กลยุทธ์เปลี่ยนเมืองด้วยต้นไม้กับ Big Trees | a day talk EP.05

ทุกครั้งที่เมืองกรุงเทพฯ จัดประชุมโครงการเกี่ยวกับต้นไม้ ในห้องประชุม คุณจะพบ สันติ โอภาสปกรณ์กิจ และ อรยา สูตะบุตร นั่งใกล้ที่นั่งประธานบริเวณหัวโต๊ะเสมอ

ทั้งสองคนเป็นหนึ่งในประชาชนที่มีส่วนร่วมในการก่อตั้งกลุ่ม Big Trees หรือ มูลนิธิรักษ์ไม้ใหญ่ จากจุดเริ่มต้นที่เป็นการรวมตัวเพื่อรณรงค์การรักษาต้นไม้ใหญ่ในเมือง บิ๊กทรีกลายเป็นกลุ่มที่ช่วยประสานงานองค์กรต่างๆ ทำให้พื้นที่สีเขียวในเมืองเพิ่มขึ้น มีส่วนร่วมสร้างอาชีพรุกขกรและเผยแพร่ความรู้ในการดูแลต้นไม้ ทั้งในกรุงเทพฯ และอีกหลายจังหวัด

จุดแข็งของ Big Trees คือกลยุทธ์ในการสร้างความร่วมมือเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมในทางที่ดี ประสานงานกับองค์กรที่แตกต่างให้เดินไปในทางเดียวกันได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อ a day talk ตอนนี้ชวนสันติและอรยามาเล่าเบื้องหลังการทำงานบิ๊กทรีตลอดเวลา 11 ปีที่ แบ่งปันประสบการณ์ทำงานเพื่อสังคมให้ได้ผลอย่างยั่งยืน

ดำเนินรายการโดย เอี่ยว-ศิวะภาค เจียรวนาลี บรรณาธิการบริหาร a day ฟัง a day talk EP.05 ได้ทาง

Big Trees
Big Trees
Big Trees

AUTHOR