วิ่ง เดิน ปั่นรอบทางสีเขียวที่ มจธ. บางขุนเทียน

เส้นทาง: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน (มจธ. บางขุนเทียน)
จังหวัด:
กรุงเทพมหานคร
ประเทศ:
ไทย
ระยะทาง:
1.5 กิโลเมตร

หากอยากใช้ชีวิตที่มีสายลม แสงแดด
แมกไม้นานาพันธุ์ เสียงนกขับขาน หลีกหนีรถติดและฝุ่นควัน
มาสูดอากาศดีๆ และใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ในพื้นที่ชานเมืองของกรุงเทพมหานคร…บนพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
บางขุนเทียน หรือ มจธ. บางขุนเทียน เป็นสวนการศึกษาและสวนอุตสาหกรรมในมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย
ที่เน้นการทำวิจัยและพัฒนาให้เป็นเลิศ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรมของประเทศ
นอกจากนี้ยังเป็นฐานการผลิตนักศึกษาและเป็นต้นแบบของการจัดการที่ยั่งยืนมุ่งสู่การเป็น ‘มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)’ มีการจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัยที่ดี อย่างยั่งยืน

เส้นทางการออกกำลังกายไม่ว่าจะ ‘เดิน วิ่ง หรือปั่น (จักรยาน)’ อยู่บริเวณรอบสองสระน้ำขนาดใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชวนทุกท่านมาออกกำลังกายและศึกษาเรียนรู้ในระบบนิเวศของป่าชายเลนรอบสระน้ำ ซึ่งมีต้นโกงกางขึ้นเรียงรายรอบสระ บนเส้นทางที่ลาดยางมะตอยแบบเรียบๆ รอบสระน้ำ มีร่มไม้ตลอดสองข้างทาง
อีกทั้งดอกไม้หลายสีสันชูช่อรอให้ชมตลอดทั้งปี
พร้อมๆ กับนกนานาพันธุ์ที่อพยพหรือเข้ามาหากินในฤดูกาลต่างๆ
หากโชคดีก็จะพบกับนกชนิดที่หายากในประเทศไทย เช่น นกกระจาบทอง นอกจากเส้นทางวิ่ง เดิน ปั่น (จักรยาน) ยังสามารถแวะพักเพื่อชมนกชมไม้ ดูผีเสื้อ หรือศึกษาระบบนิเวศในจุดต่างๆ มีนิทรรศการเล็กๆ ไว้คอยให้ความรู้

บนเส้นทางเดิมเมื่อผ่านสระน้ำ
ก็จะพบกับศูนย์เรียนรู้ไฟฟ้าชนบท ที่มีเสาของกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าโดดเด่นแต่ไกล
ศูนย์นี้ทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านงานวิจัยที่ลงสู่ชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดที่มหาวิทยาลัยได้ร่วมทำงานกับชุมชนและสังคม

ที่นี่เปิดทุกวัน
มีเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง จึงมั่นใจในความปลอดภัยตลอดการมาออกกำลังกายที่นี่ ขอแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะกับการมาเดิน
วิ่ง และปั่นจักรยานบนเส้นทางวิ่งเชิงนิเวศนี้ในยามเช้ารับอรุณรุ่งของแสงแดด
และสั่งลาพระอาทิตย์ในยามเย็น

note:
1) ปัจจุบันมีศูนย์การเรียนรู้จักรยาน Green
Society@Bangkhuntien ในบริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัย
สามารถซ่อมบำรุงรักษาจักรยานได้
2) กำลังจะมีร้านกาแฟและอาหารว่างบริการ ใกล้กับ Green
Society@Bangkhuntien (คาดว่าจะเปิดในเดือนมิถุนายน 2559)

best time to run and bike: ช่วงเช้า
06.30 – 08.00 น. / ช่วงเย็น
17.00 – 19.00 น.

map


gallery

ภาพ วิชาดา ถาวรประภาสวัสดิ์

ร่วมเขียน ธนาคาร คุ้มภัย

ใครอยากเล่าเรื่องเส้นทางน่าวิ่งบ้าง คลิกที่นี่เลย

AUTHOR