StoryDecode EP.1 : Fear (ความกลัว) | a day Podcast x Glow Story

“หน้าที่ของอารมณ์กลัว คือทำยังไงก็ได้ให้เรามีชีวิตรอดจนถึงทุกวันนี้”

ประเดิมพ็อดแคสต์รายการใหม่ Story Decode : รายการที่จะหยิบเรื่องราวดีๆ มาถอดรหัสวิธีคิดและเบื้องหลังเรื่องราวเหล่านั้น ว่าทำไมมันถึงทรงพลังและสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ ดำเนินรายการโดย พิ–พิริยะ กุลกาญจนาชีวิน นักเล่าเรื่องจากทีม Glow Story

Story Decode ตอนแรกนี้พบกับ คุณชมพู่–นภัสรสธร ธนาธัญธรนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา หรือ Creative Psychologist จาก Glow Story ที่จะมาวิเคราะห์ความรู้สึกที่เรียกว่า ‘ความกลัว (Fear)’ ว่าจริงๆ แล้วความกลัวทำหน้าที่อะไรกับสมองของมนุษย์บ้าง และความกลัวสามารถถูกสร้างขึ้นด้วยสิ่งใด ที่สำคัญ แล้วมันส่งผลอย่างไรต่อวิธีคิดในการเล่าเรื่อง


AUTHOR