Inspired & Creative Content Creator พื้นที่รวมคอนเทนต์ว่าด้วยความคิดสร้างสรรค์และพลังของคนรุ่นใหม่

StoryDecode EP.02 : Sexiness (ความเซ็กซี่) | a day Podcast x Glow Story

ในสังคมไทยเมื่อพูดถึงเรื่องเซ็กซ์ เรื่องความต้องการทางเพศที่อยู่ลึกๆ ในใจ คนมักมองในทางลบ สิ่งที่น่าสนใจคือ รู้หรือไม่ว่าในระดับโลกมีผู้หยิบเรื่องเหล่านี้มาใช้ในการเล่าเรื่องเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

Story Decode EP.02 จะพาไปวิเคราะห์ความรู้สึก ‘เซ็กซี่’ หรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องแรงขับเคลื่อนทางเพศ (sex drive) ของมนุษย์ โดย พิ–พิริยะ กุลกาญจนาชีวิน โฮสต์ประจำรายการ และนักเล่าเรื่องจากทีม Glow Story อีกคนอย่าง ม็อบ–เทพพิทักษ์ มณีพงษ์ จะมาช่วยกันวิเคราะห์ว่าความรู้สึกกำหนัดหรือความหื่นส่งผลยังไงกับการเล่าเรื่อง

มาฟังกันว่าเพราะอะไร แม้แต่ความต้องการทางเพศหรือเรื่องโป๊เปลือยก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมจนถึงระดับโลกได้


Related Posts

x

ขอบคุณที่สมัครใช้บริการ
E-Newsletter ของ a day
กรุณาเช็คอีเมลของคุณ
เพื่อเปิดใช้งานได้เลย :-)

Thank you for joining our community.
Please check your e-mail
to activate our E-Newsletter.
Enjoy! :-)