Inspired & Creative Content Creator พื้นที่รวมคอนเทนต์ว่าด้วยความคิดสร้างสรรค์และพลังของคนรุ่นใหม่

StoryDecode EP.03 : ANGER (ความโกรธ) | a day Podcast x Glow Story

ท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมืองและสถานการณ์โลกที่ชวนให้เราโกรธเกรี้ยว ใครบางคนพยายามเก็บมันเอาไว้ด้วยเกรงว่าการแสดงซึ่งความโกรธความดุดันออกมาจะไม่เหมาะสม

แต่รู้ไหมว่าหลายครั้ง ความรู้สึกโกรธที่แสดงออกอย่างถูกที่ ถูกเวลา ก็ทำให้ข้อความที่สื่อสารมีพลังและประสิทธิภาพมากขึ้นจากการรับรู้ของคน จนอาจกระตุ้นให้เกิดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้

Story Decode EP.03 โดย พิ–พิริยะ กุลกาญจนาชีวิน โฮสต์ประจำรายการและนักเล่าเรื่องจากทีม Glow Story อีกคนอย่าง ม็อบ-เทพพิทักษ์ มณีพงษ์ จะพาคุณผู้ฟังมาถอดรหัสเคสต่างๆ ทั้งไทยและต่างประเทศว่า มีกรณีไหนบ้างที่เลือกใช้อารมณ์โกรธร่วมกับถ้อยคำ แต่กลับทำให้ประสบความสำเร็จในการสื่อสารเป็นอย่างยิ่ง


Author

a team

กองบรรณาธิการ นิตยสาร a day

Related Posts

x

ขอบคุณที่สมัครใช้บริการ
E-Newsletter ของ a day
กรุณาเช็คอีเมลของคุณ
เพื่อเปิดใช้งานได้เลย :-)

Thank you for joining our community.
Please check your e-mail
to activate our E-Newsletter.
Enjoy! :-)