สหรัฐ สวัสดิ์อธิคม และเบื้องหลังการตัดสินงานโฆษณาไทยใน Adman Awards & Symposium 2021 | a day talk EP.02

Adman Awards & Symposium คืองานมอบรางวัลโฆษณาไทยดีเด่น ถือเป็นงานใหญ่ที่จัดทุกปีโดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เพราะความยิ่งใหญ่นี้ทำให้มีหลายบริษัททั้งแบรนด์และเอเจนซี่ส่งประกวด ทำให้เราได้เห็นภาพรวมของวงการโฆษณาและความคิดสร้างสรรค์ในงานเดียว แอดแมนปีนี้จะจัดแบบออนไลน์วันที่ 27-28 พฤศจิกายน มีทั้งการประกาศรางวัล และกิจกรรมเสวนาแน่นเอี้ยดเต็มสองวัน

Adman

a day talk ตอนนี้เราชวน สหรัฐ สวัสดิ์อธิคม ประธานกรรมการตัดสิน Adman Awards & Symposium 2021 มาพูดถึงสิ่งที่น่าสนใจในงานโฆษณาไทยช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทัศนะที่เขามีต่อวงการในภาพรวม รวมถึงเรื่องที่คนโฆษณาไทยน่าทำเพื่อรับมือ Metaverse, Data และเทคโนโลยีในอนาคตที่ยากจะคาดเดา

ดำเนินรายการโดย เอี่ยว-ศิวะภาค เจียรวนาลี บรรณาธิการบริหาร a day ฟัง a day talk EP.02 ได้ทาง

Adman
Adman
Adman

AUTHOR