Who run the world? Girls and Gay! เมื่อผู้หญิงและ LGBTQ+ รักษ์โลกกว่าผู้ชาย?

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นมากมาย หลายคนหันมาใส่ใจผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบไปจนถึงการบรรจุลงหีบห่อสำหรับจัดจำหน่าย เหล่าผู้บริโภคต่างคุ้นตากับสัญลักษณ์ฉลากเขียวที่บอกให้รู้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันที่ไม่ได้รับการรับรอง นิเวศเพศสภาพ

ในปี 2018 บริษัทที่รับทำวิจัยทางการตลาดชื่อ Mintel เปิดเผยข้อมูลว่าผลิตภัณฑ์รักษ์โลกพุ่งเป้าไปที่ผู้บริโภคผู้หญิงเสียเป็นส่วนใหญ่ เหตุเพราะผู้หญิงรับผิดชอบดูแลงานบ้าน ซื้อของเข้าบ้าน หุงหาอาหาร ไปจนถึงคัดแยกขยะ มีการสำรวจสถิติในสหราชอาณาจักรพบว่าผู้หญิง 71 เปอร์เซ็นต์ใส่ใจการอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ในขณะที่มีผู้ชายเพียง 59 เปอร์เซ็นต์ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ บริษัท Mintel เรียกความเหลื่อมล้ำนี้ว่า ‘ช่องว่างระหว่างนิเวศเพศสภาพ’ (eco-gender gap)

หลังจากที่บริษัท Mintel เสนอรายงานชิ้นดังกล่าว มีการวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างนิเวศเพศสภาพ ฝั่งหนึ่งบอกว่าผู้ชายกังวลเรื่องภาพเหมารวม จะให้ถือถุงผ้าออกไปซื้อของเดี๋ยวคนจะมองว่าออกสาว มีผลการศึกษารองรับการเชื่อมโยงทางความคิดที่บอกว่า คนมองการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของผู้หญิง การรู้คิดเช่นนี้กดทับพฤติกรรมและสร้างความเพิกเฉย ไม่ใช่ว่าผู้ชายมองไม่เห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม แต่พวกเขายังไม่กล้าก้าวข้ามเส้นแบ่งเพศสภาพและออกหน้ารณรงค์เรื่องนี้

ส่วนการที่มีผู้หญิงออกตัวแรง เป็นกระบอกเสียง ตลอดจนริเริ่มโครงการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพราะว่าคราวใดที่โลกเผชิญหน้ากับภัยพิบัติทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น ผู้หญิงมักเจอผลกระทบก่อนเป็นลำดับแรก องค์การสหประชาชาติรายงานว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่อพยพย้ายถิ่นฐานจากวิกฤตภูมิอากาศเป็นเพศหญิง อย่างเช่นในคราวที่เฮอร์ริเคนแคทรีนาถล่มรัฐทางตอนใต้ของอเมริกาเมื่อปี 2005 ผู้หญิงต้องทนอยู่กับผลที่ตามมาเป็นระยะเวลายาวนาน ในขณะที่ผู้ชายหาทางเอาตัวรอดจากปัญหาได้ไม่ยาก

ด้วยเหตุนี้ผู้หญิงจึงระมัดระวังและพยายามทำงานเชิงรุก ควบคุมสถานการณ์ก่อนที่จะลุกลามจนแก้ไขไม่ได้ ตัวอย่างของผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างแข็งขันคือ Greta Thunberg เด็กสาววัย 18 ปีจากสวีเดนผู้ออกมาตั้งคำถามกับผู้นำระดับโลกเรื่องสภาวะโลกร้อนจนได้รับฉายาว่า climate icon และ Alexandria Ocasio-Cortez ส.ส.หญิงชาวอเมริกันเชื้อสายเปอร์โตริโกที่อายุน้อยที่สุดในสภาคองเกรสอเมริกา ผู้สนับสนุนข้อเสนอด้านนโยบายการแก้ปัญหาวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปพร้อมกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

