Human of Stories EP.01 เบื้องหลังเสียงชัตเตอร์ในป่าของ ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ

Highlights

  • 'Human of Stories’ รายการที่จะมานั่งคุยกับนักสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง นักเล่าเรื่องผู้เชื่อในพลังของเรื่องเล่า ดำเนินรายการโดยนักเล่าเรื่องและนักเดินทางเจ้าของหนังสือเล่มล่าสุดชื่อ ‘เถื่อน 100’ อย่าง วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล
  • นักเล่าเรื่องคนแรกที่มาเป็นแขกของ Human of Stories คือ พี่เชน–ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ ช่างภาพสารคดีสัตว์ป่าคนสำคัญของประเทศไทย

ประเดิมรายการแรกของ a day Podcast ด้วย ‘Human of Stories’ รายการที่จะมานั่งคุยกับนักสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง นักเล่าเรื่องผู้เชื่อในพลังของเรื่องเล่า ดำเนินรายการโดยนักเล่าเรื่องและนักเดินทางเจ้าของหนังสือเล่มล่าสุดชื่อ ‘เถื่อน 100’ อย่าง วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล

นักเล่าเรื่องคนแรกที่มาเป็นแขกของ Human of Stories คือ พี่เชน–ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ ช่างภาพสารคดีสัตว์ป่าคนสำคัญของประเทศไทย สัตว์ป่าหายากในไทยล้วนเคยถูกบันทึกภาพไว้ผ่านคมเลนส์ของเขาจนออกมาเป็นภาพถ่ายชั้นเยี่ยม และงานเขียนที่ถ่ายทอดเรื่องราวกลางพงไพร ส่งต่อการเรียนรู้ การอนุรักษ์ และสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างคนกับป่ามาอย่างยาวนาน 

ครั้งนี้เขาเดินทางจากป่ามาสู่เมืองเพื่อเล่าประสบการณ์การทำงานกว่า 30 ปีที่เขาบอกว่าล้มเหลวโดยสิ้นเชิง

อะไรคือความล้มเหลวที่ช่างภาพสารคดีสัตว์ป่าคนนี้ว่า ไปฟังพร้อมๆ กันได้ที่ a day Podcast ‘Human of Stories’

 

AUTHOR