บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสดำเนินกิจการครบรอบปีที่ 12 พร้อมยกระดับมาตรฐานการให้บริการและการซ่อมบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสดำเนินกิจการครบรอบปีที่ 12 พร้อมยกระดับมาตรฐานการให้บริการและการซ่อมบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ของทุกปี ถือเป็นวันครบรอบการก่อตั้งของบริษัทฯ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้มุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อเป็นผู้นำในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าที่มีมาตรฐานในระดับสากล ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ นับตั้งแต่การให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มาจนถึงการให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง โดยได้นำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ขอบเขต : วิศวกรรมและซ่อมบำรุง และขอบเขต : งานปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้า ที่ผ่านการรับรองจาก BV (Bureau Veritas) ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการตรวจประเมินและออกใบรับรองในด้านคุณภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระดับโลก เข้ามาใช้พัฒนาในด้านการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงได้อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เปิดให้บริการ ซึ่งปัจจุบันมีผู้โดยสารรวมมากกว่า 6 ล้านคน 

อีกทั้งบริษัทยังได้ผ่านการรับรอง ISO/IEC 27001 : 2013 ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Management Systems : ISMS) ขอบเขตระบบบริหาร จัดการ : ระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนการดําเนินงานของ Back office ซึ่งรวมถึง (MIS Server เครือข่ายและระบบสํารองข้อมูล) ซึ่งได้รับการรับรองจาก สถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI.) นอกจากนั้นบริษัทยังคงให้ความสำคัญในเรื่องของความตรงต่อเวลา ความน่าเชื่อถือ และความพร้อมของขบวนรถไฟฟ้าในการให้บริการ นับตั้งแต่เปิดให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2564 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ

ปัจจุบันรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อ สถานีกลางบางซื่อ ว่า “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์” และพระราชทานชื่อเส้นทางรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน (บางซื่อ-ตลิ่งชัน) ว่า “นครวิถี” และรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม (บางซื่อ-รังสิต) ว่า “ธานีรัถยา” ซึ่งทั้ง 2 เส้นทางนั้น มีความหมายว่า เส้นทางของเมือง คู่กับ ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งของกรุงเทพมหานคร 

อีกทั้งในโอกาสพิเศษครบรอบปีที่ 12 เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณผู้โดยสารที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเป็นประจำทุกเทศกาล เพื่อมอบความสุขให้แก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการ และนอกจากนี้ ผู้ถือบัตรโดยสารรถไฟฟ้าสายสีแดงทุกประเภทยังได้รับส่วนลดสูงสุด 50% จากร้านค้า บริการที่เข้าร่วม และ Cash Back สูงสุด 50% จากธนาคารชั้นนำมากมาย

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการลูกค้า 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.srtet.co.th

และสามารถติดตามข่าวสารของบริษัทฯ ได้ทั้งช่องทาง Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Tiktok ในชื่อ “RED Line SRTET”

รถไฟฟ้าสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง

AUTHOR