เทรนด์ธุรกิจใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ทำอย่างไรให้โดนใจลูกค้าและดีต่อโลก?

เทรนด์ธุรกิจใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทำอย่างไรให้โดนใจลูกค้าและดีต่อโลก?

ทุกวันนี้มองไปทางไหน เราก็มักจะเจอสินค้าและบริการที่อ้างว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆ เหตุผลเพราะเมื่อผู้บริโภคตื่นตัวเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ฝั่งของภาคอุตสาหกรรมก็ต้องคิดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะในเรื่องของการใส่ใจในทุกขั้นตอนของการทำธุรกิจ ไปจนถึงการสร้างสรรค์สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้โดนใจผู้บริโภคมากขึ้น

และสำหรับคนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นสายออกแบบ สายค้าขาย หรือสายโรงงาน และกำลังคิดว่าจะปรับตัวทำธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้โดนใจลูกค้าและดีต่อสิ่งแวดล้อม เราหาคำตอบมาให้แล้วว่าควรเน้นไปที่การทำอะไรบ้าง โดยอ้างอิงจากผลการศึกษาของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สรุปออกมาเป็น 4 ประเด็นดังนี้

1. ควรทำสินค้าย่อยสลายง่าย ประเภทที่ใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่

ผลิตภัณฑ์ที่จะเข้าข่ายสร้างความยั่งยืน รักโลก เจ้าของธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับวัสดุที่ย่อยสลายง่าย เพื่อลดการใช้พลาสติกและไม่เพิ่มขยะ หลายแบรนด์จึงหันมาพัฒนาสินค้าที่สามารถย่อยสลายเองตามธรรมชาติ เช่น ถุงจากมันสำปะหลัง หลอดจากชานอ้อย หรือสินค้าที่ดีไซน์จากสิ่งของที่รีไซเคิลได้ เช่น กระเป๋าทำจากขวดพลาสติก

2. ครีเอตของเหลือใช้ จับมาดีไซน์ใหม่ให้ปัง

หากไม่ใช่ธุรกิจแนวผลิตสินค้าขึ้นมาใหม่ เราสามารถนำสิ่งของเหลือใช้จากสิ่งของรอบตัวมาแจ้งเกิดให้เก๋ได้ โดยเติมความคิดสร้างสรรค์เข้าไป เช่น แบรนด์ Freitag แบรนด์สัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ ผลิตกระเป๋าจากผ้าใบที่ไม่ใช้แล้ว เช่น ผ้าใบคลุมรถบรรทุก และสายกระเป๋าทำจากเข็มขัดนิรภัย แนวคิดโดนใจที่ทำให้ทุกคนสวมใส่ไปทั่วโลก

3. ธุรกิจพลังงานสะอาด ลดการปล่อยมลพิษ

พลังงานสะอาดเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของทุกคน ทั้งการเดินทางและการอยู่อาศัย ตัวอย่างก็เช่น  การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์พลังงานไฮโดรเจน เพื่อลดการปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้โลกร้อน หรือด้านที่อยู่อาศัยเองก็เริ่มมีหลายบริษัทที่พัฒนาแผงโซลาร์เซลล์เพื่อติดบนหลังคากันมากขึ้น เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและลดการผลิตไฟฟ้านั่นเอง

4. อาหารออร์แกนิก เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

อาหารยังคงเป็นประเด็นสำคัญในทุกยุคทุกสมัย แต่สมัยนี้คนเริ่มใส่ใจกับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารกันมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น มีการสำรวจพบว่าการทำฟาร์มเกษตรกรรมขนาดใหญ่ส่งผลกระทบโดยตรงกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทำให้หลายแบรนด์คิดค้นและทำผลิตภัณฑ์ Plant Based หรืออาหารที่ทำจากพืช เพื่อลดการบริโภคเนื้อสัตว์ หรือจะเปลี่ยนตัวเองมาทำฟาร์มออร์แกนิก ลดการใช้สารเคมีเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ดังนั้น เราจะเห็นได้ว่าเทรนด์การทำธุรกิจสมัยนี้ต้องมี ‘สิ่งแวดล้อม’ อยู่ในสมการหรือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการคิดทำธุรกิจด้วย เพื่อให้เท่าทันต่อไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคและแคร์เรื่องสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน เพราะนี่คือบทบาทและหน้าที่ของทุกคนที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันทั้งหมด


ที่มา

https://shorturl.asia/DbFEO

https://shorturl.asia/WHr1c

AUTHOR

ILLUSTRATOR

ksmac

Ordinary person who’s trying to do non-ordinary work.