The Hardest Brief EP.14 รวมบรีฟโหดและการทำโฆษณาแบบคนขี้เกียจของ ‘พี่เอ็ด7วิ’

พี่เอ็ด 7 วิ

ท่ามกลางสนามโฆษณาออนไลน์ที่ต้องรีบขายกันก่อนคนดูจะกด skip ผลงานจากเพจ พี่เอ็ด7วิ คือตัวอย่างโฆษณาที่ชาวเน็ตหลายคนยินยอมพร้อมใจดูแบบไม่กดข้ามหรือบางคนถึงขั้นกดเข้าไปดูเองด้วยซ้ำ

พี่เอ็ด 7 วิ

เราอาจคุ้นเคยกับคอนเซปต์ ‘ทำโฆษณาแบบคนขี้เกียจ’ ของพี่เอ็ด แต่เมื่อรายการพ็อดแคสต์ The Hardest Brief EP นี้ ‘ก้อง–ชณัฐ วุฒิวิกัยการ’ ชวนเขามาคุยถึงกระบวนการคิดและทำจริงๆ ก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ขี้เกียจอย่างที่ว่า เพราะการลงแรงและใช้เวลากับขั้นตอนที่สำคัญนั้นเป็นเหมือนกุญแจที่ช่วยให้โฆษณาของพี่เอ็ดเล่าสนุกและดูเพลินชนิดที่ใครก็ยากจะเลียนแบบ

และสำหรับคนที่วนเวียนอยู่ในแวดวงโฆษณาไทยไม่ว่าจะในฐานะลูกค้าหรือเอเจนซี พี่เอ็ดมีคำแนะนำในฐานะ ‘คนขี้เกียจ’ ที่จะช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันแบบแฮปปี้และวิน-วิน ถ้าอยากรู้ต้องตามไปฟังที่

พี่เอ็ด 7 วิ
พี่เอ็ด 7 วิ
พี่เอ็ด 7 วิ
พี่เอ็ด 7 วิ
พี่เอ็ด 7 วิ
เราอาจคุ้นเคยกับคอนเซปต์ ‘ทำโฆษณาแบบคนขี้เกียจ’ ของพี่เอ็ด แต่เมื่อรายการพ็อดแคสต์ The Hardest Brief EP นี้ ‘ก้อง–ชณัฐ วุฒิวิกัยการ’ ชวนเขามาคุยถึงกระบวนการคิดและทำจริงๆ ก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ขี้เกียจอย่างที่ว่า เพราะการลงแรงและใช้เวลากับขั้นตอนที่สำคัญนั้นเป็นเหมือนกุญแจที่ช่วยให้โฆษณาของพี่เอ็ดเล่าสนุกและดูเพลินชนิดที่ใครก็ยากจะเลียนแบบ/div>

เราอาจคุ้นเคยกับคอนเซปต์ ‘ทำโฆษณาแบบคนขี้เกียจ’ ของพี่เอ็ด แต่เมื่อรายการพ็อดแคสต์ The Hardest Brief EP นี้ ‘ก้อง–ชณัฐ วุฒิวิกัยการ’ ชวนเขามาคุยถึงกระบวนการคิดและทำจริงๆ ก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ขี้เกียจอย่างที่ว่า เพราะการลงแรงและใช้เวลากับขั้นตอนที่สำคัญนั้นเป็นเหมือนกุญแจที่ช่วยให้โฆษณาของพี่เอ็ดเล่าสนุกและดูเพลินชนิดที่ใครก็ยากจะเลียนแบบ/div>

และสำหรับคนที่วนเวียนอยู่ในแวดวงโฆษณาไทยไม่ว่าจะในฐานะลูกค้าหรือเอเจนซี พี่เอ็ดมีคำแนะนำในฐานะ ‘คนขี้เกียจ’ ที่จะช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันแบบแฮปปี้และวิน-วิน ถ้าอยากรู้ต้องตามไปฟังที่
เราอาจคุ้นเคยกับคอนเซปต์ ‘ทำโฆษณาแบบคนขี้เกียจ’ ของพี่เอ็ด แต่เมื่อรายการพ็อดแคสต์ The Hardest Brief EP นี้ ‘ก้อง–ชณัฐ วุฒิวิกัยการ’ ชวนเขามาคุยถึงกระบวนการคิดและทำจริงๆ ก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ขี้เกียจอย่างที่ว่า เพราะการลงแรงและใช้เวลากับขั้นตอนที่สำคัญนั้นเป็นเหมือนกุญแจที่ช่วยให้โฆษณาของพี่เอ็ดเล่าสนุกและดูเพลินชนิดที่ใครก็ยากจะเลียนแบบ/div>

