StoryDecode EP.4 : Humor (อารมณ์ขัน) | a day Podcast

ในยุคที่ผู้คนถูกกดไว้ด้วยความกลัว ไม่มีอาวุธอะไรที่จะจุดประกายการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าเสียงหัวเราะ

Story Decode EP.4 จะมาบอกกับผู้ฟังว่า เสียงหัวเราะหรืออารมณ์ขันนั้นสามารถใช้เล่าเรื่องเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงได้

โดยครั้งนี้ พิ–พิริยะ กุลกาญจนาชีวิน โฮสต์ประจำรายการ กับแขกรับเชิญ คุณอันดา Head of Curator จาก TEDxYouth Bangkok จะร่วมกันพาทุกคนมาฟังการถอดรหัสกรณีต่างๆ ที่ถูกเล่าเรื่องโดยใช้ท่าทีที่ชวนหัวเราะ แต่กลับทำให้คนเปิดใจฟังมากยิ่งขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น รายการ เจาะข่าวตื้น ของคุณจอห์น วิญญู ที่นำข้อมูลต่างๆ มาสรุปย่อยให้กระชับ ผสมกับการสื่อสารด้วยท่าทีที่ทำให้คนดูหัวเราะและเข้าใจในเนื้อหา ซึ่งสามารถลดกำแพงเรื่องการรับรู้ของผู้ชมได้อย่างเห็นผล หรือการสร้างความตื่นรู้ทางการเมืองที่เรียกว่า Laughtivism ยกตัวอย่างเช่น เพจคาราโอเกะชั้นใต้ดิน ที่สื่อสารผ่านอารมณ์ขันที่ล้อเลียนเนื้อร้องในบทเพลง

ลองมาฟังหลายๆ เคสที่ทั้งมีอารมณ์ขันและมีพลังสร้างการเปลี่ยนแปลงในอีพีนี้กัน

 


 

AUTHOR