ความรักต้อง ‘ชนะ’ เก็บตกสีสันงาน ‘Bangkok Pride Parade 2023’

Love is love and love ‘wins’

เก็บตกสีสันบรรยากาศงาน ‘Bangkok Pride Parade 2023’ กิจกรรมขบวนพาเหรดเพื่อแสดงออกและเฉลิมฉลองถึงความภาคภูมิใจในสิทธิเสรีภาพของความหลากหลายทางเพศ รวมถึงสนับสนุนความหลากหลายของคนให้เกิดความเท่าเทียม

ไฮไลต์ที่น่าสนใจไม่เพียงมีเหล่าคนวงการบันเทิง นักการเมือง และชาวต่างชาติต่างมาร่วมเดินอย่างล้นหลาม แต่ในขบวนพาเหรดยังรณรงค์และผลักดันความหลากหลายทางเพศให้เท่าเทียม ภายใต้แนวคิด ‘Beyond Gender ประเด็นความไม่เท่าเทียมทางเพศใดที่คุณอยากก้าวข้าม’

โดยขบวนพาเหรดมีทั้งหมด 6 ขบวนจากแนวคิด ‘สุขภาวะของผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQIAN+ Well-being)’ ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีต่อคุณภาพชีวิต เช่น Gender X เพศเรา เราเลือกเอง, My Body My Choice ร่างกายเรา สิทธิเรา หรือ I AM HOME ความปลอดภัยในชีวิตของ LGBTQIAN+

ซึ่งงาน Bangkok Pride Parade 2023 เริ่มเดินตั้งแต่บริเวณแยกปทุมวัน ฝั่งห้างฯ สยามสแควร์วันไปจนถึงแยกราชประสงค์บริเวณลานห้างฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา มีผู้ร่วมขบวนมากกว่า 5,000 คนเพื่อผลักดันความเท่าเทียมที่หลากหลายในสังคม และเป็นการประกาศว่าเราพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพ World Pride ในปึ 2028 แล้ว

AUTHOR