นิเวศเพศสภาพ
Greta Thunberg by Anders Hellberg

ในการประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่จัดขึ้น ณ กรุงลอนดอน เมื่อปี 2018 Mary Robinson อดีตประธานาธิบดีไอร์แลนด์และข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวว่า ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นด้วยน้ำมือมนุษย์ แต่สามารถแก้ไขได้ด้วยหนทางแบบสตรีนิยม กล่าวคือ ปัญหาสิ่งแวดล้อมกระทบความเป็นอยู่ของผู้หญิงโดยตรง จะมากีดกันผู้หญิงออกจากวงสนทนาถือว่าไม่ยุติธรรม จริงๆ แล้วสังคมต้องเรียนรู้วิธีรับมือจากผู้หญิงที่เจอผลกระทบด้วยซ้ำ และต้องเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้าร่วมวางแผนเชิงกลยุทธ์การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ในอเมริกา นอกเหนือจากผู้หญิงแล้ว กลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศก็อินกับการดูแลสิ่งแวดล้อมมาก ทั้งการดำเนินชีวิตประจำวัน และการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้กับพรรคการเมืองที่มีนโยบายก้าวหน้าและชัดเจนต่อการจัดการและบริหารสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ชาว LGBTQ+ ยังชูประเด็นดังกล่าวในงาน pride เป็นประจำ อย่าง Gilbert Baker ศิลปินชาวอเมริกันผู้ออกแบบธง pride ก็ตั้งใจใช้แถบสีเขียวที่อยู่ตรงกลางเป็นสัญลักษณ์แทน ‘ธรรมชาติ’

การรักเพศเดียวกันเคยถูกตีตราว่าผิดธรรมชาติ สีเขียวตรงกลางธงจึงแสดงความพยายามที่จะรื้อสร้างความคิดความอ่านของคนในสังคมใหม่ว่า LGBTQ+ คือความสวยงามที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ในทางหนึ่ง การต่อสู้เรียกร้องความเสมอภาคทางเพศจึงเป็นสิ่งเดียวกันกับการรณรงค์เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะในฐานะผู้ถูกกดทับ เหล่า LGBTQ+ ได้เรียนรู้ที่จะมองทุกอย่างบนโลกใบนี้ในระนาบเดียวกัน ทุกสิ่งมีเสรีภาพในการดำรงอยู่และแสวงหาความสุขเท่ากัน ไม่ใช่ว่าคนมีสิทธิมากกว่าต้นไม้ แม่น้ำ หรือสรรพสัตว์อื่นๆ

นอกจากนี้ ข้อจำกัดของชีวิตและบริบททางสังคมยังบีบบังคับให้บุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมมากกว่าคนอื่น เนื่องจากอัตลักษณ์ทางเพศทำให้ LGBTQ+ ขัดแย้งกับครอบครัว บางครั้งเลวร้ายถึงขั้นถูกไล่ออกจากบ้าน พวกเขาต้องเร่ร่อนตามถนนหาที่หลบร้อนหลบหนาว ชีวิตพัวพันและผกผันตามสภาพแวดล้อม เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ LGBTQ+ มักจะเจอผลกระทบยาวนานกว่าและได้รับความช่วยเหลือเป็นลำดับท้ายๆ ด้วยเพราะหนึ่ง–พวกเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับครอบครัว และสอง–พวกเขายังเข้าไม่ถึงสวัสดิการของรัฐ อย่างในรัฐที่ไม่อนุญาตให้เพศเดียวกันสมรสกัน พอไม่ได้การรับรองทางกฎหมายก็พลอยไม่ได้รับสิทธิ​ต่างๆ เหมือนกับคู่สมรสของรักต่างเพศ

นิเวศเพศสภาพ

สิ่งเหล่านี้ทำให้ LGBTQ+ ตื่นตัวอยากได้โลกใบใหม่ที่ดีกว่าเดิม โลกที่ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและปลอดภัย มีการตั้งกลุ่มและองค์กรระหว่างบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม เช่น บริการดูแลสุขภาพผู้ติดเชื้อ HIV (Wellness AIDS Services) ในเมืองฟลินต์ รัฐมิชิแกน ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่ได้ให้บริการเรื่องสุขภาพเพียงอย่างเดียว แต่ยังรณรงค์เรื่องความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม และกระจายน้ำดื่มสะอาดปราศจากเชื้อโรคปนเปื้อนให้กับคนในชุมชนอย่างเท่าเทียม

นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างของชาว LGBTQ+ ที่ขับเคลื่อนเรื่องสิ่งแวดล้อมเพียงลำพัง ไม่ได้รวมกลุ่มกับใครให้เห็นอีกมาก เช่น Anohni Hegarty ศิลปินทรานส์เจนเดอร์ที่ปล่อยเพลง ‘4 DEGREES’ จากอัลบั้ม Hopelessness ออกมาวันก่อนที่สหประชาชาติจะจัดประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่กรุงปารีส ชื่อเพลงอ้างถึงการคาดการณ์ของนักวิทยาศาสตร์ว่าภายในปี 2100 อุณหภูมิทั่วโลกจะสูงขึ้นถึง 4 องศาเซลเซียส ซึ่งถ้าเป็นจริง เมืองตามปากแม่น้ำจะจมทะเลถาวร และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมทั้งหมด

เพศสภาพและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันเหนียวแน่น สิ่งที่ผู้ชายมองข้ามหรือคิดว่ามีรายละเอียดยิบย่อยปล่อยให้ผู้หญิงจัดการไป กลายเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้หญิงและ LGBTQ+ สิ่งจำเป็นเร่งด่วนในตอนนี้จึงเป็นโจทย์ที่ว่า ทำยังไงให้ทุกคนก้าวข้ามเส้นแบ่งนิเวศเพศสภาพ ลบล้างภาพเหมารวมแบบเดิม แล้วสร้างการตระหนักรู้ใหม่ว่าสิ่งแวดล้อมไม่ใช่แค่เรื่องของเธอ เรื่องของพวกเขา

ทว่าเป็นเรื่องของเราทุกคน


อ้างอิง

mintel.com

ogilvy.com

researchgate.net

undp.org

reuter.com

researchgate.net

wellnessaid.org

youtube.com

theguardian.com

1 นิเวศเพศสภาพ

11ด้วยเหตุนี้ผู้หญิงจึงระมัดระวังและพยายามทำงานเชิงรุก ควบคุมสถานการณ์ก่อนที่จะลุกลามจนแก้ไขไม่ได้ ตัวอย่างของผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างแข็งขันคือ Greta Thunberg เด็กสาววัย 18 ปีจากสวีเดนผู้ออกมาตั้งคำถามกับผู้นำระดับโลกเรื่องสภาวะโลกร้อนจนได้รับฉายาว่า climate icon และ Alexandria Ocasio-Cortez ส.ส.หญิงชาวอเมริกันเชื้อสายเปอร์โตริโกที่อายุน้อยที่สุดในสภาคองเกรสอเมริกา ผู้สนับสนุนข้อเสนอด้านนโยบายการแก้ปัญหาวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปพร้อมกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

12ด้วยเหตุนี้ผู้หญิงจึงระมัดระวังและพยายามทำงานเชิงรุก ควบคุมสถานการณ์ก่อนที่จะลุกลามจนแก้ไขไม่ได้ ตัวอย่างของผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างแข็งขันคือ Greta Thunberg เด็กสาววัย 18 ปีจากสวีเดนผู้ออกมาตั้งคำถามกับผู้นำระดับโลกเรื่องสภาวะโลกร้อนจนได้รับฉายาว่า climate icon และ Alexandria Ocasio-Cortez ส.ส.หญิงชาวอเมริกันเชื้อสายเปอร์โตริโกที่อายุน้อยที่สุดในสภาคองเกรสอเมริกา ผู้สนับสนุนข้อเสนอด้านนโยบายการแก้ปัญหาวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปพร้อมกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

2 นิเวศเพศสภาพ

21ด้วยเหตุนี้ผู้หญิงจึงระมัดระวังและพยายามทำงานเชิงรุก ควบคุมสถานการณ์ก่อนที่จะลุกลามจนแก้ไขไม่ได้ ตัวอย่างของผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างแข็งขันคือ Greta Thunberg เด็กสาววัย 18 ปีจากสวีเดนผู้ออกมาตั้งคำถามกับผู้นำระดับโลกเรื่องสภาวะโลกร้อนจนได้รับฉายาว่า climate icon และ Alexandria Ocasio-Cortez ส.ส.หญิงชาวอเมริกันเชื้อสายเปอร์โตริโกที่อายุน้อยที่สุดในสภาคองเกรสอเมริกา ผู้สนับสนุนข้อเสนอด้านนโยบายการแก้ปัญหาวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปพร้อมกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

22ด้วยเหตุนี้ผู้หญิงจึงระมัดระวังและพยายามทำงานเชิงรุก ควบคุมสถานการณ์ก่อนที่จะลุกลามจนแก้ไขไม่ได้ ตัวอย่างของผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างแข็งขันคือ Greta Thunberg เด็กสาววัย 18 ปีจากสวีเดนผู้ออกมาตั้งคำถามกับผู้นำระดับโลกเรื่องสภาวะโลกร้อนจนได้รับฉายาว่า climate icon และ Alexandria Ocasio-Cortez ส.ส.หญิงชาวอเมริกันเชื้อสายเปอร์โตริโกที่อายุน้อยที่สุดในสภาคองเกรสอเมริกา ผู้สนับสนุนข้อเสนอด้านนโยบายการแก้ปัญหาวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปพร้อมกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