และสำหรับคนที่วนเวียนอยู่ในแวดวงโฆษณาไทยไม่ว่าจะในฐานะลูกค้าหรือเอเจนซี พี่เอ็ดมีคำแนะนำในฐานะ ‘คนขี้เกียจ’ ที่จะช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันแบบแฮปปี้และวิน-วิน ถ้าอยากรู้ต้องตามไปฟังที่
เราอาจคุ้นเคยกับคอนเซปต์ ‘ทำโฆษณาแบบคนขี้เกียจ’ ของพี่เอ็ด แต่เมื่อรายการพ็อดแคสต์ The Hardest Brief EP นี้ ‘ก้อง–ชณัฐ วุฒิวิกัยการ’ ชวนเขามาคุยถึงกระบวนการคิดและทำจริงๆ ก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ขี้เกียจอย่างที่ว่า เพราะการลงแรงและใช้เวลากับขั้นตอนที่สำคัญนั้นเป็นเหมือนกุญแจที่ช่วยให้โฆษณาของพี่เอ็ดเล่าสนุกและดูเพลินชนิดที่ใครก็ยากจะเลียนแบบ/div>

และสำหรับคนที่วนเวียนอยู่ในแวดวงโฆษณาไทยไม่ว่าจะในฐานะลูกค้าหรือเอเจนซี พี่เอ็ดมีคำแนะนำในฐานะ ‘คนขี้เกียจ’ ที่จะช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันแบบแฮปปี้และวิน-วิน ถ้าอยากรู้ต้องตามไปฟังที่
เราอาจคุ้นเคยกับคอนเซปต์ ‘ทำโฆษณาแบบคนขี้เกียจ’ ของพี่เอ็ด แต่เมื่อรายการพ็อดแคสต์ The Hardest Brief EP นี้ ‘ก้อง–ชณัฐ วุฒิวิกัยการ’ ชวนเขามาคุยถึงกระบวนการคิดและทำจริงๆ ก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ขี้เกียจอย่างที่ว่า เพราะการลงแรงและใช้เวลากับขั้นตอนที่สำคัญนั้นเป็นเหมือนกุญแจที่ช่วยให้โฆษณาของพี่เอ็ดเล่าสนุกและดูเพลินชนิดที่ใครก็ยากจะเลียนแบบ/div>

และสำหรับคนที่วนเวียนอยู่ในแวดวงโฆษณาไทยไม่ว่าจะในฐานะลูกค้าหรือเอเจนซี พี่เอ็ดมีคำแนะนำในฐานะ ‘คนขี้เกียจ’ ที่จะช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันแบบแฮปปี้และวิน-วิน ถ้าอยากรู้ต้องตามไปฟังที่
เราอาจคุ้นเคยกับคอนเซปต์ ‘ทำโฆษณาแบบคนขี้เกียจ’ ของพี่เอ็ด แต่เมื่อรายการพ็อดแคสต์ The Hardest Brief EP นี้ ‘ก้อง–ชณัฐ วุฒิวิกัยการ’ ชวนเขามาคุยถึงกระบวนการคิดและทำจริงๆ ก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ขี้เกียจอย่างที่ว่า เพราะการลงแรงและใช้เวลากับขั้นตอนที่สำคัญนั้นเป็นเหมือนกุญแจที่ช่วยให้โฆษณาของพี่เอ็ดเล่าสนุกและดูเพลินชนิดที่ใครก็ยากจะเลียนแบบ/div>

และสำหรับคนที่วนเวียนอยู่ในแวดวงโฆษณาไทยไม่ว่าจะในฐานะลูกค้าหรือเอเจนซี พี่เอ็ดมีคำแนะนำในฐานะ ‘คนขี้เกียจ’ ที่จะช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันแบบแฮปปี้และวิน-วิน ถ้าอยากรู้ต้องตามไปฟังที่
เราอาจคุ้นเคยกับคอนเซปต์ ‘ทำโฆษณาแบบคนขี้เกียจ’ ของพี่เอ็ด แต่เมื่อรายการพ็อดแคสต์ The Hardest Brief EP นี้ ‘ก้อง–ชณัฐ วุฒิวิกัยการ’ ชวนเขามาคุยถึงกระบวนการคิดและทำจริงๆ ก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ขี้เกียจอย่างที่ว่า เพราะการลงแรงและใช้เวลากับขั้นตอนที่สำคัญนั้นเป็นเหมือนกุญแจที่ช่วยให้โฆษณาของพี่เอ็ดเล่าสนุกและดูเพลินชนิดที่ใครก็ยากจะเลียนแบบ/div>

และสำหรับคนที่วนเวียนอยู่ในแวดวงโฆษณาไทยไม่ว่าจะในฐานะลูกค้าหรือเอเจนซี พี่เอ็ดมีคำแนะนำในฐานะ ‘คนขี้เกียจ’ ที่จะช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันแบบแฮปปี้และวิน-วิน ถ้าอยากรู้ต้องตามไปฟังที่

AUTHOR