เปิดโปรเจกต์ B.A.D. Young Cannes 2017 หนุนหลังเด็กรุ่นใหม่สู่สมรภูมิระดับโลก

Bangkok Art Director’s Association (B.A.D.) พร้อมอัดฉีดเงินทุนเพื่อสนับสนุนคนไทยที่อายุไม่เกิน 30 ปี ให้ออกไปอวดผลงานโฆษณาถึงเวทีสัญชาติฝรั่งเศส Young Lions Competition ในโครงกาB.A.D YOUNG CANNES 2017 THE GREATEST SPONSORS คุณสมบัติผู้รับสมัครมีดังนี้

1. สมัครเป็นทีม ทีมละ 2 คน ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

2. อายุไม่เกิน 30 ปี

3. ห้ามเปลี่ยนสมาชิกทีมหลังการสมัคร

ผู้ชนะ 2 ทีมจะได้รับเงินสนับสนุนค่าเดินทางไปยังเมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส (งานระหว่างวันที่ 18 – 22 มิถุนายน 2561) และค่าที่พัก 7 วัน ใครพร้อมลงสนามโฆษณาระดับโลกแล้ว มารับโจทย์พร้อมกันวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ห้องประชุม 413 ชั้น 6 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

รับสมัครถึงวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นี้เท่านั้น

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ B.A.D. YOUNG CANNES 2017

AUTHOR