3

31ด้วยเหตุนี้ผู้หญิงจึงระมัดระวังและพยายามทำงานเชิงรุก ควบคุมสถานการณ์ก่อนที่จะลุกลามจนแก้ไขไม่ได้ ตัวอย่างของผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างแข็งขันคือ Greta Thunberg เด็กสาววัย 18 ปีจากสวีเดนผู้ออกมาตั้งคำถามกับผู้นำระดับโลกเรื่องสภาวะโลกร้อนจนได้รับฉายาว่า climate icon และ Alexandria Ocasio-Cortez ส.ส.หญิงชาวอเมริกันเชื้อสายเปอร์โตริโกที่อายุน้อยที่สุดในสภาคองเกรสอเมริกา ผู้สนับสนุนข้อเสนอด้านนโยบายการแก้ปัญหาวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปพร้อมกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

32ด้วยเหตุนี้ผู้หญิงจึงระมัดระวังและพยายามทำงานเชิงรุก ควบคุมสถานการณ์ก่อนที่จะลุกลามจนแก้ไขไม่ได้ ตัวอย่างของผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างแข็งขันคือ Greta Thunberg เด็กสาววัย 18 ปีจากสวีเดนผู้ออกมาตั้งคำถามกับผู้นำระดับโลกเรื่องสภาวะโลกร้อนจนได้รับฉายาว่า climate icon และ Alexandria Ocasio-Cortez ส.ส.หญิงชาวอเมริกันเชื้อสายเปอร์โตริโกที่อายุน้อยที่สุดในสภาคองเกรสอเมริกา ผู้สนับสนุนข้อเสนอด้านนโยบายการแก้ปัญหาวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปพร้อมกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

4

41ด้วยเหตุนี้ผู้หญิงจึงระมัดระวังและพยายามทำงานเชิงรุก ควบคุมสถานการณ์ก่อนที่จะลุกลามจนแก้ไขไม่ได้ ตัวอย่างของผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างแข็งขันคือ Greta Thunberg เด็กสาววัย 18 ปีจากสวีเดนผู้ออกมาตั้งคำถามกับผู้นำระดับโลกเรื่องสภาวะโลกร้อนจนได้รับฉายาว่า climate icon และ Alexandria Ocasio-Cortez ส.ส.หญิงชาวอเมริกันเชื้อสายเปอร์โตริโกที่อายุน้อยที่สุดในสภาคองเกรสอเมริกา ผู้สนับสนุนข้อเสนอด้านนโยบายการแก้ปัญหาวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปพร้อมกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

42ด้วยเหตุนี้ผู้หญิงจึงระมัดระวังและพยายามทำงานเชิงรุก ควบคุมสถานการณ์ก่อนที่จะลุกลามจนแก้ไขไม่ได้ ตัวอย่างของผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างแข็งขันคือ Greta Thunberg เด็กสาววัย 18 ปีจากสวีเดนผู้ออกมาตั้งคำถามกับผู้นำระดับโลกเรื่องสภาวะโลกร้อนจนได้รับฉายาว่า climate icon และ Alexandria Ocasio-Cortez ส.ส.หญิงชาวอเมริกันเชื้อสายเปอร์โตริโกที่อายุน้อยที่สุดในสภาคองเกรสอเมริกา ผู้สนับสนุนข้อเสนอด้านนโยบายการแก้ปัญหาวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปพร้อมกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

5

51ด้วยเหตุนี้ผู้หญิงจึงระมัดระวังและพยายามทำงานเชิงรุก ควบคุมสถานการณ์ก่อนที่จะลุกลามจนแก้ไขไม่ได้ ตัวอย่างของผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างแข็งขันคือ Greta Thunberg เด็กสาววัย 18 ปีจากสวีเดนผู้ออกมาตั้งคำถามกับผู้นำระดับโลกเรื่องสภาวะโลกร้อนจนได้รับฉายาว่า climate icon และ Alexandria Ocasio-Cortez ส.ส.หญิงชาวอเมริกันเชื้อสายเปอร์โตริโกที่อายุน้อยที่สุดในสภาคองเกรสอเมริกา ผู้สนับสนุนข้อเสนอด้านนโยบายการแก้ปัญหาวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปพร้อมกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

