Homeroom EP.02 : ทำตัวเองให้มีคุณค่าเพื่อคุณค่าในตัวเอง | นัท สะบัดแปรง

Homeroom : วิชาแรกที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน EP.02 พบแขกรับเชิญที่จะพาเราสะบัดแปรงไปพร้อมกันกับ นัท–นิศามนี เลิศวรพงศ์ หรือนัท สะบัดแปรง บิวตี้บล็อกเกอร์สาวที่จะมาเล่าเรื่องราวชีวิตตัวเอง ตั้งแต่การเรียน การทำงาน ไปจนถึงทัศนคติเรื่องคุณค่าในตัวเอง บัณฑิตจากเอกการออกแบบแฟชั่น สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทำยังไงถึงได้ค้นพบความจริงที่ว่า

ไปรับฟังเธอพร้อมกันผ่านโฮสต์ ‘คุณยาย’ ป๋อมแป๋ม–นิติ ชัยชิตาทร ใน Homeroom : วิชาแรกที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน EP.02 ‘ทำตัวเองให้มีคุณค่าเพื่อคุณค่าในตัวเอง’ ได้ที่นี่เลย

AUTHOR