ธวัช คำแก้ว : ภูมิปัญญา ‘ไม่เท่ากับ’ ความล้าหลัง : ต้นกล้าชุมชน EP.3

ต้นกล้าต่อ-ธวัช คำแก้ว เลือกทางเดินชีวิตที่สวนกระแสสังคม จากการทำงานในเมืองในองค์กรใหญ่ กลับมาทำเกษตรที่บ้านเกิด โดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวช่วย และสิ่งที่เขาทำไม่ใช่แค่การช่วยให้ตัวเองอยู่รอด แต่ยังทำให้ชาวบ้านรอบตัวค้นพบหนทางการทำเกษตรแบบผสมผสาน จากภูมิปัญดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย หวังให้คนรุ่นใหม่จะไม่ต้องจากบ้านไปไกลเหมือนที่แล้วๆ มา

ตอนที่สามของ a day series เรื่องราวของต้นกล้าต่อ – ธวัช คำแก้ว คนรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนโลกใบนี้ให้ดียิ่งขึ้น ในแนวทางที่ตัวเองเชื่อมั่น แม้จะถูกตั้งคำถาม ทั้งจากคนอื่นและตัวเอง ว่าสิ่งที่ทำอยู่คือคำตอบของชีวิตหรือไม่ เช่นการกลับบ้านมาทำเกษตร การสร้างธุรกิจในชุมชน หรือการเปลี่ยนแนวคิดการปลูกพืชของเกษตรกรในบ้านเกิด พวกเขาใช้เวลาและความมุ่งมั่นที่แน่วแน่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า สิ่งที่เขาคิดนั้นถูก ความเข้าใจผิดต่างๆ หรือข้อกังขาที่เคยมีได้จางหายไป โดยมีมูลนิธิเอสซีจีเป็นผู้ให้การสนับสนุน

AUTHOR