TRAIN ‘TOO’ CHIANGMAI

ภาพถ่ายสุดอันซีนของ ทู-สิราษฎร์ อินทรโชติ ระหว่างการเดินทางบนรถไฟด่วนขบวนที่ 51 จากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่

สั่งซื้อ a day 199 ฉบับ 120 ปี การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ที่นี่

AUTHOR