คนึงนิตย์ ชะนะโม : กลับบ้าน ‘ไม่เท่ากับ’ ยอมแพ้ : ต้นกล้าชุมชน EP.1

เมื่อเมืองไม่เหมาะกับตัวเอง การกลับบ้านเพื่อเดินทางสู่พื้นที่ปลอดภัยอาจจะเป็นทางเลือกที่ดี

ตอนแรกของ a day series : ต้นกล้าชุมชน พบกับอุ้ม-คนึงนิตย์ ชะนะโม ตัดสินใจกลับบ้านเพื่อทำการเกษตร ในแบบที่ครอบครัวเธอได้ทำสืบต่อกันมา อุ้มทำบางอย่างที่แตกต่างเพื่อให้ชุมชนและตัวเธอเองอยู่ได้อย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยมีโครงการต้นกล้าชุมชน ของมูลนิธิเอสซีจี เป็นหนึ่งในกำลังสนับสนุน เพื่อให้วิถีทางและแนวคิดทางการเกษตรเพื่อชุมชนของเธอต่อยอดไปได้อย่างมั่นคงแข็งแรง และพิสูจน์ว่าคนรุ่นใหม่สามารถเรียนรู้และอยู่รอดได้

สำหรับตัวอุ้มเองแล้ว เป้าหมายสูงสุด ของการกลับบ้านไม่ใช่เพื่อหนีจากการเป็นผู้แพ้ในเมือง แต่คือการทำให้ชุมชนรอบตัวเธอเป็นผู้ชนะที่มีความสุขไปด้วยกัน

AUTHOR