Inspired & Creative Content Creator พื้นที่รวมคอนเทนต์ว่าด้วยความคิดสร้างสรรค์และพลังของคนรุ่นใหม่

I LAVA YOU

เราเห็นโบรโม่และเพื่อนของเขาผ่านรูปถ่ายมาหลายร้อยใบ

ได้รู้จักเขาผ่านแคปชั่นมากมาย
หลายสิบเรื่อง

จนแอบคิดว่าถ้าได้ไปเจอเขา
เราคงไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่

แต่จริงๆ แล้วเปล่าเลย

.

อยู่ใกล้เขา
ใจเราก็สั่นอยู่ดี

ใครมีเซ็ตภาพถ่ายสวยๆ อยากส่งมาลงคอลัมน์นี้บ้าง คลิกที่นี่เลย

Author

นันท์นภัส พลเศรษฐเลิศ

อดีตเด็กฝึกงาน a day ที่ยังคงสนุกกับการเขียน ชอบกิน ชอบเรียน ชอบเที่ยว ชอบเล่น ชอบทำงาน

Related Posts

x

ขอบคุณที่สมัครใช้บริการ
E-Newsletter ของ a day
กรุณาเช็คอีเมลของคุณ
เพื่อเปิดใช้งานได้เลย :-)

Thank you for joining our community.
Please check your e-mail
to activate our E-Newsletter.
Enjoy! :-)