Inspired & Creative Content Creator พื้นที่รวมคอนเทนต์ว่าด้วยความคิดสร้างสรรค์และพลังของคนรุ่นใหม่

Iceland : I’ll Show You


เป็นการข้ามน้ำข้ามทะเลมาเกาะกลางทะเล

เพียงเพราะอยากจะเห็นแสงเหนือ

อยากมาหาดทรายสีดำแบบ Game of Thrones

อยากสัมผัสฉากในเอ็มวีเพลง I’ll Show You ของ Justin Bieber

อยากมาเจออะไรว้าวๆ

อยากมาเที่ยวกับเพื่อน

อยากมาท่องโลก

Author

ทิพย์รดา ปิ่นแก้ว

มีความสุขกับการถ่ายภาพ และรักการท่องเที่ยว อิอิ

Related Posts

x

ขอบคุณที่สมัครใช้บริการ
E-Newsletter ของ a day
กรุณาเช็คอีเมลของคุณ
เพื่อเปิดใช้งานได้เลย :-)

Thank you for joining our community.
Please check your e-mail
to activate our E-Newsletter.
Enjoy! :-)