ชีวิตไม่ได้มีด้านเดียวของนิ้วกลม | a day talk EP.04

Have a nice life! และ ความจริงไม่ได้มีหนึ่งเดียว คือชื่อของหนังสือ 2 เล่มใหม่ล่าสุดของนิ้วกลม-สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์

เนื้อหาของเล่มแรกเป็นการสรุปสาระสำคัญจาก Have a nice day! รายการทาง Clubhouse ที่เจ้าตัวจัดต่อเนื่องทุกเช้าตลอดปี เล่มที่สองพูดถึงความคิดที่แตกต่างของคนในสังคมซึ่งเป็นบ่อเกิดสร้างอคติและชุดความจริงของตัวเอง

ไม่รู้นิ้วกลมตั้งใจมั้ย แต่หนังสือสองเล่มนี้มีความน่าสนใจสองข้อ หนึ่งคือมันเป็นเหมือนการสรุปความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยในช่วงสองปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดภาวะ Lockdown และความขัดแย้งทางความเชื่ออย่างรุนแรง สองคือมันทำให้เราเห็นจุดตัดที่น่าสนใจ ระหว่างงานเขียนของนิ้วกลมในยุคแรกที่บันทึกความสุขความทรงจำ กับยุคต่อมาที่นำประเด็นทางสังคมและมานุษยวิทยามาเล่าใหม่ให้เห็นจุดเชื่อมโยงที่น่าสนใจ a day talk ตอนนี้จะคุยกับนิ้วกลม ทั้งหนังสือเล่มใหม่ และเส้นทางนักเขียนตลอดทศวรรษที่ผ่านมา

ดำเนินรายการโดย เอี่ยว-ศิวะภาค เจียรวนาลี บรรณาธิการบริหาร a day ฟัง a day talk EP.04 ได้ทาง

นิ้วกลม
นิ้วกลม
นิ้วกลม

AUTHOR