บทบาทการสร้างคนสู่วงการสาธารณสุขไทยตลอด 50 ปีของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่ | a doc EP.07

บทบาทการสร้างคนสู่วงการสาธารณสุขไทยตลอด 50 ปีของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่ | a doc EP.07

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คือสถาบันสอนนักเรียนแพทย์ที่ใหญ่และดีที่สุดในภาคใต้ มีส่วนสร้างแพทย์คุณภาพ กระจายตัวไปทั่วประเทศ

คนมักเรียก คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่ว่าเป็น ความหวังของคนใต้ เพราะผู้ป่วยหนักจากจังหวัดใกล้เคียงที่รักษายาก มักถูกส่งมาที่นี่ ม.อ. หาดใหญ่ ไม่เพียงเป็นสถานศึกษา แต่เป็นสถานที่รับฝากความหวัง จากญาติของผู้ป่วยในหลายครอบครัวนับไม่ถ้วน 

พ.ศ.2565 คณะแพทยศาสตร์ครบ 50 ปี เราบันทึกเรื่องราวส่วนหนึ่งของสถานที่นี้ไว้ในสารคดี a doc ตอนใหม่ พูดคุยกับนักศึกษา อาจารย์ และผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างคณะแพทย์ศาสตร์ให้เข็มแข็ง อุทิศตนเพื่อคนไข้ ให้สมกับวลี ‘คณะแพทย์ศาสตร์เพื่อเพื่อนมนุษย์’ ที่อยู่ในใจทีมงานทุกคน

AUTHOR