Homeroom EP.03 : เรียนตามแบบแผนหรือเรียนตามแบบฉัน | ดีเจเผือก–พงศธร จงวิลาส

Homeroom EP.03 : เรียนตามแบบแผนหรือเรียนตามแบบฉัน | ดีเจเผือก–พงศธร จงวิลาส

Homeroom : วิชาแรกที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน EP.03 มาพร้อมกับแขกรับเชิญ ดีเจเผือก–พงศธร จงวิลาส ที่จะมาเล่าเรื่องชีวิตการเรียนมหาวิทยาลัยของตัวเองให้เราฟัง บัณฑิตจากเอกโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอีกคนหนึ่งที่สามารถผสมการเรียนตามแบบแผนกับการเรียนตามความชอบของตัวเองได้อย่างเข้ากันในช่วงหนึ่งของชีวิต แต่หลังจากผ่านเลยมาสู่วัยทำงานแบบตอนนี้ ดีเจเผือกมองย้อนกลับไปแล้วรู้สึกยังไงบ้าง เขาได้เรียนรู้อะไรจากเส้นทางของตัวเอง และมีอะไรที่เขาคิดเห็นเพิ่มเติมกับสิ่งที่ตัดสินใจไปแล้วหรือเปล่า

ไปรับฟังพร้อมกันผ่านโฮสต์ ‘คุณยาย’ ป๋อมแป๋ม–นิติ ชัยชิตาทร ใน Homeroom : วิชาแรกที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน EP.03 ได้ที่นี่เลย

AUTHOR