52ด้วยเหตุนี้ผู้หญิงจึงระมัดระวังและพยายามทำงานเชิงรุก ควบคุมสถานการณ์ก่อนที่จะลุกลามจนแก้ไขไม่ได้ ตัวอย่างของผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างแข็งขันคือ Greta Thunberg เด็กสาววัย 18 ปีจากสวีเดนผู้ออกมาตั้งคำถามกับผู้นำระดับโลกเรื่องสภาวะโลกร้อนจนได้รับฉายาว่า climate icon และ Alexandria Ocasio-Cortez ส.ส.หญิงชาวอเมริกันเชื้อสายเปอร์โตริโกที่อายุน้อยที่สุดในสภาคองเกรสอเมริกา ผู้สนับสนุนข้อเสนอด้านนโยบายการแก้ปัญหาวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปพร้อมกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

6

61ด้วยเหตุนี้ผู้หญิงจึงระมัดระวังและพยายามทำงานเชิงรุก ควบคุมสถานการณ์ก่อนที่จะลุกลามจนแก้ไขไม่ได้ ตัวอย่างของผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างแข็งขันคือ Greta Thunberg เด็กสาววัย 18 ปีจากสวีเดนผู้ออกมาตั้งคำถามกับผู้นำระดับโลกเรื่องสภาวะโลกร้อนจนได้รับฉายาว่า climate icon และ Alexandria Ocasio-Cortez ส.ส.หญิงชาวอเมริกันเชื้อสายเปอร์โตริโกที่อายุน้อยที่สุดในสภาคองเกรสอเมริกา ผู้สนับสนุนข้อเสนอด้านนโยบายการแก้ปัญหาวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปพร้อมกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

62ด้วยเหตุนี้ผู้หญิงจึงระมัดระวังและพยายามทำงานเชิงรุก ควบคุมสถานการณ์ก่อนที่จะลุกลามจนแก้ไขไม่ได้ ตัวอย่างของผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างแข็งขันคือ Greta Thunberg เด็กสาววัย 18 ปีจากสวีเดนผู้ออกมาตั้งคำถามกับผู้นำระดับโลกเรื่องสภาวะโลกร้อนจนได้รับฉายาว่า climate icon และ Alexandria Ocasio-Cortez ส.ส.หญิงชาวอเมริกันเชื้อสายเปอร์โตริโกที่อายุน้อยที่สุดในสภาคองเกรสอเมริกา ผู้สนับสนุนข้อเสนอด้านนโยบายการแก้ปัญหาวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปพร้อมกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

7

71ด้วยเหตุนี้ผู้หญิงจึงระมัดระวังและพยายามทำงานเชิงรุก ควบคุมสถานการณ์ก่อนที่จะลุกลามจนแก้ไขไม่ได้ ตัวอย่างของผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างแข็งขันคือ Greta Thunberg เด็กสาววัย 18 ปีจากสวีเดนผู้ออกมาตั้งคำถามกับผู้นำระดับโลกเรื่องสภาวะโลกร้อนจนได้รับฉายาว่า climate icon และ Alexandria Ocasio-Cortez ส.ส.หญิงชาวอเมริกันเชื้อสายเปอร์โตริโกที่อายุน้อยที่สุดในสภาคองเกรสอเมริกา ผู้สนับสนุนข้อเสนอด้านนโยบายการแก้ปัญหาวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปพร้อมกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

72ด้วยเหตุนี้ผู้หญิงจึงระมัดระวังและพยายามทำงานเชิงรุก ควบคุมสถานการณ์ก่อนที่จะลุกลามจนแก้ไขไม่ได้ ตัวอย่างของผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างแข็งขันคือ Greta Thunberg เด็กสาววัย 18 ปีจากสวีเดนผู้ออกมาตั้งคำถามกับผู้นำระดับโลกเรื่องสภาวะโลกร้อนจนได้รับฉายาว่า climate icon และ Alexandria Ocasio-Cortez ส.ส.หญิงชาวอเมริกันเชื้อสายเปอร์โตริโกที่อายุน้อยที่สุดในสภาคองเกรสอเมริกา ผู้สนับสนุนข้อเสนอด้านนโยบายการแก้ปัญหาวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปพร้อมกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

AUTHOR