถย่อยสลาย หรือเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ เช่นเดียวกับ อิเกีย บริษัทผลิตเฟอร์นิเจอร์ของสวีเดน ที่ลูกค้าใน 27 ประเทศสามารถนำผลิตภัณฑ์ของอิเกียที่ไม่ใช้แล้วมาแลกรับบัตรกำนัลสูงสุด 50% จากราคาเดิม ส่วนสินค้าที่นำกลับมาขายไม่ได้จะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลหรือบริจาคให้โครงการของชุมชน

ปรับธุรกิจสู่แนวคิด Product as a Service

การรื้อความคิดทำให้เกิดโมเดลธุรกิจมากมายตามเทรนด์การบริโภค ทุกวันนี้เราจึงเห็นบริษัทต่างมีการบริการเหมือนเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่ง เช่นการเช่าสำหรับใช้ต่อครั้งหรือการเช่ายืมระยะหนึ่ง จนถึงการบริการซ่อมหลังการขาย เพื่อให้สินค้าได้รับการอัพเดตฟีเจอร์ใหม่ๆ และถูกใช้อย่างมีคุณภาพไม่ตกยุค

ประเมินวัดผลและตรวจสอบธุรกิจของคุณ 

3 กระบวนการที่ควรเริ่มลงมือทำ ได้แก่ การวัดผลและตรวจสอบพลังงานที่ถูกใช้ไประหว่างกระบวนการผลิต ตรวจสอบประสิทธิภาพของวัตถุดิบ ประเมินวัฏจักรชีวิตของสินค้า ทั้งหมดนี้เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและนำไปสู่การวางแผนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อสำรวจผลประกอบการด้วย

สื่อสารการเป็นธุรกิจหมุนเวียนกับทุกคน

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เกิดการหมุนเวียนต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดเส้นทาง ทั้งการจัดหาวัตถุดิบ บริหารการผลิต การจัดเก็บสินค้า การจัดส่ง รวมถึงลูกค้า และคู่ค้าในการลงทุน เพื่อทำให้ธุรกิจของคุณเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนทั้งห่วงโซ่การผลิตและสร้างวัฒนธรรมการบริโภคที่ยั่งยืน

ขั้นตอนทั้งหมดเป็นการเริ่มต้นสำหรับธุรกิจยุคใหม่ ไม่ใช่เพียงเพื่อรักษ์โลกเท่านั้น แต่ยังเป็นความคุ้มค่าและโอกาสในการต่อยอดธุรกิจใหม่ๆ ท่ามกลางความไม่แน่นอนในอนาคตอันใกล้นี้

สำหรับใครที่อยากรู้จัก BCG ให้มากขึ้น สสว. และ สอวช. จัดเวิร์กช็อปสำหรับผู้ประกอบการที่อยากวิเคราะห์และเปลี่ยนแปลงกระบวนการธุรกิจของตัวเองไปสู่ความยั่งยืนแบบลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่วิธีการปรับตัวสู่เศรษฐกิจใหม่ การคิดนอกกรอบด้วย Circular Design จนถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนธุรกิจหลากหลายวงการที่เริ่มจริง ทำจริง สำหรับรอบอบรมเดือนกรกฎาคม จะจัดในวันที่ 7 และ 14 สามารถลงทะเบียนได้ที่: https://forms.gle/hq5UzD53HL7p7SNU8

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม: https://globalcompact-th.com/news/event-detail/1349

อ้างอิง

https://shorturl.asia/dWzMx

AUTHOR